• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR. ÖZEL GÜVENLİK 86. TEM...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI67. Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

A) Alıcı
B) Mesaj
C) Kanal
D) Geri bildirim
E) Kaynak

68. Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?

A) Kişi kendisiyle iletişime geçen herkesin her bir hareketinden, her bir tavır ve sözünde olumsuzluk aramak.
B) Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi
C) Kişi kendi işine odaklanarak etrafındaki kişileri ihmal etmesi, tabiri caizse “bana ne” cilik.
D) Kişi kendinden emin olmadan karşısındaki insanlarla iletişime geçemez, kendisi için doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanmak.
E) Evde okulda, işyerinde çoğu zaman kişilerin hoşuna gitmeyen bir takım benzetmelerle kişilere lakap takmak

69. En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?


A) Jestler ve mimikler
B) Ellerin kullanımı
C) Göz teması
D) Beden dili
E) Yüz ifadeleri

70. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

A) Duygularınızı kontrol altına almamak
B) Düşünce ve davranışlarınızı değiştirmek
C) Neyi değiştirebileceğinizi tespit etmek
D) Sinir ve strese sokan nedenleri tespit etmek
E) Fiziksel tepkilerinizi makul hale getirmek

71. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) İletişim
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

72. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Resmiyet
D) Eğitim
E) Kültür

73. “Bireyin sahip olduğu duygulara,düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye ……………..denir.’’
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki  ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) Beden dili
B) Sempati
C) Etkileşim
D) Jest
E) Mimik

74. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
D) Motivasyon
E) Kaygı

75. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

A) Kişi içi iletişim
B) Kişiler arası iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

76. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

A) Kendini tanımak
B) Kendini açmak
C) Alınganlık
D) Karşımızdakini dinlemek
E) Kendini doğru ifade etmek

77. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

A) Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
E) Probleme problemle yaklaşmak

78.“Karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline …………………denir.’’
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) Heyecan
B) Korku
C) Endişe
D) Utanma
E) Stres

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM  SINAV SORULARI

Sınav Soruları Yayınladığında Yazımız Güncellenip Sorular Eklenecektir


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

90.TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME SINAVI

13 Aralık 2020

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN