• 2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU&...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.

ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI


1. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

A) Emanete aldığı silahları çelik dolapta kilitli tutmalıdır
B) Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
C) Sadece taşıma ruhsatlı silahları almalıdır
D) Sadece vatandaşlara ait bulundurma ruhsatlı silahları almalıdır
E) Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır

2. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
B) Mesai sonrası katılabilir
C) Mülki Amire müracaat ederek alarak katılabilir
D) Emniyetten izin alarak katılabilir
E) Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak katılabilir

3. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

A) Özel toplantılarda
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D) İçkili yerlerde
E) Bankalarda

4. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?

A) Yangın
B) Deprem
C) Gürültü yapılması
D) Toprak kayması
E) Sel felaketi ile karşılaşma

5. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?

A) İrtikâp
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet
E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

6. Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz
kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde
bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?


A) Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
B) Valilikçe 1 yıl süreyle özel güvenlik kimlik kartı geçersiz sayılacaktır
C) Kimlik kartı iptal edilecek ve 1 yıl sonra yeniden özel güvenlik sınavına girecek başarırsa kimliği yenilenecektir
D) İkaz veya uyarı cezası verilerek görevine devam edecektir
E) İdari para cezası verilerek görevine devam edecektir

7. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?

A) Emniyet Genel Müdürü
B) İçişleri Bakanı
C) Vali
D) Savunma Bakanı
E) Başbakan

8. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?

A) Hizmet
B) Yetki
C) Görev
D) Emir
E) Sorumluluk

9. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?

A) Adli görev
B) Önleyici görev
C) Özel kolluk görevi
D) İdari görev
E) Koruma görevi

10. Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı
Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?


A) Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik komisyonu kararınca alışveriş merkezinde görev yapmalarına karar verildiğine dair komisyon kararı
B) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli kimlik kartlarının olması
C) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli mali sorumluluk sigortalarının yapılmış olması
D) Görev hayvanı ve idarecisinin çalıştığı özel güvenlik şirketi ile alışveriş merkezi yönetiminin yapmış olduğu sözleşme
E) Görev hayvanının aşı kartı

11. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kuramazlar
B) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alamazlar
C) Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırabilir
D) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
E) Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel
kollukla iletişim kuramazlar

12. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya
ne denir?


A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

A) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
B) Grev yasağına uymama
C) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
E) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

14. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?

A) Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere
B) İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik şirketine
C) Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel güvenlik şirketine
D) Özel toplantılarda verilen hizmetlerde kullanılmak üzere
E) Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik şirketine

15. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

A) Devam eden olaya müdahale etmek
B) Sanık ve tanıkları belirlemek
C) Olay yerini şeritle çevirmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

16. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) Olay yerini koruma altına almak
B) Şüpheliyi yakalamak
C) Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D) Genel kolluğa haber vermek
E) Şüphelinin ifadesini almak

17. Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?

A) Bankalar
B) Üniversiteler
C) Yurtlar
D) Havalimanları
E) Turistik oteller

18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

A) Parmak izi ve fotoğraf Alma
B) Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
C) Soruşturma Yapma
D) Delil İnceleme
E) Kimlik Tespiti

19. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II
D) I-II-III
E) III-II-I

20. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çekimser oy kullanılabilir.
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
C) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır.
E) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM  ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

98.Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

A) Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
B) Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini kullanır
C) Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa kullanır
D) Ülke genelinde her zaman kullanır
E) Genel kolluğun izin verdiği ölçüde kullanır

6. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki
yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?

A) Suça el koyma yetkisi
B) Olay ve delilleri koruma
C) İkametten ayrılmamayı isteme
D) Zor kullanma
E) Yakalama

7. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye
niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?

A) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
B) Türk Ceza Kanunu
C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
D) Anayasa
E) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokoller

9. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

A) İlgili Komisyon
B) Valilik
C) İl Emniyet Müdürlüğü
D) İl Jandarma Komutanlığı
E) İçişleri Bakanlığı

11. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

A) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B) Gerektiğinde zor kullanmak
C) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
E) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

12. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından
belirlenir?

A) Özel Güvenlik Komisyonu
B) İl İdare Kurulu
C) Hakim
D) Kolluk Amiri
E) Belediye Meclisi

15. Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma
yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun
256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

A) Kasten Yaralama
B) Görevi Kötüye Kullanma
C) Hakaret
D) Tehdit
E) İşkence

16. 5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel
güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Para ve değerli eşya naklinde
C) Sağlık tesislerinde
D) Talih oyunları işletmelerinde
E) İçkili yerlerde

18. Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?

A) Mülkiyet hakkı
B) Yargı yoluna başvurma hakkı
C) Vatandaşlık hakkı
D) Ötenazi hakkı
E) Eğitim öğretim hakkı

19. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

20. Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen
eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?

A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E) 60

21. Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Çekimser oy kullanılabilir
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

24. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları
ihlallerinden sayılmaktadır.
I-
Haksız üst arama
II-Konut dokunulmazlığı ihlali
III-Zor kullanma sınırının aşılması
IV-Görevi ihmal

A) I, II, III
B)Yalnız III
C) I, III D) III, IV
E) I, II, III, IV

25. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

A) Yetkili genel kolluğa
B) Adliyeye (C. Savcılığına)
C) Özel güvenlik komisyonuna
D) Yetkili özel güvenliğe
E) Valiliğe

40. “Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan
tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken
önlemlerden biri değildir?

A) Olay yeri çevresini kontrol altına alması
B) Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirleri alması
C) Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
D) Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi
E) Olayı en kısa zamanda genel kolluğa
bildirmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve
Onur’un görevi ile bağdaşmaz?

A) Devriye görevi sırasında görünür olmak, caydırıcı olmak
B) Proaktif, dikkatli olmak ve olaylara anında etkili müdahale etmek
C) Olay durumunda, genel kolluğu aramak ve güvenlik sorumlusuna bilgi vermek
D) AVM ziyaretçilerinden boşalan alışveriş araçlarını toplamak.
E) Yaşlı ve engelli vatandaşları yönlendirmek ve yardımcı olmak

35. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah
taşınamayacak yerler arasında yer almaz?

A) Mahkeme Salonları
B) Umuma Açık Alanlar
C) Eğitim ve Öğretim Kurumları
D) Akıl Hastaneleri
E) Duruşmalar

33. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
B) Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir
C) Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
D) Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E) Bineceği uçağın pilotuna sorulur

23. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

A) Kişinin dokunulmazlığını
B) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C) Hak arama hürriyeti
D) Konut hakkı
E) Özel hayatın gizliliği

10. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan
geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

A) Arama
B) Yakalama
C) Hüküm giydirme
D) İfade alma
E) Tutuklama

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM  ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1994/5188
B) 2004/5188
C) 2012/5188
D) 2006/5442
E) 2010/3201

2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan
bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A) Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
B) Şüpheliyi amirine teslim eder
C) Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D) Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder
E) Şüpheli şahsın ifadesini alır

3. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

A) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C) Sanayi odası temsilcisi
D) Ticaret odası temsilcisi
E) Belediye yetkilisi

4. “Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kanunilik
B) Keyfilik
C) Zorunluluk
D) Ölçülülük
E) Kademelilik

5. Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Genel Kurmay Başkanlığı
C) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
D) Jandarma
E) Valilik

6. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

A) İdare Mahkemesine
B) Polise
C) İşçi Sendikasına
D) İş Mahkemesine
E) İşveren Sendikasına

7. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

A) Silah kullanma
B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Göz yaşartıcı gaz kullanma
D) Polis köpeklerini kullanma
E) Basınçlı su kullanma

8. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B) 18 yaşını doldurmuş olmak.
C) En az ön lisans mezunu olmak.
D) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

9. Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

A) Görev dışında çalıştırma yasağı.
B) Grev yasağı.
C) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı.
D) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı.
E) Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı.

11. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

A) 15 gün/Valilik
B) 15 gün/Emniyet
C) 15 Gün/Belediye
D) 30 gün/Valilik
E) 30 gün/Emniyet

12. Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

A) Gözaltına alma
B) Yakalama
C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) Emanete alma
E) Zor kullanma

13. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arama
B) Yakalama
C) Zor kullanma
D) Muhafaza altına alma
E) Emanete alma

14. Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

A) Her yerde ve her zaman
B) Görev alanında ve süresinde
C) İl sınırları içerisinde ve her zaman
D) İlçe sınırları içerisinde ve her zaman
E) Belediye sınırları içerisinde ve her zaman

15. “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş
sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


A) Genel kolluk görevlisine
B) Güvenlik görevlisine
C) Kamu görevlisine
D) Emniyet Teşkilatı personeline
E) İşçiye

16. Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

A) İdari görevler
B) Adli görevler
C) Yardım görevleri
D) Koruyucu görevler
E) Önleyici görevler

17. Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?

A) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
B) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
C) Mala zarar verme suçları
D) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
E) Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından

18. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

A) Hakim
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri

19. 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ek önlemler alma yükümlülüğü
B) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C) Temel eğitim alma yükümlülüğü
D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
E) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

34. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen
aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?


A) Kamu güvenliğini sağlayıcı
B) Özel güvenliği sağlayıcı
C) Kamu güvenliğini belirleyici
D) Kamu güvenliğini tamamlayıcı
E) Kişi güvenliğini sağlayıcı

ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM  ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

1. Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve
hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki
dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


A) Yönetmelik
B) Kanun
C) Amirinin yazılı emri
D) Genelge
E) Amirinin sözlü emri

2. “Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik
yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?


A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
B) Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi
C) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik
D) Anayasa
E) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

3. Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim
kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?


A) 60 saat
B) 80 saat
C) 100 saat
D) 120 saat
E) 150 saat

4. “Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?

A) Türk Medeni Kanunu
B) Türk Ceza Kanunu
C) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
D) 4857 sayılı İş Kanunu
E) Kabahatler Kanunu

5. İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için
aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?


A) Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına
B) Canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasallara
C) Yarı otomatik tabancalara
D) Av silahlarına
E) Uzun namlulu silahlara

6. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında
koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?


A) Özel Güvenlik İzin Belgesi
B) Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi
C) Çalışma İzin Belgesi
D) Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme İçin Yeterlilik Belgesi
E) Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi

7. Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?

A) Özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme
B) Özel güvenlik hizmetinin süresine
C) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına
D) Özel güvenlik hizmetinde bulundurulabilecek veya taşınabilecek
silah ve teçhizatın miktar ve niteliğine
E) Gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri
tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerinin belirlenmesine

8. Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

A) Vali
B) Kaymakam
C) İl Emniyet Müdürü
D) İl Jandarma Komutanı
E) Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri

9. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?

A) Özel güvenlik izninin verilmesi
B) Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet
izni verilmesi
C) Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim
merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi
D) Özel güvenlik görevlilerinin alacakları ücretlerin güvence altına alınması
E) Özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki
kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?


A) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
B) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
C) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
D) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
E) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

11. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?


A) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
B) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden
korunması amacıyla yakalama
C) Haklarında adli kontrol kararı bulunan kişileri yakalama
D) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 168 inci maddesine göre yakalama
E) Kişiye suçu işlerken rastlanması durumunda Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 90 ıncı maddesine göre yakalama

12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan
aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir?


A) Özel güvenlik eğitim sertifikasını yanında bulundurmak
B) Görevli oldukları saatler içerisinde bulunmak
C) Geçerli özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmak
D) Özel güvenlik kimlik kartını yakasında görünür olarak takmak
E) Görev alanında bulunmak

13. Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

A) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek
amacıyla direnmek
B) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek
amacıyla tehdit etmek
C) Ateşli silahını 5188 sayılı Kanuna aykırı veya görev alanı dışında
kullanmak
D) Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
E) Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaksızın çalışmak

14. Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde
ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?


A) Silahı Cumhuriyet Savcılığına teslim eder
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı
muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder

C) Şahsı gönderir, polise haber vererek tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını
ister

15. 4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet,
engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?


A) Sosyal haklar ilkesi
B) Sağlık hakları ilkesi
C) Eşit davranma ilkesi
D) Ekonomik haklar ilkesi
E) İş güvenliği ilkesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanununca polise
tanınmış yetkilerden biri değildir?


A) Yakalama
B) Gözaltına alma
C) Zor kullanma
D) Tutuklama
E) Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması

17. Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik
görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?


A) Görev Belgesi
B) Doktor Raporu
C) Pasaport
D) Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi
E) Sürücü Belgesi

18. “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hizmet içi eğitim
B) Ödenek tahsisi
C) Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
D) Maaş kesintisi
E) Bireysel emeklilik

19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan biri değildir?

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az ön lisans mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak
E) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

20. İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?

A) Belediye Başkanı
B) İl Emniyet Müdürü
C) İl Jandarma Komutanı
D) Vali Yardımcısı
E) Ticaret Odası Başkanı


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI NI online test olarak çözmek için tıklayın2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI nı pdf olarak indirmek için tıklayın


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN