• SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ

  SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK ADAYLARININ SORUMLU OLDUĞU BİR KONUDUR, SİLAHSIZ ADAYLAR BU KONUDAN SORUMLU DEĞİL SINAVDA 25 ADET SORU SORULMAKTADIR VE HER SOR...


SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK ADAYLARININ SORUMLU OLDUĞU BİR KONUDUR, SİLAHSIZ ADAYLAR BU KONUDAN SORUMLU DEĞİL SINAVDA 25 ADET SORU SORULMAKTADIR VE HER SORU 2 PUANDIR.

SİLAH: Yakın ve uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden veya niteliğini bozarak kullanılmaz hale getiren, kullananı da çeşitli tesirlerden koruyan alet ve malzemelerdir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde 21 yaşını doldurmuş olan şahızlar 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler. Ruhsatı olmayan kimse silah taşıyamaz ve bulunduramaz.

SİLAHLAR ATEŞLİ- ATEŞSİZ-BİYOLOJİK KİMYASAL SİLAHLAR ve NÜKLEER SİLAHLAR OLMAK ÜZERE 5 ANA BAŞLIK ALTINDA SINIFLANDIRILIR.

1-ATEŞLİ SİLAHLAR: Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara ateşli silahlar denir. Ateşli silahlar kendi aralarında 2’ye ayrılır:
A-Ağır Ateşli Silahlar: Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek, uzun menzilli ağır silahlardır. (Top, Obüs, Ağır Havan vb.)
B-Hafif Ateşli Silahlar: Bir kişi tarafından kullanılabilen, isabet oranının yüksek, menzilinin ve tahrip gücü az olan silahlardır. Tabanca,makinalılar, Hafif ateşli silahlar da kendi arasında 2’ye ayrılır bunlar :
Uzun Namlulu Hafif Ateşli Silahlar (Harp(savaş) Tüfekleri, Av Tüfekleri)
Kısa Namlulu Hafif Ateşli Silahlar (Tek atışlı tabancalar, toplu tabancalar, makinalı tabancalar, havalı tabancalar, işaret tabancaları, gaz tabancaları, otomatik tabancalar (kendi arasında tam otomatik ve yarı otomatik olarak 2’ye ayrılır.) )

2-ATEŞSİZ SİLAHLAR: 6136 Sayılı kanunun 4. mad. Ateşsiz silahlar ; kama,hançer,şişli baston,sustalı çakı,kılıç,kasatura,sivri ve oluklu bıçak, boğma teli, muşta dır. Kendi arasında 3’e ayrılır.

 • Delici Silahlar; Şiş, süngü.
 • Kesici Silahlar; Bıçak, kama, hançer, saldırma ,sustalı çakı, şişli baston
 • Ezici Silahlar; Gürz, topuz, çekiç, muşta, boğma teli ve zinciri


3- BİYOLOJİK SİLAHLAR; Genel  olarak askeri amaçlı kullanılan mikrop ve virüslerin yayılmasıyla, kullanıldığı bölgede hastalıkların bulaşmasına yol açan kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir.

4-KİMYASAL SİLAHLAR; Kimyasal özelliği nedeni ile öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller üzerinde etkili olan katı, sıvı, gaz haldeki maddelere kimyasal silah denir.

5- NÜKLEER SİLAHLAR; Bir atomun parçalanması (fizyon) yada iki atomun birleştirilmesi (füzyon) halinde açığa çıkan enerjiden yararlanılarak yapılan silahlara denir.

GENEL EMNİYET KURALLARI

 • Silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutun.
 • Elinize aldığınız her silahın önce boş olduğundan emin olun.
 • Silahı emniyetli kullanmayı öğrenin.
 • Tabancaya her zaman doluymuş ve tetik çekildiğinde ateş etmeye hazırmış gibi davranın.
 • Ateş etmeye hazır olana kadar tetik parmağını tetikten uzak tutun.
 • Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayın ve namluyu vücudunuza doğru asla yöneltmeyin.
 • Silah elinize iken her türlü şakadan kaçının.
 • Ateş etmeye karar vermedikçe, silahı asla hiçbir canlıya yöneltmeyin.
 • Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyin.
 • Silahı asla dolu durumda saklamayın
 • Silahınızı her zaman çocuklardan ve yetkili olmayan kişilerden uzak tutun.
 • Ateş etmeden önce veya atış sırasında asla ilaç ve alkol kullanmayın.
 • Silahınızı boş taşıyın.
 • Silahı başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakmayın


SİLAHLA GİRİLEMEYECEK YERLER

 • Duruşmalarda Mahkeme Salonlarında(Adliye)
 • Hasta hanelerin Psikiyatri bölümlerinde, Akıl Hastanelerinde
 • Ceza ve Tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde.
 • Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarında,
 • Eğitim ve öğretim kurumlarında
 • Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında.
 • İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde.
 • Sendikalarda ve derneklerde ve bunların eklentilerinde.
 • Her türlü spor ve spor karşılaşması ve yarışmalarında.
 • Kanuna uygun veya uygun olmayan Grev ve Lokavtlarda .
 • TBMM lise ana bina ve Meclis başkanınca belirlenen yerlerde.
 • Oy verme günü görevli kolluk kuvvetlerinden başka kimse silah taşıyamaz.


TABANCANIN PARÇALARI
1-Çerçeve (Gövde)
2-Sürgü (Kapak)
3-Namlu
4-Şarjör
5-İcra Yayı ve İcra mili (Yerine getiren yay ve mili)

1-ÇERÇEVE (Gövde): Silahın söküldükten sonra en büyük parçasını oluşturan çerçeve takımı içerisinde tetik manivelası, tetik, tetik korkuluğu, horoz, horoz düşürme parçası, kabza, çıkarıcı ve şarjör mandalı bulunmaktadır.


a) Tetik manivelası Tetik ile horozun arasındaki irtibatı sağlayan parçaya denir.
b) Tetik Geriye doğru çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde horozun kurulmasını ve düşmesini sağlayan parçaya denir. Tek hareketli silahlarda horozun sadece düşmesini sağlar
c) Tetik korkuluğu Çerçeve üzerinde tetiği muhafaza altına alan metale denir.
d) Horoz Kurulu vaziyetten kurtulup iğneye veya direk kapsüle çarpmasıyla ateşlemeyi gerçekleştiren parçaya denir.
e) Horoz düşürme parçası Tetik çekilmesi ve tetik manivelasının horoz düşürme parçasına baskı yapması sonucu horozun düşmesini sağlayan parçadır.
f) Kabza Silahı düzgün olarak tutabilmek için elin yapısına uygun olarak üretilmiş çerçevenin aşağıya doğru uzanmış parçasıdır.
g) Çıkarıcı Ateşlemeden sonra, sürgü, sürgü kovanı ile birlikte geriye doğru gelirken kovanın çarparak kovan atma boşluğundan dışarıya atılmasını sağlayan parçaya Çıkarıcı denir. TOPLU TABANCALARDA TIRNAK, ÇIKARICI YOKTUR
h) Şarjör Mandalı Şarjörü silahta tutmaya yarayan mandala denir.2-SÜRGÜ TAKIMI Ateşleme esnasında silahın hareketli parçasıdır. Sürgü takımı içerisinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu, tırnak, emniyet mandalı, iğne ve yayı bulunmaktadır.


 A.Gez – Arpacık sürgünün üzerinde yer alan gez ve arpacık ateşleme esnasında atıcının daha rahat nişan almasını sağlar.
B.Kovan atma boşluğu boş kovanın atıldığı yerdir. Genellikle silahların sağ taraflarında bulunmalarına karşılık bazı silahlarda, Ruger marka silahlarda olduğu gibi, sağa yakın üst kısımda bulunur.
C.Tırnak Silahın sağ tarafında bulunur. Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geriye gelmesini sağlar
D.Emniyet mandalı Silahın ana emniyetlerinden en güvenilir olanıdır. Sürgü üzerinde çift taraflı ve tek taraflı olabileceği gibi çerçeve üzerinde de bulunan silahlar vardır.
E.İğne ve yayı Sürgünün gerisinde ve iç tarafında bulunur. Horozun değmesiyle kovan dip tablasına çarparak fişeğin ateşlemesini gerçekleştirir. İğne yayı ise horozun çarpması ile ileriye doğru giden iğnenin geri gelmesini sağlar.
F.İcra yayı ve mili Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar. İcra yayının içerisinde bulunan pim ise sürgünün geri gelmesi esnasında sıkışan yayın sağa ve sola esneme yapmadan aynı hat üzerinde sıkışmasını sağlar.


3-NAMLU Namlu Ateşleme esnasında çekirdeğe yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya Namlu denir.

Rampa: Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
Çap: Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye Çap denir.
Yiv ve Setler: Yiv ve setler namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır.
Yiv; “namlunun iç kısmındaki helezon şeklinde açılan girintilere” denir.
Set; “yivlere karşı namlunun iç kısmında bulunan çıkıntılara” denir.
Rayyür; Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize denir.
Hatve; Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namluda aldığı yola denir.
Dirsekli kurs(çene, bilezik); Hareketli namlulu silahlarda bulunurlar. Silaha yüksek güç kazandırmak amacı ile konulmuştur.
Fişek yatağı; Namlunun en gerisinde bulunan biraz daha geniş ve atışa hazır fişeğin işgal ettiği yerdir.
İlk hız : Fişek çekirdeğinin namluyu terke ettiği andaki hızdır. Bu m/sn. olarak belirtilir
Hazne; Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere denir.


4-ŞARJÖR: Silaha fişek takviyesi yapan parçaya Şarjör denir. Şarjörün parçaları şunlardır.

 • Şarjör türü (gövdesi) Fişeğin içine yerleştiği metal kısımdır.
 • Gerdel yayı Gerdeli yukarı iterek her fişeğin fişek yatağına rahatça geçişini sağlar
 • Gerdel Şarjör yayının üst kısmında bulunur ve fişekler üzerine yerleştirilir.
 • Şarjör kapağı Şarjör tüpünün ve yayının alt tarafında bulunan ve fişeklerin şarjör içerisinde muhafazasını sağlayan parçadır.
 • Şarjör kapak kilidi Şarjör tüpü, şarjör yayı ve şarjör kapağını bir arada tutan, şarjörün sökülmesini ve parçaların birbirine kilitlenmesini sağlayan en küçük parçadır. Kapağın kazaktan çıkmasını önler.


5-İCRA YAYI ve MİLİ: Atış sonrası barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar. İcra mili İcra yayının içerisinde bulunan pim ise sürgünün geriye gelmesi esnasında sıkışan yayın sağa ve sola esneme yapmadan aynı hat üzerinde sıkışmasını sağlar.


TABANCALARDAKİ TERTİBATLAR

1-Nişan Tertibatı
2-Ateşleme Tertibatı
3-Kovan Atma Tertibatı
4-Emniyet Tertibatı

1-NİŞAN TERTİBATI :Silahla atış yaparken hedefi sağlıklı vurmaya yarayan tertibata Nişan Tertibatı denir. Silah üzerinde nişan tertibatını oluşturan elemanlar gez ve arpacık ile sınırlıdır. 
Nişan Hattı : Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta nişan hattı denir.
Nişan hattı en doğru olarak Göz-Gez-Arpacık-Vurulmak istenen nokta ile ifade edilir.
Gez: Namlunun geri kısmında, fişek yatağına isabet eden bölgesi üzerinde veya sürgünün bu bölgeye yakın yerin üzerinde bulunan ve arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertikli kısımdır.
Arpacık: Namlunun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakın, sürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgi üzerine getirilen küçük çıkıntıdır.

DOĞRU NİŞAN HATTI: GÖZ, GEZ, ARPACIK, HEDEFTEN OLUŞUR
DOĞRU NİŞANDA ARPACIK NET, HEDEF BULANIK GÖRÜLMELİDİR

2-ATEŞLEME TERTİBATI Silahta fişeğin ateşlemesini sağlayan tertibata Ateşleme Tertibatı denir.
Silahlarda ateşleme tertibatının elemanlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Tetik
 • Horoz
 • İğne
 • İğne yayı
 • Horozlu sistem Bu özellikteki tabancalarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır. Kapsüle horozun ucundaki pim ile baskı yapılarak ateşleme gerçekleşmektedir.
 • İğneli Sistem Bu silahlarda silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır. Bu özellikteki silahlarda iğne yayı daima sıkışmış ve iğne geride atışa hazır halde beklemektedir.
 • Horozlu İğneli Sistem Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz hem de iğne vardır. Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur.

2-KOVAN ATMA TERTİBATI Ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata Kovan atma tertibatı denir.

3-EMNİYET TERTİBATLARI:

A. Ana Emniyetler
Ana emniyetler 3 grupta ele alınmaktadır.
1) Mandal(parmak)Emniyeti : Sürgünün üzerinde bulunan emniyet mandalları ve çerçevenin üzerinde bulunan emniyet mandallarıdır.
2) Şarjör Emniyeti : Bu emniyet sisteminde temel amaç şarjör takılmadığı sürece ateşleme süresinin çalışmamasıdır.
3) Kabza Emniyeti : Uzun namlulu silahlarda bulunmayan kabza emniyeti, bazı otomatik tabancalarda mandal emniyetine ilave olarak konulmuştur.
B.Yardımcı emniyetler
1)Horoz Emniyeti: Horozun altında iki çentik bulunur. Horozu kurarken horozun takıldığı ilk çentik horoz emniyet çentiği ve ikinci çentik ise kurma çentiğidir.
2)İğne Emniyeti : İğne emniyeti iki parçadan oluşmaktadır. Birincisi iğne emniyeti tulumbası, ikincisi ise iğne emniyet kanadıdır. İğne emniyet tulumbasının görevi iğneyi kilitleyerek iğne ucunun iğne yuvasından dışarı çıkmasını engellemektir.
3) Tetik Emniyeti : Tetik çekirdekli kurma parçası mandalı yukarıya doğru yükselir ve çıkıntısı, horozdaki girintinin tam olarak karşısına denk geldiğinden horoz ileriye doğru tam gider ve ateşleme gerçekleşir.
4) İkaz Pim Emniyeti : Sürgünün hemen gerisinde bir işaret pimi bulunmaktadır. Tabanca boş iken bu pim kendi yayı vasıtasıyla içeriye doğru itildiğinden, dışarıdan bakıldığında küçük bir çıkıntısı görülür. Ancak fişek yatağında fişek varken, fişeğin dip tablasının ikaz pimini itmesi ile pim kolayca hissedilecek şekilde dışarıya doğru çıkar.


FİŞEKLER

Fişeğin Tanımı Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahrip yapmak maksadıyla kullanılan çekirdek, barut, kapsül ve kovandan oluşan parçaların tümüne Fişek denir. 

FİŞEK Çekirdek, barut, kapsül ve kovan olarak 4 parçadan oluşur

9x19 fişeğin açılımı Mermi çapı 9mm, Kovan boyu 19mm

BALİSTİK: Fişeğin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadarki hareketlerini, hedef üzerindeki tahribatı ve fişeğin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesidir.
Başka bir ifade ile Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalıdır .


TABANCANIN SÖKÜLMESİ

1 şarjör yerinden çıkarılır
2 namluyu emniyetli bölgeye çevir ve namlunun dolu olup olmadığı kontrol edilir
3 kapak takimi çıkarılır
4 namlu ileri ve aşağıya doğru çekilerek kapaktan çıkartılır


TABANCANIN TAKILMASI
Sökme işleminin tersine uygulanarak parçalar sırasıyla takılır.

Silah bakım türleri basit bakım, kapsamlı bakım, yıllık ve peryodik bakım, değişik iklim şartlarında bakım

Silah bakım zamanları günlük bakım, haftalık bakım, atış öncesi bakım, atış sonrası bakım ve yıllık bakım dır. Yıllık bakım silahın sökülebilir tüm parçalarının sökülerek ve gerekirse temizleme ve gerekli görülen barçalarının değiştirildiği bakımdır. bu bakım bizzat silah uzmanları tarafından yapılması gereken bakımdır.

SİLAH TEMİZLİĞİNDE GEREKLİ MALZEMELER

 • Harbi: Ucuna bez veya fırça takılabilen namlu içinin yiv ve set aralarının temizliğinde kullanılan ince demir veya plastik çubuktur.
 • Temizleyici yağ; Kurşun çözücü yağ, pas çözücü (solvent) yağ, namlu temizleyici yağ, vazelin
 • Koruyucu yağ; Özel silah yağlarıdır, namlu iç,in özel yağ, Gres yağı silahların uzun süre kullanılmayacağı durumlarda kullanılır.
 • Temizlik bezi
 • Kıl fırça, bakır fırça, silahın elle ulaşılamayacagi yerleri temizlemek için ince bir çubuk,
 • Tornavida (kabza kapaklarını sökmek vs için)

TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİ

 • Duruş, Pozisyon Kabza kavrama
 • Nişan alma (göz gez arpacık ve hedefin hizalanması)
 • Konsantrasyon (arpacığa odaklanma ve arpacığı net görme)
 • Nefes kontrolü (tetik boşluğu alındıktan sonra nefes turulur)
 • Tetiğin ezilmesi (hızlı olmayacak şekilde)
 • Horozun düşürülmesi
 • Patlama anında pozisyonun bozulmaması
 • Dinlenme pozisyonuna geçme (yere doğru 45 derece açı ile tutulur silah)


TABANCALARDAKİ ARIZALAR VE SEBEP/SONUÇLARI

 • Namluya fişek sürülememesi,silahın ateş almaması,boş kovanın dışarıya atılamaması sialah ta tutukluluk ortaya çıkarır.
 • NAMLUYA FİŞEK SÜRÜLEMİYOR İSE şarjör yerine oturmamıştır, şarjör veya yayı hasarlıdır, fişek hasarlıdır, fişek yatağı kirlidir, yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiştir, toz,kum gibi maddeler mekanizmanın hareketini engelmektedir.
 • TETİK ÇEKİLDİĞİ HALDE SİLAH ATEŞ ALMIYOR İSE İğne veya iğne yayı kırıktır, iğne kısa veya iğne yayı esnekliğini kaybetmiştir, iğne kapsüle çarptığı halde ateş almıyor ise fişek bozuktur
 • ATEŞTEN SONRA BOŞ KOVAN DIŞARI ATILMIYOR İSE Fişek yatağı kirlidir, tırnak veya tırnak yayı hasarlıdır


TOPLU TABANCA

Genellikle toplu tabancalar 6 adet fişek aldığından halk arasında bu silaha Altıpatlar denilir.
Toplu tabancaların genellikle emniyet kilidi yoktur tetik çekildiği anda ateş alır
Toplu tabanca tek hareketli ve çift hareketli kullanım olanağı sunan mekanizmaya sahiptir.
Tek hareketli yani fişeğin ateşlenmesi için horozun elle kurulması ve horoz kurulduktan sonra tetiğe baskı yapılması gerekir ve çift hareketli yani tetiğe baskı ile horoz kurulur (birinci hareket) ve tetiğe yapılan baskı sonucu horoz kurulu durumdan kurtulur ve fişeğe doğru düşer (ikinci hareket)


ATIŞ POLİGONUNDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Poligona alkollü olarak girmek ve atış yapmak yasaktır.
 • Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atici cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.
 • Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.
 • Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.
 • Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp “DOLDUR” ve “ATIŞ SERBEST” komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.
 • Atış görevlisi tarafından kontrol ve muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olduğuna kanaat getirilmeyen hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.
 • Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.
 • Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.
 • Atış hattının gerisinde silah kurulamaz ve doldurulamaz.
 • Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez.


Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Ders Özeti için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz

Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz

Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz

Sesli Konu Anlatım için tıklayın

KONUYU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

105.TEMEL EĞİTİM VE 81.YENİLEME SINAVI

21 Ekim 2023

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN