• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR. ÖZEL GÜVENLİK 86....


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.

ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


21. AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önleyici yakalama
B) İdari yakalama
C) Adli yakalama
D) Koruyucu yakalama
E) Tedbir yakalaması

22. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir?

I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak
III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek
IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak
V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak

A) I
B) II ve III
C) I ve III
D) II
E) IV ve V

23. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?

A) Telsiz dudaklardan 5-10 cm uzakta tutulur
B) Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur
C) Kanalda konuşma yoksa konuşma mandalına basılarak muhabere sağlanır
D) Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir
E) Hafifçe yüksek sesle ağır ve anlaşılır bir şekilde konuşulur

24. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B) Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C) Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D) Direnme ve saldırının, mahiyetine ve derecesine göre olmalıdır
E) Bedeni kuvvet kullanılabilir

25. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?

A) Henüz işlenmiş olan suç
B) İşlenmekte olan suç
C) Suç işlendikten sonra suçun failinin takip
edilerek yakalandığı suç
D) Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E) Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

26.Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

A) Duvar
B) Tel Örgüler
C) Aydınlatma sistemleri
D) Turnike geçiş sistemleri ve bariyerler
E) Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları

27. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevlileri arasında yer almaz?

A) Danışman Görevlisi
B) Yönlendirme Görevlisi
C) Kontrol Görevlisi
D) Koruma Görevlisi
E) Kontrol Nokta Amiri

28. Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar,
çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?


A) Yardım Görevleri
B) Koruyucu Görevler
C) Önleyici Görevler
D) Adli Görevler
E) Caydırıcı görevler

29. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?

A) Kovan
B) Kartuş
C) İlaç
D) Tükürük
E) Lif

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?

A) Emanete alma tutanağı
B) Yer gösterme tutanağı
C) İhbar tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Nöbet devir teslim tutanağı

31. Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?

A) Kişileri kapı dedektöründen geçirmek
B) Eşyaları x-ray cihazından geçirmek
C) Mahkumiyet kararı olan kişileri yakalamak
D) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanete almak
E) Kişilerin kimlik bilgilerini arşivlemek

32. Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?

A) Baldır
B) Böbrek
C) Baş
D) Boyun
E) Omurga

33. ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?

A) Hırsız girdiğinde
B) Gürültü olduğunda
C) Silahlı yaralama olayı olduğunda
D) Sel olduğunda
E) Kavga olduğunda

34. Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir
B) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, yaralı yakınlarının olay yerine girmelerine ve bu kişilerin yaralı şahıslara müdahalede bulunmalarına izin verilir
C) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez
D) Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılabilir ve deliller toplanabilir.
E) Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip tarafından olay yerinin korunması için hiçbir tedbir alınmaz

35. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
B) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D) Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir
E) Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir

36. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

A) Not alma
B) Tutanak
C) Rapor
D) İfade alma
E) Günlük

37. Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?

A) İhtiyacı olduğu zaman noktayı bırakarak, ihtiyacını giderip gelebilir
B) Sorumluluk alanı dışı bile olsa suçüstü halinde noktayı terk ederek faili yakalamalıdır
C) İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı, görev yerini boş bırakmamalıdır
D) Kendini geliştirmek ve güncel tutmak için televizyon veya bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarını noktada bulundurmalıdır
E) Nokta içerisine, ilgisiz şahısları alabilir

38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?

A) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Mevcut düzeni korumak
D) Olay yerini muhafaza etmek
E) Delilleri toplayıp genel kolluk gelince teslim etmek

39. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E) Yer ve zaman belirtilir

40. Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?

A) Özel hayatın gizliliği
B) Konut dokunulmazlığı
C) İfade özgürlüğü
D) Kişi dokunulmazlığı
E) Seyahat özgürlüğü


ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM  GÜVENLİK TEDBİRLERİ  SINAV SORULARI

Sınav Soruları Yayınladığında Yazımız Güncellenip Sorular Eklenecektir

2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…
YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

90.TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME SINAVI

13 Aralık 2020

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN