logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilir
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlisi Eylem, vardiya değişiminde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını evde unutan iş arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını görevde kullanması için vermiştir. Bu durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl bir yaptırım uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İdari para cezası uygulanarak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
Soru Açıklaması
3.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yakalama
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur
Soru Açıklaması
6.
Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
Doğru Cevap: "B" 2 ay
Soru Açıklaması
7.
“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" 4857 sayılı İş Kanunu
Soru Açıklaması
8.
“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır?
Doğru Cevap: "E" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
9.
Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
10.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri görev alanında, özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
“Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
12.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilebilir?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Koruma ve güvenlik planı
Soru Açıklaması
14.
Ceza Muhakemesi Kanununa göre kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda geçici olarak yakalama yapılabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geçici yakalama herkes tarafından yapabilir
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup, henüz bir işyerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir
Soru Açıklaması
16.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma hayatında gece, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Doğru Cevap: "A" En geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir
Soru Açıklaması
17.
Vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, sanayi odası başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet müdürlüğü temsilcisinin olumlu, il jandarma komutanlığı ve ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin olumsuz oy kullanması durumunda karar nasıl alınır?
Doğru Cevap: "C" Vali yardımcısının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından ateşli silahlara Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet, havalimanında yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında, bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi, kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra, yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri, bir müddet dahi olsa elde bulundurdukları suç unsuru uyuşturucuyu, hangi yetkilerine dayanarak muhafaza etmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" Emanete alma yetkisi
Soru Açıklaması
20.
Görev yaptığı fabrikada greve giden işçilere destek olmak maksadıyla, özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen, özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?
Doğru Cevap: "D" Ali altı ay boyunca özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
“Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette uygulanır.” Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bedeni kuvvet – Maddi güç – Silah kullanma
Soru Açıklaması
22.
Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz tabancası elde ederler. Şahıs tabancanın faturalı olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yiv-set olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahsı, tabanca ve faturayı kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
23.
Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi girişinde içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden Bahattin, söz konusu güvenlik kontrollerine tabi olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve Zeki’nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Arama ve kontrole tabi olması konusunda Bahattin’i zorlamazlar fakat içeri girmesine izin vermezler
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi nokta oluştururken dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Nokta görev alanının dışında, uygun bir yerde kurulmalıdır
Soru Açıklaması
25.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hâkim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yakalama
Soru Açıklaması
26.
Zor kullanma yetkisinin en son aşaması hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Silah kullanma
Soru Açıklaması
27.
Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?
Doğru Cevap: "D" Altı aydan beş yıla kadar
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sırtüstü yatırarak
Soru Açıklaması
29.
Devriye görevi sırasında özel güvenlik görevlileri görev bölgelerinde meydana gelen hangi olayla ilgili konuta giremezler?
Doğru Cevap: "C" Gürültü
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’nın görev alanındaki önleyici görevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Suç işlenmesini önleme
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Adli arama
Soru Açıklaması
32.
Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Eşkal
Soru Açıklaması
33.
Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Geri dönüşümlü devriye
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri, yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilir
Soru Açıklaması
35.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Planlı Devriye
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?
Doğru Cevap: "A" Yapıştırıcı madde
Soru Açıklaması
38.
Havaalanında özel güvenlik görevlisi Veli, giriş kapısında yolcunun üzerinde dedektörden sinyal sesi almıştır. Ziyaretçi üzerinde bir madde olmadığını iddia etmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hangi uygulaması yanlış olur?
Doğru Cevap: "D" Polis gözetimi olmadan da elle arama yapılabilir
Soru Açıklaması
39.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmalıdır
Soru Açıklaması
40.
I. Görevi süresince oturulabilir

II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır

III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder

IV. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır

V.Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez

Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" CCTV
Soru Açıklaması
42.
“Bir binaya giriş yapmak isteyen ziyaretçi kapı tipi metal detektöründen geçerken cihaz alarm vermiştir. Bunun üzerine ziyaretçi cebindeki telefonu ve anahtarlığı çıkarıp güvenlik görevlilerine göstererek cihazın bunlara alarm verdiğini herhangi tehlikeli bir cismin, üzerinde olmadığını ifade ederek ziyaretçi kartı ile giriş yapmıştır.” Bu senaryoda güvenlik açısından yapılan hata nedir?
Doğru Cevap: "D" Şahsın, cep telefonu ve anahtarlığını kenara bırakarak tekrar kapı tipi metal detektörden geçirilmemesi
Soru Açıklaması
43.
I-İnorganik maddeler / koyu mavi-siyah

II-Organik maddeler / turuncu-sütlü ya da koyu kahve

III-Karışık malzemeler / az yoğun maddeler ise yeşil

IV-Kurşun ve kristaller / fosforlu pembe-koyu siyah

X-ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili

Yukardakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" IV
Soru Açıklaması
44.
İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Kapalı devre televizyon sistemleri
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?
Doğru Cevap: "B" X-ray cihazı
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralının yarasını görmesini sağlamak
Soru Açıklaması
47.
Çalışmakta olduğunuz fabrikada bir işçinin bilinçsiz şekilde yerde yattığını ve çırpındığını gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Çevre güvenliği alınır, kendisini yaralamaması sağlanır, kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
Soru Açıklaması
48.
Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası)
Soru Açıklaması
49.
Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel arabalarıyla tatil için İstanbul’dan Rize’ye giderken Akçaabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları hangi sıraya göre yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Koruma- bildirme- kurtarma
Soru Açıklaması
50.
Kanamalarda ilk yardım konusunda turnike yöntemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Turnike, yaralı hastaneye götürülünceye kadar kesinlikle hiç bir şekilde gevşetilmemelidir
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
52.
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
53.
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
Soru Açıklaması
54.
İlk yardım nedir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir
Soru Açıklaması
55.
Temel Yaşam Desteği yapılırken akciğerlere hava gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Baş geri itilir, çene yukarı kaldırılarak kuvvetli nefes verilir
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği bulunan gaz çeşididir?
Doğru Cevap: "C" Karbonmonoksit
Soru Açıklaması
57.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonun, kontrol dışına çıkmasına ne denir?
Doğru Cevap: "E" Yangın
Soru Açıklaması
58.
Odun, kömür, kâğıt ve benzeri yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde aşağıdakilerden hangi harfle sembolize edilir?
Doğru Cevap: "E" a
Soru Açıklaması
59.
Kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 6 Ayda bir kontrolü, 1 yıllık genel bakım, 4 yıl sonunda tozunun değiştirilmesi
Soru Açıklaması
60.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yanan lambalar elektrikli cihazlar varsa kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
62.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Enkaz Ekibi
Soru Açıklaması
63.
Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
64.
Belirli miktarda alındığında, kişinin sinir sistemine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelere ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Uyuşturucu Madde
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Kokain
Soru Açıklaması
66.
İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
67.
İletişimin başarısında kanal seçimi neden önemlidir?
Doğru Cevap: "D" Mesajın başarılı şekilde iletilmesini kolaylaştırdığı için
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Empatinin temelinde dinlemeden anlamak vardır, sempatide dinlemek çok önemlidir
Soru Açıklaması
69.
Karşımızdaki insan ile aramızdaki mesafe 30-40 cm olduğunda aşağıdakilerden hangi alanı ihlal etmemiş oluruz?
Doğru Cevap: "B" Mahrem alan
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel becerilerindendir?

I) Kendini tanımak

II) Kendini açmak

III)Karşımızdakini dinlemek

IV)Kendini doğru ifade etmek
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik yaratan sürece ne denir?
Doğru Cevap: "A" İletişim süreci
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir
Soru Açıklaması
73.
İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geri bildirim
Soru Açıklaması
74.
Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendisinin daha önemli olduğunu vurgulayıp, ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması, iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" Ben merkezcilik
Soru Açıklaması
75.
Olaylar, olgularla ilgili değişimleri birbirlerine haber veren ve bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da düşünce ve duygu bildirimlerine ……… denir.

Yukarıda tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Empati (kendini karşındakinin yerine koyma)
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Meydana geldiği ortamdan etkilenmez
Soru Açıklaması
78.
ÖGG Ali, bir AVM girişinde görev yapmaktadır. Güvenlikle ilgili ikazlarına uymayıp kendisine fiziki saldırıda bulunan bir şahsa karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Ali, copu kullanırken, elinde silah ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey bulunmayan şahsın vücudunun aşağıdaki bölümlerinden hangisine vurmamaya özen göstermesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Boyun kasları
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik görevlilerinin amiri pozisyonunda bulunan Ahmet’in, görevli oldukları yerde maiyetindeki özel güvenlik görevlileri ile birlikte bir yolu kapamaları gerekmektedir. Ahmet ve arkadaşları, bu amaçla, toplumsal olaylarda kullanılan müdahale düzen ve taktiklerinden hangisini kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hat düzeni
Soru Açıklaması
80.
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun, gelenek ve göreneklere göre yapılacak mesine gerek yokturtoplantı, tören ve şenliklerin ilgili Kanun kapsamında düzenlen
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Üniversitede görevli ÖGG lerin, toplanan kalabalığı dağıtmak için kaçış istikametlerini belirlemeden kullandıkları gereğinden fazla göz yaşartıcı gazın etkisi ile kalabalık içerisindeki şahıslar korkuya kapılarak, şuursuz bir şekilde hedef gözetmeksizin her yöne kaçışmaya başlamışlardır. Şahısların bu davranış şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Panik
Soru Açıklaması
82.
“………. kamu veya şahıslara ait bina ve eşyaları tahrip, yağma, güvenlik kuvvetlerine karşı patlayıcı ve zarar verici madde atma, hakaret, sözlü ve yazılı tahrik gibi eylem biçimleriyle kamuoyunu rahatsız ederek yönetime karşı olan güven duygusunu sarsarak ortaya çıkan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ve kargaşadan yararlanmak isterler.” Cümledeki anlam bütünlüğü de göz önünde bulundurularak boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalıklar
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak
Soru Açıklaması
84.
…………. : Birbiriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini ………..’un üyesi olarak gören, algılayan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelirse metin tamamlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" Grup
Soru Açıklaması
85.
Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1 metre
Soru Açıklaması
86.
Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Davranış
Soru Açıklaması
87.
Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Dış halka
Soru Açıklaması
88.
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
Soru Açıklaması
89.
Yakın Koruma Organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …… dır. …… ise, iç halkanın etrafında oluşan bu bölgede, daha önce intikal etmiş keşif elemanları, teknik personel, keskin nişancı timi ve üniformalı güvenlik ekipleri bulunduğu yerdir. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İç halka-Orta halka
Soru Açıklaması
90.
Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Boğma noktaları
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişinin beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
92.
Korunan önemli kişinin (VIP) görev yaptığı binaya araçla intikali sağlanmak üzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi bina girişinde hazır beklemektedir. Öncü ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri Adem, VIP ile birlikte makam aracındadır. Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını kim açmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Koruma amiri Adem
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
Soru Açıklaması
94.
Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Refakat koruma
Soru Açıklaması
95.
Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İç çember
Soru Açıklaması
96.
Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Öncü istihbarat çalışması
Soru Açıklaması
97.
Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanlarında, genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerince yapılan üst aramasında kimden yazılı izin alınır?
Doğru Cevap: "B" Mülki Amirden
Soru Açıklaması
98.
Suçun önlenmesi ve işlenmiş suçun aydınlatılmasında genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki iletişimin şekli ve sürecini en verimli kılan uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "E" KAAN
Soru Açıklaması
99.
"Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "D" Derhal
Soru Açıklaması
100.
Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "E" Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.