• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADI...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.

ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


21. AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önleyici yakalama
B) İdari yakalama
C) Adli yakalama
D) Koruyucu yakalama
E) Tedbir yakalaması

22. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir?

I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak
III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek
IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak
V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak

A) I
B) II ve III
C) I ve III
D) II
E) IV ve V

23. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?

A) Telsiz dudaklardan 5-10 cm uzakta tutulur
B) Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur
C) Kanalda konuşma yoksa konuşma mandalına basılarak muhabere sağlanır
D) Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir
E) Hafifçe yüksek sesle ağır ve anlaşılır bir şekilde konuşulur

24. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B) Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C) Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D) Direnme ve saldırının, mahiyetine ve derecesine göre olmalıdır
E) Bedeni kuvvet kullanılabilir

25. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

A) Henüz işlenmiş olan suç
B) İşlenmekte olan suç
C) Suç işlendikten sonra suçun failinin takip
edilerek yakalandığı suç
D) Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E) Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

26.Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

A) Duvar
B) Tel Örgüler
C) Aydınlatma sistemleri
D) Turnike geçiş sistemleri ve bariyerler
E) Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları

27. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevlileri arasında yer almaz?

A) Danışman Görevlisi
B) Yönlendirme Görevlisi
C) Kontrol Görevlisi
D) Koruma Görevlisi
E) Kontrol Nokta Amiri

28. Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar,
çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?


A) Yardım Görevleri
B) Koruyucu Görevler
C) Önleyici Görevler
D) Adli Görevler
E) Caydırıcı görevler

29. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?

A) Kovan
B) Kartuş
C) İlaç
D) Tükürük
E) Lif

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?

A) Emanete alma tutanağı
B) Yer gösterme tutanağı
C) İhbar tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Nöbet devir teslim tutanağı

31. Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

A) Kişileri kapı dedektöründen geçirmek
B) Eşyaları x-ray cihazından geçirmek
C) Mahkumiyet kararı olan kişileri yakalamak
D) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanete almak
E) Kişilerin kimlik bilgilerini arşivlemek

32. Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?

A) Baldır
B) Böbrek
C) Baş
D) Boyun
E) Omurga

33. ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?

A) Hırsız girdiğinde
B) Gürültü olduğunda
C) Silahlı yaralama olayı olduğunda
D) Sel olduğunda
E) Kavga olduğunda

34. Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir
B) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, yaralı yakınlarının olay yerine girmelerine ve bu kişilerin yaralı şahıslara müdahalede bulunmalarına izin verilir
C) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez
D) Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılabilir ve deliller toplanabilir.
E) Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip tarafından olay yerinin korunması için hiçbir tedbir alınmaz

35. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
B) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D) Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir
E) Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir

36. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük

37. Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?

A) İhtiyacı olduğu zaman noktayı bırakarak, ihtiyacını giderip gelebilir
B) Sorumluluk alanı dışı bile olsa suçüstü halinde noktayı terk ederek faili yakalamalıdır
C) İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı, görev yerini boş bırakmamalıdır
D) Kendini geliştirmek ve güncel tutmak için televizyon veya bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarını noktada bulundurmalıdır
E) Nokta içerisine, ilgisiz şahısları alabilir

38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?

A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Mevcut düzeni korumak
D) Olay yerini muhafaza etmek
E) Delilleri toplayıp genel kolluk gelince teslim etmek

39. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E) Yer ve zaman belirtilir

40. Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?

A) Özel hayatın gizliliği
B) Konut dokunulmazlığı
C) İfade özgürlüğü
D) Kişi dokunulmazlığı
E) Seyahat özgürlüğü


ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM  GÜVENLİK TEDBİRLERİ  SINAV SORULARI

1. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

A) Mahalle
B) Polis bölgesi
C) Devriye güzergahı
D) Belediye sınırları
E) Kontrollü bölge

3. “Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Hangi suç şüphesi ile yakalama yapıldığı
B) Yakalamayı yapan görevlilerin kim olduğu
C) Yakalama tarih ve saati
D) Yakalama yeri
E) Yakalamanın şekli

4. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnsan onuru zedelenmelidir
B) Zorunlu olmalıdır
C) Gereksiz gecikmeler olabilir
D) Denge olmamalıdır
E) Orantısız olmalıdır

5. Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?

A) Paket yoldan uzaklaştırılarak daha güvenli bir yere taşınır
B) Trafik görevlisi gelene kadar trafiğin akışı sağlanır
C) Paket kontrol edilir ve sahibine ulaşılmaya çalışılır
D) Cumhuriyet savcısına bilgi verilir
E) Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır

8. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal delil
B) Fiziksel delil
C) Biyolojik delil
D) İz delili
E) Parmak izi

13. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen
silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız
doğru olmaz?

A) Gerekli sağlık birimlerine haber verilir
B) Delillerin değiştirilmesi ve kaybolması önlenir
C) Olaydan başkalarının zarar görmemesi için çevre emniyeti alınır
D) Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur
E) Genel kolluğa derhal bilgi verilir

14. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanının talimatlarına uyulur

17. Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?

A) Öğretmenler
B) Milletvekilleri
C) Diplomatlar
D) Hakimler
E) Avukatlar

22. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?

A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli

26. Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

A) Adli
B) İdari
C) Önleyici
D) Yardım
E) Yargısal

27. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

A) İhbar
B) Eşkâl
C) Bombalı paket
D) Biyolojik tehdit
E) Devriye

28. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

A) Adam öldürme
B) Trafik kural ihlali
C) Gasp
D) Kapkaç
E) Çete oluşturanlar

29. “Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını
kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?

A) Mektup
B) Tutanak
C) Çizelge
D) Rapor
E) Dilekçe

30. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

A) Tespit tutanağı
B) İhbar tutanağı
C) Suçüstü tutanağı
D) Müracaat tutanağı
E) Devriye tutanağı

31. ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması
gereken işlem nedir?

A) Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart değildir
B) Arama Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
C) Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
D) Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır
E) Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak düzenlenir

32. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

34. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C) Tarih-giriş-gelişme-sonuç-imza
D) Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E) Başlık-gelişme-sonuç

36. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir?

A) Belge
B) Delil
C) İspat Vasıtası
D) Maddi Delil
E) Bulgu

37. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

A) Kafa ve boyun
B) Eklem yerleri
C) Kol ve bacakların etli kısımları
D) Karın ve kasıklar
E) Göğüs

39. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

A) Suç sebebi
B) Yakalanma zamanı ve yeri
C) Bilirkişi ifadesi
D) Ne şekilde yakalandığı
E) Zor kullanılmış ise doktor raporu

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM  GÜVENLİK TEDBİRLERİ  SINAV SORULARI

20. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

A) Emanete alma tutanağı
B) Muhafaza altına alma tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Zor kullanma tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

21. Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?

A) Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme
B) Şüpheli şahısları izleme
C) Çevreyle iyi iletişim içinde olma
D) Trafiği tanzim etme
E) Ayrı güzergâh kullanmaları

22. Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir.
B) X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır.
C) Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi
verilmelidir.
D) Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
E) Görevli personel kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir.

23. Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

A) Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre yakalama
B) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
C) Görev alanında, haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama
D) Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
E) Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi yakalama

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

A) Çevredeki insanlara güç göstermek.
B) Saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak.
C) Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak.
D) Meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek.
E) Bölgede yaşayan insanlara güven vermek.

25. Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

A) Nokta görevlisi
B) Devriye bölgesi
C) Devriye
D) Kontrol görevlisi
E) Koruma görevlisi

26. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri
tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?

A) Adli arama
B) Önleme araması
C) Üst araması
D) İdari arama
E) İş yeri araması

27. Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların
önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişi noktası
B) Araç noktası
C) Kontrol noktası
D) Nokta
E) Devriye noktası

28. Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında
yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?

A) Emanete alma
B) Arama
C) Yakalama
D) Muhafaza altına alma
E) Zor kullanma

29. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

A) Yaya devriye
B) Bisikletli devriye
C) Motosikletli devriye
D) Olağan devriye
E) Atlı devriye

30. Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

A) Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder
B) Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
C) Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
D) Nokta görevlisi, noktasının civarında yirmişer adımlık mesafede dolaşabilir
E) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz

31. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

A) Giriş
B) Başlık
C) Tarih
D) Sonuç
E) Sunum

32. Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor
alanlarındaki görevlerinden değildir?

A) Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak.
B) Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
C) Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak.
D) Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel
olmak.
E) Spor alanı içerisinde düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek.

33. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

A) Cep telefonu
B) Kelepçe
C) Düdük
D) Cop
E) El feneri

35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

A) Görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi.
B) Şüpheli şahıslara duyarlı olması.
C) Şüpheli paketlere duyarlı olması.
D) Şüpheli araçlara duyarlı olması.
E) Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi.

36. Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri,
aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?

A) Kişisel hazırlık
B) Fiziksel hazırlık
C) Zihinsel hazırlık
D) Psikolojik hazırlık
E) Sosyolojik hazırlık

37. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

A) Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama.
B) Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.
C) Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama.
D) Suçları önlemek için yapılan arama.
E) Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama.

38. Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?

A) Olay yerinin ve delillerin korunmasını sağlar
B) Suç işleyen şüpheliyi yakalar
C) Suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır
D) Genel kolluğa bilgi verir
E) Olaya müdahale ederken kişisel güvenliğini de sağlar

39. Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?

A) Konuşmalarda rütbe kullanılmalıdır
B) Mesajlar uzun olmalıdır
C) Telsizin sesi fazla açılmalıdır
D) Konuşmalarda isim kullanılmalıdır
E) Konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır

40. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Çevre güvenliği sağlayan ekibe
C) Özel güvenlik amirine
D) Özel güvenlik görevlilerine
E) Olay yeri inceleme ekibine

ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM  GÜVENLİK TEDBİRLERİ  SINAV SORULARI

21. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır?

A) Devriye görevi sırasında sabit etrafı görebileceği bir noktada beklemek
B) Mümkün olduğu kadar görünmez olmak ve olay olunca meydana
çıkmak
C) Olay durumunda, önce müdahale etmek ve sonra kolluğu aramak
D) Ziyaretçilerin boşalan alışveriş araçlarını toplamak
E) Devriye görevini aksatmadan vatandaşları alışverişe yönlendirmek ve alışverişlerine yardımcı olmak

22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir?
I. Delilleri bozmamak
II. Delilleri değiştirmemek
III.Delillerin olay yeri dışına
çıkmasını engellemek

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

23. Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

A)
Yapıştırıcı madde
B) Kan
C) Parmak izi
D) Kovan
E) Araç lastik izi

24. Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa
ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?

A)
Çevre emniyetini alması
B) Genel kolluğa derhal bilgi vermesi
C) Havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alana alması
D) İlgisiz kişilerin şüpheli pakete yaklaşmasına engel olması
E) İlgisiz kişilerin görüntü almasına izin vermemesi

25. İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı
içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan
hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer?

A)
Olaya müdahale ederek devamını önlemek
B) Olayla ilgili genel kolluğa ivedi bilgi vermek
C) Olay yerini ve delilleri muhafaza etmek
D) Olay yerindeki delilleri toplayarak genel kolluğa teslim etmek
E) Şüpheli şahısları yakalayarak genel kolluğa teslim etmek

26. Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
Not defterinin kapağının iç tarafına düzenleme tarihi ve sahibinin ismi
yazılmalıdır
B) Alınan bilginin zamanı, şahısların güvenilirlik dereceleri yazılır
C) Olaylarda sadece tanığın değil konuşulan herkesin ismi kaydedilmelidir
D) Notlar el yazısı ile yazılmalıdır
E) Kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir

27. Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde
meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?

A)
Olay tespit tutanağı
B) Yakalama tutanağı
C) Arama tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Teşhis tutanağı

28. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır?

A)
Boyalı veya basınçlı su kullanma
B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Cop kullanma
D) Silah kullanma
E) Gaz kullanma

29. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?

A)
Başlık bölümü
B) Sayı bölümü
C) Tarih bölümü
D) İmza bölümü
E) Giriş bölümü

30. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

A)
Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
D) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
E) Yer ve zaman belirtilir

31. Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken
tedbirlerden biri değildir?

A)
Gerekirse aracın başında beklemek üzere bir personel bırakılmalıdır
B) İçi karıştırılmamalıdır
C) Etrafına güvenlik şeridi çekilmelidir
D) Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir
E) Genel kolluğa bilgi verilmelidir

32. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara
geçirilmesine ne ad verilir?

A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük

33. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
B) Görev alanında bulunan tesisleri kollamak
C) Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak
D) Suça meyilli olan şüpheli kişileri gözlemlemek
E) Sabotaj yapılabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek

34. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak
malzemelerden değildir?

A)
İlk yardım çantası
B) Kayıt defteri
C) Jammer cihazı
D) Güvenlik şeridi
E) Yangın söndürücü

35. Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla
kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin
konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?

A)
Kontrol odası
B) Devriye noktası
C) Acil müdahale odası
D) Personel odası
E) Nokta

36. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir?

A) Duvar ve beton engeller
B) Tel örgüler
C) Aydınlatma sistemleri
D) Metal detektörler
E) Taşıt kapanları

37. Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

A)
Adres soranlara yardımcı olması
B) Noktanın 20 adım kadar yakın çevresinde gezinmesi
C) Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin
vermemesi
D) Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlaması
E) Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin
vermemesi

38. Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru
değildir?

A)
Zihinsel Hazırlık
B) Sosyolojik Hazırlık
C) Teknik Hazırlık
D) Psikolojik Hazırlık
E) Fiziksel Hazırlık

39. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik
görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?

A)
Cop
B) Kelepçe
C) Radyo
D) Telsiz
E) El feneri

40. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden
faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir?

A) Eşkal tespiti
B) Parmak izi
C) Kimlik
D) Olay tespiti
E) Delil tespiti

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONU SORULARI ONLİNE ÇÖZ


2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONU SORULARINI .PDF OLARAK İNDİR

2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…
YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN