• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR. ÖZE...ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

32. Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş
yapılabilecek bölgelerden biri değildir?

A) Baldır
B) Böbrek
C) Baş
D) Boyun
E) Omurga


79. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

A) Grup
B) Kalabalık
C) Toplum
D) Örgüt
E) Cemaat

80. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organize pasif kalabalık
B) Organize aktif kalabalık
C) Organize olmayan pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

81. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

A) Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır
B) Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır
C) Burun temizlenerek, normal nefes almaya gayret edilmelidir
D) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır
E) Vücuda krem, merhem, losyon vb. maddeler sürülmemelidir

82. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?

A) Göstericilere güvenme
B) Caydırıcılık
C) Provokasyona gelmeme
D) Kuvvet gösterisi
E) Tahriklere engel olma

83. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

84. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A) Psikiyatri
B) Felsefe
C) Toplum Psikolojisi
D) Nöroloji
E) Siyaset bilimi

85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

86. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?

A) Gaz süzgeci
B) Gaz maskesi
C) Kask
D) Koruyucu başlık
E) Gaz filtresi

87. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?

A) Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi
B) Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz edilmesi
C) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek takviye kuvvet talep edilmesi
D) Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması
E) Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ  SINAV SORULARI

79. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?

A)
Bilet almak için kuyrukta bekleyen insanlar
B) Sinemada film seyreden insanlar
C) Saklambaç oynayan arkadaşlar
D) Minibüste birlikte seyahat eden insanlar
E) Akademik yaşamda gözlük takanlar

80. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Provakatör
B) Atılgan
C) İhtiyatlı
D) Ajan provakatör
E) Önder

81. Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

A)
Dernekler
B) Stadyumdaki seyirciler
C) Sendikalar
D) Aile
E) Kamu kurumları

82. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

A)
Caydırıcılık
B) Provokasyona gelmeme
C) Profesyonel olma
D) İnisiyatif kullanma
E) İletişime kapalı olma

83. Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?

A)
Çember düzeni
B) Kol düzeni
C) Kama düzeni
D) Hat düzeni
E) Sağa hat düzeni

84. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

A)
Bölük
B) Grup
C) Seyirci
D) Küme
E) Takım

85. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

A)
Tekamül
B) İrade
C) Kariyer yapma
D) Sosyalleşme
E) Tedbirli olma

86. Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

A)
İkna edici ve inandırıcı olma
B) Caydırıcılık
C) Profesyonel olma
D) Organizatörlerle diyalog kurma
E) İnisiyatif kullanma

87.
“……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)
Kamera
B) Tabanca
C) Gaz maskesi
D) Kelepçe
E) Cop

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ  SINAV SORULARI

78. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

A)
Grup
B) Kalabalık
C) Toplum
D) Örgüt
E) Cemaat

79. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organize pasif kalabalık

B) Organize aktif kalabalık
C) Organize olmayan pasif kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Saldırgan kalabalık

80. Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır
B) Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
C) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır
D) Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir
E) Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir

81. Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

A)
Kalça
B) Baldır
C) Ön kol bölgeleri
D) Belden alt kısmı
E) Boyun

82. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve
göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

83. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

A)
Sahnede dans edenler
B) Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
C) Bilet kuyruğunda bekleyenler
D) Spor salonunda halk oyunları oynayanlar
E) Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar

84. Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Hat düzeni
B) Çember düzeni
C) Kama düzeni
D) Yakın koruma düzeni
E) Bariyer düzeni

85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

86. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

A)
Motivasyon
B) Provokasyon
C) Davranış
D) Atak
E) Etkileşim

87. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
?

A)
Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz
B) 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir
C) Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter
D) Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e kadar yapılabilir
E) Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir

ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ  SINAV SORULARI

78. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve gözyaşına bağlı olarak geçici görememe
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Aşırı derecede gözyaşı ve yanma

79. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?

A)
Üst kültür
B) Anonimsizlik
C) Alt kültür
D) Takım ruhu
E) Dinamizm

80. Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz?

A) Yol kapaması yapmak için

B) Topluluğu bölmek için
C) Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için
D) Topluluk liderlerini yakalamak,
toplulukla irtibatını kesmek için
E) Topluluğu küçük parçalara bölmek için

81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?

A)
Kama düzeni
B) Çember düzeni
C) Sağa veya sola hat düzeni
D) Kademeli düzen
E) Kaçış düzeni

82. Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir?

A)
Bilinçli hareket
B) Antisosyal kişilik bozukluğu
C) Panik
D) Saldırganlık
E) Yetersizlik

83. Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin
tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir

B) Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere
toplanması sonucu oluşan gruba denir
C) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, örgütlenmiş ve lideri olan kümeye denir
D) Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole denir
E) Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan
topluluklara denir

84. Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri değildir?

A)
Hedef seçimi
B) Delil toplama
C) Bilgi toplama
D) Saldırı
E) Kaçış

85. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?

A)
Paniğe neden olan olayla ilgili en kısa sürede topluluğa doğru bilgi vermek
B) Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak
C) Topluluğun dağılabilecekleri kaçış yollarını belirlemek ve açık tutmak
D) Topluluğu doğru yönlere dağılmaya zorlayacak ölçüde yumuşak kuvvet
kullanmak
E) Topluluktaki herkesin duyabileceği şekilde ses yayın aracıyla yönlendirme yapmak

86. Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların
tümüne ne ad verilir?

A)
Tutum
B) Kültür
C) Davranış
D) Kanun
E) Yönetmelik

87. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?

A)
Bazı maddelerin atılması
B) Yağma ve tahrip
C) Yazılı ve sözlü tahrik
D) Hakaret
E) Siber saldırı

88. Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?

A)
Kanun hükümlerine uygun bildirim verilmeden yapılan
B) Ateşli silahlar ile her türlü kesici, delici aletler taşınarak yapılan
C) Katılanların kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya
kısmen örterek yaptıkları
D) Siyasi parti, dernek ve sendikaların bildirim yapmadan kendi kanun ve tüzüklerine göre yapılan
E) Bildirimde belirtilen gün ve saatten önce yapılan

2020 Tüm Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Sorularını Online test için tıklayın

2020 Tüm Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Sorularını .pdf olarak indirmek için tıklayın


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN