• ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK Özel güvenlik görevlisi olmak veya özel güvenlik alanında çalışa bilmek için öncelikle bulunduğunuz ilde özel güvenlik ...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK

Özel güvenlik görevlisi olmak veya özel güvenlik alanında çalışa bilmek için öncelikle bulunduğunuz ilde özel güvenlik eğitim sertifikası vermeye yetkili eğitim kurslarından birine kayıt olmanız gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların eğitim süresi 100 saattir (15 gün)

Eğitimlere katılmak mecburidir

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların eğitim süresi 120 saattir (18 gün)

Eğitimlere katılmak mecburidir

Silahlı özel güvenlik görevlisi adaylarının 100 saati silahsız özel güvenlik görevlisi adayları gibi temel eğitimden oluşmaktadır ve bu 15 gün sürmektedir. Kalan 3 günün 2 sinde teorik eğitim almaktadır ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi almaktadırlar.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

● 18 yaşını doldurmuş olmak.

● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

●Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

●14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN