• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR. ÖZEL GÜVENLİK 86...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM SINAV SORULARI


46. Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?

A) Yanık bölgenin nemli bir bezle örtülmesi
B) Su toplamış yerlerin patlatılması
C) Takıların çıkartılması
D) Yanık bölgenin temiz tutulması
E) Yaşam belirtilerinin değerlendirilmesi

47. Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?

A) Hastanın hareket ettirilmemesi
B) Isı kaynaklarından uzak tutulması
C) Donmuş bölgenin ovularak ısıtılması
D) Kuru giysiler giydirilmesi
E) Su toplamış bölgelerin patlatılmaması

48. Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?

A) Omuz çıkıklarında
B) Ayak bileği çıkıklarında
C) Kalça çıkıklarında
D) Kol çıkıklarında
E) Hiçbirinde

49. Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?

A) Altın beşik
B) Sırtta taşıma
C) İtfaiyeci yöntemi
D) Kucakta taşıma
E) Sürükleme

50. Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?

A) Yaralılara soğukkanlılıkla yaklaşmak
B) Yaralıları sıcak tutmak
C) Kanamalara müdahale etmek
D) Yaralılara durumuna uygun pozisyon vermek
E) Hepsi

51. İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaza yerinin güvenliğini sağlamalıdır
B) Hemen polis çağırmalıdır
C) Kazazedelere kendisini tanıtmalıdır
D) İkincil tehlikelere karşı önlem almalıdır
E) Kendi can güvenliğine öncelik vermelidir

52. Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kazazede baş çene pozisyonunda olmalıdır
B) Kazazede şok pozisyonunda olmalıdır
C) Kazazede koma pozisyonunda olmalıdır
D) Kazazede oturur pozisyonda olmalıdır
E) Kazazedenin pozisyonu önemli değildir

53. Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?

A) Nabız almak için
B) Kanama kontrolü için
C) Bölgedeki ağrıyı durdurmak için
D) Kazazedeyi yatırmak için
E) Kazazedenin düşmesini önlemek için

54. Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?

A) Delici yaralar
B) Parçalı yaralar
C) İnsan ısırığı ile oluşan yaralar
D) Dikilmiş yaralar
E) Düşme sonucu oluşan yaralar

55. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?

A) Bilinç kontrolü yapılır
B) Yaşam bulguları değerlendirilir
C) Hasta kusturulmaya çalışılır
D) Tıbbi yardım aranır
E) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM SINAV SORULARI

46. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
B) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
C) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
D) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) İyileşmeyi kolaylaştırmak
D) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
E) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak

48. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

A) Koruma, Bildirme, Kurtarma
B) Koruma, Taşıma, Nakil
C) Konuşma, Bildirme, Nakil
D) Kurtarma, Taşıma, Nakil
E) Koruma, Kollama, Nakil

49. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

A) 12-20
B) 16-22
C) 18-24
D) 24-30
E) 30-36

50. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D) Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
E) Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması

51. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin
tanımı nedir?


A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

52. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?

A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi

53. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

A) Sakin ve kararlı olmalıdır
B) Kimseden yardım almamalıdır
C) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D) Yaralının endişelerini gidermelidir
E) Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir

54. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım
uygulamalarından hangisi yapılır?


A) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
B) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
C) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır
D) Temel yaşam desteği yapılmalıdır
E) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

55. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Morarır
B) Öksürebilir
C) Konuşamaz
D) Nefes alamaz
E) Göğüs ağrısı olur

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM SINAV SORULARI

46. İlkyardım nedir?

A) Yardım çağırmaktır
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E) Ambulansta yapılan müdahaledir

47. Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapılır.
B) Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir.
C) Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
D) Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır.
E) 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır.

48. Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

A) 2 saniye
B) 5 saniye
C) 10 saniye
D) 20 saniye
E) 8 saniye

49. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı noktasına baskı uygulanır.
B) Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
C) Vücut içine olan kanamalara iç kanama denir.
D) Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.
E) Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanır.

50. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B) Koruma, Kurtarma, Tedavi
C) Bildirme, Tedavi, Koruma
D) Koruma, Bildirme, Kurtarma
E) Koruma, Bildirme, Önleme

51. Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz.
B) Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı hareket ettirilmez.
C) Yaralının baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.
D) Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir, kanamaları durdurulur.
E) Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.

52. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik akımı kesilir.
B) Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
C) Kimyasal madde yanıklarında bölge bol suyla yıkanır.
D) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır.
E) Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine ısınması beklenir.

53. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

A) Karaciğer
B) Mide
C) Bağırsaklar
D) Safra kesesi
E) Akciğer

54. Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma denir.
B) Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
C) Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.
D) Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
E) Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 çağırılır.

55. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
B) Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle çıkarılmaya çalışılır
C) Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek boğaza gönderilir
D) Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
E) Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde ovalanmalıdırÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM SINAV SORULARI

46. İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle
yapmalıdır?

A) Hisset- Dinle-Bak yöntemi
B) Dinle-Bak-Hisset yöntemi
C) Dinle-Hisset- Bak yöntemi
D) Bak-Dinle-Hisset yöntemi
E) Bak-Hisset-Dinle yöntemi

47. Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B) Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C) Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E) Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir

48. Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Soğuk uygulanır
B) Bölge yukarı kaldırılır
C) Tıbbi yardım istenir
D) Hareket ettirilmez
E) Bölgeye tampon yapılır

49. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir ateşli hastalık sonucu oluşabilir
B) Genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülür
C) Vücut sıcaklığının 38° C’nin üstüne çıkmasıyla oluşur
D) İlkyardımda önce elbiseleri çıkarılmalıdır
E) Ilık duş aldırılmalıdır

50. Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?

A) Krizin kendi kendine sonlanması beklenir
B) Hastanın çenesi ve elleri açılmaya çalışılır
C) Kolonya, alkol, soğan vb. maddeler koklatılır
D) Hastaya şok pozisyonu verilir
E) Hasta bağlanmaya çalışılır

51. Rentek manevrası nedir?

A) Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran
hastanın solunum yolunun açılması tekniğidir
B) Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C) Acil taşıma tekniğidir
D) Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E) Kanama durdurma tekniğidir

52. Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi
değildir?

A) Bulantı
B) İshal
C) Karın ağrısı
D) Nefes darlığı
E) Deride içi su dolu kabarcıklar

53. Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

A) Kaza olur olmaz kanaması var ise
B) Süregelen bir tehlike söz konusu ise
C) Yaralıya koma pozisyonu vermek gerekli ise
D) Yaralının kırığı var ise
E) Yaralının solunumu ve dolaşımı var ise

54. Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

A) 40-60
B) 60-80
C) 80-100
D) 100-120
E) 140-180

55. Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

A) Koma
B) Baş dönmesi
C) Sıcak çarpması
D) Kalp krizi
E) Bayılma

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI online çözmek için tıklayın

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI nı .pdf olak indirmek için tıklayın


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN