logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi kolluk değildir?
Doğru Cevap: "B" Askeri Personel
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik eğitim sertifikasını onaylamaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Valilik
Soru Açıklaması
3.
Bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi için görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle şirketin hizmet verdiği yerde sivil kıyafetle görev yapılması talep edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sivil kıyafetle görev yapılmasına izin verebilir?
Doğru Cevap: "A" İl özel güvenlik komisyonu
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik izninin verildiği adreste faaliyetine son verdiği tespit edilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik izni, il özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlisi sayısı 10 kişiyi geçmeyen ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20. maddesi kapsamında bulunan idarelerin özel güvenlik şirketlerinde görev yapacak özel güvenlik yöneticilerinde aranan eğitim şartı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" En az lise mezunu
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlisinin görev alanı bakımından, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" Para ve değerli eşya nakli yapan özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi yöneticisi için doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yöneticiler, sadece idari para cezası gerektiren fiillerden sorumlu tutulmuştur
Soru Açıklaması
8.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek
Soru Açıklaması
9.
Alarm izleme merkezleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Faaliyet gösterebilmek için İçişleri Bakanlığından Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme İçin Yeterlilik Belgesi alınır
Soru Açıklaması
10.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisinin tespiti halinde özel güvenlik şirketinin faaliyet izin belgesi iptal edilmez?
Doğru Cevap: "E" Temsilcinin vefat etmesi
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulaması ve özel güvenlik tedbirleri bakımından aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?
Doğru Cevap: "D" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen adli suçların cezasını vermek
Soru Açıklaması
12.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi valinin görevi değildir?
Doğru Cevap: "E" Üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verecek özel güvenlik şirketlerinin faaliyet izin belgelerini onaylamak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, il özel güvenlik komisyonunun görevleri bakımından doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Zorunlu hallerde görev alanını genişletmek
Soru Açıklaması
14.
Balıkesir ilindeki bir giyim mağazasında tek başına çalışan özel güvenlik görevlisi tarafından tespit edilen hırsızlığın faili suçüstü yakalanmış ve çaldığı eşyalar geri alınarak genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilmeksizin serbest bırakılmıştır. Durumu fark eden bir müşterinin ihbarı üzerine olaya genel kolluk el koyarak soruşturma açmıştır. Görevi esnasında hırsızlık suçunun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suçu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlisi hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hangi yaptırım uygulanacaktır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisi 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki durumlardan hangilerinde özel güvenlik hizmetinde kullanılan silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir?

I. Özel güvenlik izninin iptal edilmesi

II. Silah bulundurma ve taşıma izninin iptal edilmesi

III. İhtiyaç fazlası bildiriminde bulunulması

IV. Hizmet veren özel güvenlik şirketinin değişmesi

V. İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından kendi adına taşıma ruhsatlı silahını özel güvenlik hizmetlerinde kullanmasına izin verilen genel kolluk kuvvetlerinden emekli özel güvenlik görevlisinin işten ayrılması
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
16.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişilere yönelik görev alanında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisini vermiştir?
Doğru Cevap: "A" Yakalama
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlisinin birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmemesi halinde uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışamama
Soru Açıklaması
18.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde aşağıdakilerden hangisine bildirir?
Doğru Cevap: "E" Hizmet verilen kişi, kurum ya da kuruluşa
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik görevlisinin aramalar sırasında genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla emanete alacağı eşyalardandır?

I. Suç teşkil eden eşya

II. Delil olabilecek eşya

III. Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya

IV. Terk edilmiş eşya

V. Bulunmuş eşya
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
20.
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, gerekli şartlar oluştuğu zaman genel kollukta olup da özel güvenlik görevlisinde olmayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Parmak izi alma
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İnceleme
Soru Açıklaması
22.
Özel güvenlik görevlisi Murat, nokta görevini yerine getirirken bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Suç delillerini tetkik eder
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkâlin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Kişilerin gözle görülebilen, belirgin özellikleridir
Soru Açıklaması
24.
Suç işlemeye çalışan kişileri veya suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek ve suçların işlenmesini önlemek amacıyla yapılan aramalar ne tür arama olarak nitelendirilir?
Doğru Cevap: "C" Önleme
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlileri Yavuz ile Halim’in görev alanı içerisinde intihar olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde koruma altına aldıkları ilaçlar hangi delil çeşididir?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi adli arama niteliğinde bir aramadır?
Doğru Cevap: "C" Bir sanığın yakalanması amacıyla konutta yapılan arama
Soru Açıklaması
27.
Risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda korunan yerin iç ve dış tehditlerden korunması amacıyla her türlü tedbirlerin alınması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Güvenlik planlaması
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Kan plazması
Soru Açıklaması
29.
Kişi güvenliği kadar kişi ve kuruluşların güvenliği de önemlidir. Bu nedenle kişi kurum ve kuruluşlar her zaman tehlike ve riskin olduğu bilincinden hareket ederek bulundukları yerle ilgili ........ analizi ve .......... planlaması yapmalıdır.

Yukarıdaki cümlede noktalı boş yerlere gelen uygun kelime ikilisi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Risk-güvenlik
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yer ile ilgili güvenlik planlamasında dikkat edilecek özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Mümkün olduğu kadar personel ve ekipman kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Özel güvenlik görevlilerinin; suç öncesi ve esnasındaki görevlerini ifa sırasında herhangi bir olay, konu veya şahısla ilgili olarak mevcut durumu tespit etmek, gördüğü, duyduğu ve bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ve ilgili hususları açıklamak üzere hazırlanan ve olay yerinde hazır bulunan ilgili şahıslara okutturulmak suretiyle imza altına alınan yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tutanak
Soru Açıklaması
32.
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde yaptığı kontrollerde şüpheli bir paket ile karşılaştıklarında yapmaması gereken davranış hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şüpheleri ortadan kaldırmak maksadıyla paket X-Ray cihazından geçirilir
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlisi Ali’nin telsiz ile konuşmasında aşağıdaki hangi kural usule uygundur?
Doğru Cevap: "E" Konuşması öz ve anlaşılır olması
Soru Açıklaması
34.
Girişlerin kontrol altına alındığı, araç ve kişi kontrollerinin yapıldığı, duvar, çit, tel örgü, parmaklık, kapan, bariyer vb. fiziki engellerin bulunduğu ve korunan yere yapılabilecek herhangi bir saldırı için ilk müdafaanın yapılacağı yere ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Dış halka
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bir olayla karşılaştığında gerekli şartlar oluşması durumunda kişileri gözaltına alma
Soru Açıklaması
36.
Bölge emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek, yakalamak, suç delillerini muhafaza altına almak ve vatandaşlara yardım etmek üzere yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Devriye
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında özel güvenlik görevlilerinin giriş ve çıkış kontrolü sırasında dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bina kontrolü
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin üst arama yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Sırt üstü yatırmak suretiyle arama
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi, bir özel güvenlik görevlisinin en az şüphe duyması gereken kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıcakkanlı, doğal davranan kişiler
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olağanüstü devriye
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Elektronik kelepçe
Soru Açıklaması
42.
Kapı tipi metal algılama dedektörü ile diğer metal aksamlar arasında ne kadar çalışma mesafesi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 100-150 cm
Soru Açıklaması
43.
Analog adresli yangın algılama sistemlerini konvansiyonel yangın algılama sistemlerinden ayıran en belirgin özellik nedir?
Doğru Cevap: "A" Yangın alarmının hangi dedektörden geldiği bilinir
Soru Açıklaması
44.
Özel güvenlik görevlisi Emin X-ray operatörü olarak görev yaptığı şehirlerarası otobüs terminalinde, bir bagajın geçişi sırasında X-ray monitöründe açık turuncu renk tespit etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Emin’in şüphelenmesi gereken maddeler arasında yer alıyor olamaz?
Doğru Cevap: "B" Çakı
Soru Açıklaması
45.
Kapı tipi metal algılama dedektörlerinde genel itibariyle algılama bölgeleri bulunur. Bu bölgeler …… seviyesinden başlar ……. seviyesi ile noktalanır.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki sistemlerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Bilek-Baş
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili doğru bir uygulama değildir?
Doğru Cevap: "C" Hasta sırtüstü yatırılıp karnına bastırılarak yuttuğu sular çıkarılmaya çalışılır
Soru Açıklaması
47.
Koma pozisyonu hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekmemektedir
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi birinci derece yanıklarda öncelikli olarak yapılması gerekenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Soğuk uygulama yapılır
Soru Açıklaması
50.
Rentek hangi durumlarda kullanılan bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "B" Patlama, yangın riski olan durumlarda araç içerisinden hasta/yaralı çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Yetişkinlerde kalp masajı nereye ve nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "C" Çift elle göğüs kemiğinin ½ alt yarısına
Soru Açıklaması
52.
Fiziksel travmaya uğramış bir kişinin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hasta/Yaralının ayakları gidiş yönünde olmalıdır
Soru Açıklaması
53.
Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Heimlich manevrası yapılır
Soru Açıklaması
54.
Diz kapağının yukarısında kanaması olan hasta/yaralıda baskı uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kasık
Soru Açıklaması
55.
ABC zincirinin "B" sini oluşturan uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Solunumun değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
56.
Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kurtarma
Soru Açıklaması
57.
Orman yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdaki şıkların hangisinde yangının oluşum aşamaları doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Koku – Duman – Alev
Soru Açıklaması
59.
Yanma olayının kontrol dışına çıkmasıyla oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
Doğru Cevap: "D" Yangın
Soru Açıklaması
60.
İşyerlerinde acil durum sonrası; çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin arama ve kurtarma işlerini gerçekleştiren ekip hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurtarma ekibi
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Doğalgaz yangınlarında gaz akışı kesildikten sonra hangi tip yangın söndürme maddesi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
62.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle, ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Deprem
Soru Açıklaması
63.
Bilgi sahibi olunduğu halde yangınlar için gerekli tedbirleri almamak, yangın çıkış sebeplerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhmal
Soru Açıklaması
64.
Esrarın elde edildiği bitki hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kenevir
Soru Açıklaması
65.
Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Sinir Sistemini uyaranlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" LSD
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi aktif dinleme için yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ön yargılar
Soru Açıklaması
67.
Görsel ve işitsel olarak iletişim araçlarının kullanılması sonucunda sözlü iletişim meydana gelir. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi sözlü iletişim araçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimikler
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dinlemeyi öğrenmek
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin önündeki engellerdendir?

I) Kararsızlık

II) Alınganlık

III) Korkular

IV) Kendini doğru ifade etmek
Doğru Cevap: "D" I- II ve III
Soru Açıklaması
70.
. . . . . . . . . . . . bir bilginin, niyetini, ilke yada amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Alıcıya iletilmek istenen konudur. Herhangi bir konuyu olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. Yukarıda tanımlanan iletişim sürecinin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mesaj (Haber)
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapılması gereken davranışlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Gözle temas kurmaktan, beden dilimizi kullanmaktan kaçınmak
Soru Açıklaması
73.
Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme
Soru Açıklaması
74.
Ekip arkadaşının yaptığı her işe müdahale eden, her fırsatta ona kendi bildiğini dikte eden bir kişi aşağıdaki savunuculuk türlerinden hangisini sergilemektedir?
Doğru Cevap: "B" Denetlemeye yönelik tutum
Soru Açıklaması
75.
Bir kişiye karşı yakınlık hissetmek, fikir ve görüşlerini kendine yakın bulmak, aynı yönde düşünmek ve olumlu duygular beslemek. Yukarıda anlatılan durumun anlam olarak tersini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Antipati
Soru Açıklaması
76.
Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir?
Doğru Cevap: "E" Personelin kişilik özelliklerine saygı göstermesi
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sağlıklı iletişim ekip içi çatışmaları önler
Soru Açıklaması
78.
Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak isteyen güvenlik görevlileri, toplumsal olaylarda kullanılan aşağıdaki taktik ve düzenlerden hangisini kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hat düzeni
Soru Açıklaması
79.
Üniversitede görevli ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için gaz kullanması gerekmiştir. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Osman’ın, dikkat etmesi gereken hususlardandır?

I. Rüzgarın yönünü dikkate almalıdır

II.Kalabalığın kaçış yolları açık olmalıdır

III.Gaz fişeklerini insan vücuduna doğru atmamalıdır
Doğru Cevap: "D" I- II- III
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmalarla ilgili genel nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Etkili bir iletişimin varlığı
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
ÖGG Osman’ın görev yaptığı banka şubesinin önünde, meydana gelen trafik kazasına bakan insanlardan oluşan bir kalabalık söz konusudur. Bu kalabalık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Organize olmayan pasif kalabalık
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çatışan taraflara ayrı ayrı destek verilmesi
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi, topluluk, organizasyon ya da grup içerisinde oluşabilecek çatışma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yönetim ve görev alanlarının net olarak belirlenmesi
Soru Açıklaması
84.
Kitle psikolojisi ile hareket eden kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Sağduyulu hareket ederler
Soru Açıklaması
85.
ÖGG Mustafa, görevli olduğu AVM deki görevi esnasında kendisine fiziki mukavemette bulunan kişiye karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa’nın copu kullanırken mukavemette bulunan şahsın vücudunda vurmaması gereken yerlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Boyun
Soru Açıklaması
86.
Üniversitede görevli gaz kullanma eğitimi almış olan ÖGG Remzi’nin kullandığı gazdan görev arkadaşı ÖGG Ali de etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşının kullandığı gazdan etkilenen ÖGG Ali için, yanlış bir hareket tarzı olur?
Doğru Cevap: "D" Gözlerine krem sürmelidir
Soru Açıklaması
87.
Futbol müsabakasında, tribünlerdeki seyircilerin bulunduğu yerde görevlendirilen ÖGG Ahmet’ in muhatap olduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
88.
Bir suikastın amacına ulaşması ve başarılı şekilde gerçekleşmesi için belli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüm iletişim araçlarına sızma
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlisi zaman zaman silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
Soru Açıklaması
90.
Koruma amiri Furkan beraberinde dört özel güvenlik görevlisi ile birlikte önemli kişinin (VIP) yakın koruma hizmetini yürütmektedir. Yaya koruma esnasında saat 03.00 istikametinden saldırı meydana gelmiştir. Bu durumda Furkan ve ekip arkadaşları VIP şahsı hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 09.00 istikametine
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi motorize ve yaya korumada araç ve koruma sayısını etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan önemli kişinin (VIP) kendi şahsına ait özel araç sayısı
Soru Açıklaması
92.
Özel güvenlik görevlisi Mahmut, korumakla görevli olduğu önemli kişi (VIP) ile birlikte iş seyahatine çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi VIP’i koruma görevini yürüten Mahmut için yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını karşılar
Soru Açıklaması
93.
Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden, bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan ve hız yapılamadığı için saldırılara müsait olan geçiş noktalarına ……………… denir. Boş bırakılan yere gelecek en uygun tarif hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Boğma (boğum) noktası
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdaki maddelerden hangisi VIP’e yakın yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yaya koruma düzenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" 15 kişi ÖGG ile çapraz koruma düzeni yürütmek
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerin hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplumda sevilen ve sayılan bir kişi haline gelmek
Soru Açıklaması
96.
Korunan önemli kişinin (VIP) araca bindirilmesi hususunda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sürücü araç içerisinde beklemez
Soru Açıklaması
97.
Mülkiyeti kamuya ait olmayan, kamunun kullanımına kapalı, kişilerin ikameti, fabrika ve üretim yerleri gibi alanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özel mülkiyet
Soru Açıklaması
98.
Genel kolluk – özel güvenlik ilişkileri ve etkili bir iletişim açısından aşağıdakilerden hangisi bunun önündeki engellerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kendini açma
Soru Açıklaması
99.
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve ……………………………… teslim etmekle görevli ve yetkilidirler.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
100.
Memleketin genel emniyet ve asayişinden hangi bakan sorumludur?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.