logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Silah Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Dolu şarjör takılı iken de doldur boşalt yapılabilir
Soru Açıklaması
2.
Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Ateşli Silah
Soru Açıklaması
3.
Tabancada bulunan yerine getiren yayın görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Atışa atış öğretmeninin “ATIŞ SERBEST” komutu ile başlanır, “ATEŞ KES” komutu ile son verilir
Soru Açıklaması
5.
Doğru nişan alma tekniğini bilen bir ÖGG için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerdir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Aylık bakım
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sürgü emniyeti
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I. Kapak takımını çıkart

II. Şarjörü çıkart

III. Yerine getiren yayı çıkart

IV.Namluyu çıkart

V. Fişek yatağını boşalt
Doğru Cevap: "C" II-V-I-III-IV
Soru Açıklaması
10.
Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Uzun namlulu silahlar
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Silah Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Silahını yetkili mercilerden izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
Soru Açıklaması
12.
Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
13.
Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Hatve
Soru Açıklaması
14.
Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör
Soru Açıklaması
bazı sorularda hazne der hazne=şarjör
15.
Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
16.
Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
Soru Açıklaması
17.
Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?
Doğru Cevap: "B" Nişan hattı
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör çıkartılır
Soru Açıklaması
20.
“Fişek yatağında fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına ……..denir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
Doğru Cevap: "E" İkaz emniyeti
Soru Açıklaması
logo
102. Dönem Özel Güvenlik Temel Egitim Silah Deneme Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
I.Silahta fişek olmayabilir

II. İğne yayı kırık olabilir

III. Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir

IV. Barut miktarı az olabilir

V.Şarjörde hatalı fişek olabilir

Yukarıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
Doğru Cevap: "C" I-III-V
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İğne veya yayı kırık olabilir
Soru Açıklaması
23.
Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
24.
Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
Doğru Cevap: "C" Namlu emniyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.