• 2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR. ...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.

ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI


1. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

A) Emanete aldığı silahları çelik dolapta kilitli tutmalıdır
B) Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
C) Sadece taşıma ruhsatlı silahları almalıdır
D) Sadece vatandaşlara ait bulundurma ruhsatlı silahları almalıdır
E) Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır

2. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
B) Mesai sonrası katılabilir
C) Mülki Amire müracaat ederek alarak katılabilir
D) Emniyetten izin alarak katılabilir
E) Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak katılabilir

3. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

A) Özel toplantılarda
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D) İçkili yerlerde
E) Bankalarda

4. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?

A) Yangın
B) Deprem
C) Gürültü yapılması
D) Toprak kayması
E) Sel felaketi ile karşılaşma

5. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?

A) İrtikâp
B) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet
E) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

6. Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz
kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde
bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?


A) Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
B) Valilikçe 1 yıl süreyle özel güvenlik kimlik kartı geçersiz sayılacaktır
C) Kimlik kartı iptal edilecek ve 1 yıl sonra yeniden özel güvenlik sınavına girecek başarırsa kimliği yenilenecektir
D) İkaz veya uyarı cezası verilerek görevine devam edecektir
E) İdari para cezası verilerek görevine devam edecektir

7. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?

A) Emniyet Genel Müdürü
B) İçişleri Bakanı
C) Vali
D) Savunma Bakanı
E) Başbakan

8. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?

A) Hizmet
B) Yetki
C) Görev
D) Emir
E) Sorumluluk

9. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?

A) Adli görev
B) Önleyici görev
C) Özel kolluk görevi
D) İdari görev
E) Koruma görevi

10. Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı
Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?


A) Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik komisyonu kararınca alışveriş merkezinde görev yapmalarına karar verildiğine dair komisyon kararı
B) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli kimlik kartlarının olması
C) Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli mali sorumluluk sigortalarının yapılmış olması
D) Görev hayvanı ve idarecisinin çalıştığı özel güvenlik şirketi ile alışveriş merkezi yönetiminin yapmış olduğu sözleşme
E) Görev hayvanının aşı kartı

11. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kuramazlar
B) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alamazlar
C) Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırabilir
D) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
E) Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel
kollukla iletişim kuramazlar

12. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya
ne denir?


A) Önleme araması
B) Adli arama
C) Zapt etme
D) El koyma
E) Şüpheli araması

13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

A) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
B) Grev yasağına uymama
C) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
E) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

14. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?

A) Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere
B) İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik şirketine
C) Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel güvenlik şirketine
D) Özel toplantılarda verilen hizmetlerde kullanılmak üzere
E) Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik şirketine

15. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

A) Devam eden olaya müdahale etmek
B) Sanık ve tanıkları belirlemek
C) Olay yerini şeritle çevirmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

16. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) Olay yerini koruma altına almak
B) Şüpheliyi yakalamak
C) Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D) Genel kolluğa haber vermek
E) Şüphelinin ifadesini almak

17. Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?

A) Bankalar
B) Üniversiteler
C) Yurtlar
D) Havalimanları
E) Turistik oteller

18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

A) Parmak izi ve fotoğraf Alma
B) Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
C) Soruşturma Yapma
D) Delil İnceleme
E) Kimlik Tespiti

19. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?

A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II
D) I-II-III
E) III-II-I

20. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çekimser oy kullanılabilir.
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
C) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır.
E) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM  ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

Sınav Soruları Yayınladığında Yazımız Güncellenip Sorular Eklenecektir

2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

90.TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME SINAVI

13 Aralık 2020

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN