logo
Özel Güvenlik Sınavlarında En çok Sorulan Sorular Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
2.
Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Aracın sağ arkasında oturur
Soru Açıklaması
3.
Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?
Doğru Cevap: "E" Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerini muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
5.
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
Soru Açıklaması
6.
Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Refakat koruması
Soru Açıklaması
7.
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Davranış
Soru Açıklaması
8.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir
Soru Açıklaması
9.
Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "E" Mesajın doğru algılanmasını engeller
Soru Açıklaması
10.
Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "D" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Sınavlarında En çok Sorulan Sorular Deneme 1
11.
Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
Doğru Cevap: "B" Tavanda
Soru Açıklaması
12.
Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir.
Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Yanıcı madde
Soru Açıklaması
13.
Rentek manevrası nedir?
Doğru Cevap: "B" Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
Soru Açıklaması
14.
Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?
Doğru Cevap: "B" Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
Soru Açıklaması
15.
Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;
Doğru Cevap: "A" Zaman-uzaklık-bariyer(engel)
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "A" Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
Soru Açıklaması
17.
Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?
Doğru Cevap: "B" Yetkili genel kolluğa-tutanakla
Soru Açıklaması
18.
Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "C" Temizlikçi personel
Soru Açıklaması
19.
Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "C" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
20.
Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?
Doğru Cevap: "C" 15 gün
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Sınavlarında En çok Sorulan Sorular Deneme 1
21.
Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını
genişletmek kimin görevidir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonunun
Soru Açıklaması
22.
İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
23.
5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
24.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "E" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar.
Bu faaliyet izni nereden alınır?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanlığından
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.