• 2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 8 SORU SORULMAKT...ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 8 SORU SORULMAKTADIR.ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI SINAV SORULARI


56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

A) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
D) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
E) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak

57. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

A) Yüksek sıcaklık tehlikesi
B) Patlama tehlikesi
C) Yangın safhalarındaki tehlikeler
D) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
E) Çökme tehlikesi

58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?

A) B sınıfı
B) C sınıfı
C) A sınıfı
D) D sınıfı
E) F sınıfı

59. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

A) Yıldırım düşmesi
B) Sıçramalar
C) Bilgisizlik
D) Aşırı hava sıcaklıkları
E) Doğalgaz kaçağı

60. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söndürme ekibi
B) Koruma ekibi
C) İlk yardım ekibi
D) Teknik destek ekibi
E) Kurtarma ekibi

61. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir
B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır
C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır
D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır
E) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır

62.Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

63. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?

A) Toprak kayması
B) Erozyon
C) Tsunami
D) Heyelan
E) Çığ

64. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır.
Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
soru muhtemelen 86. dönemin iptal olan sorularından 1 tanesidir sebini için tıklayınız

A) Kuru Kimyevi Toz
B) Köpük
C) Kum Taş Çakıl
D) Karbon Di Oksit
E) Halon gazı

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI SINAV SORULARI

56. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

A) Yanan maddenin ısısını düşürmek
B) Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
C) Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
D) Yanan maddeyi dağıtmak
E) Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

57. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

A) Hidrojenli hidrokarbonlar
B) Kum
C) Toprak
D) Oksijen
E) Karbondioksit

58.
I. Nüfus Yoğunluğu
II. İmar Durumu
III. Öğrenim Durumu
IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı
kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?


A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. – II. ve III.
D) I. ve IV.
E) I. – II. ve IV.

59. Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

A) F sınıfı yangın
B) D sınıfı yangın
C) C sınıfı yangın
D) B sınıfı yangın
E) A sınıfı yangın
F) Parlama/patlama

60. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtarma ekibi
B) İlkyardım ekibi
C) Koruma ekibi
D) Söndürme ekibi
E) Teknik bakım ekibi

61. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

A) Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D) Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların
belirlenmesine yardımcı olmak
E) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak

62. Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?

A) Z
B) E
C) C
D) B
E) A

63. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında
yapılmaması gereken bir davranıştır?


A) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B) Sel sularına girmemek
C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D) Araç içinden ayrılmamak
E) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI SINAV SORULARI

56. Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru yükselir ortamı havalandırarak gazı tahliye etmek mümkündür
B) Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz kütlelerine dönüşür
C) Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen teması ile yanmaya başlar
D) Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
E) LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici ve boğucu etkisi yoktur

57. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Her Yıl
B) 2 Yılda Bir
C) 3 Yılda Bir
D) 4 Yılda Bir
E) 5 Yılda Bir

58. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

A) Yüksek sıcaklık tehlikesi.
B) Patlama tehlikesi.
C) Yangın safhalarındaki tehlikeler.
D) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.
E) Çökme tehlikesi.

59. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

A) O2 (oksijen)
B) CO (karbonmonoksit)
C) CO2 (karbondioksit)
D) N2 (azot)
E) H2O (su)

60. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

A) Yıldırım düşmesi
B) Sıçramalar
C) Bilgisizlik
D) Aşırı hava sıcaklıkları
E) Doğalgaz kaçağı

61. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A Sınıfı Yangınlar
B) B Sınıfı Yangınlar
C) C Sınıfı Yangınlar
D) D Sınıfı Yangınlar
E) F Sınıfı Yangınlar

62. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.
B) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır.
C) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.
D) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır.
E) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.

63.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

A) Köpük
B) Kum
C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit


ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI SINAV SORULARI

56. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

A) Köpük
B) Kum
C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit

57. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?

A) Ortam havalandırılır
B) Doğalgaz ise tavan kısmından süpürülerek tahliye edilir
C) Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
D) Gaz vanalarını kapatmalıdır
E) LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir

58. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?

A) Kimyasal tehlike
B) Patlama tehlikesi
C) Çökme tehlikesi
D) Su tehlikesi
E) Yüksek sıcaklık tehlikesi

59. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

A) Ahşap, kağıt, tekstil yangınlarında etkili bir söndürücüdür
B) Zehirleyici etkisi olmayan; kimyasal olarak nötr bir maddedir
C) Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun
teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur

D) Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuzudur
E) Her yerden kolaylıkla temin edilebilir

60. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?


A) Tsunami
B) Deprem
C) Erozyon
D) Sel
E) Afet

61. Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
B) Elektrik akımı sigortadan kapatılır
C) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir
D) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez, eldiven)
akımdan uzaklaştırılır
E) Elektrik yangınına asla su ile müdahale edilmez

62. Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın
esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?


A) İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
B) Yangının söndürülmesi
C) Değerli eşyanın yangından kurtarılması
D) Tesiste bulunan kapı ve pencerelerin açılması
E) Tesisteki otoparktaki araçların kurtarılması

63. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Patlama
B) Hızlı yanma
C) İçin için yanma
D) Parlama
E) Yavaş yanma

2020 tüm yangın güvenliği ve tabii afetlerde mudahale konu sorularını online çözmek için tıklayın

2020 tüm yangın güvenliği ve tabii afetlerde mudahale konu sorularını indirmek için tıklayın


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN