• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 S...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.

ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

88. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

A) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergah seçimi
B) Muhtemel tehlikenin varlığı
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

89. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

A) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar
B) Korunan kişinin gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder
C) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
D) Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
E) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar

90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin ………………………… göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yaşına
B) Medeni durumuna
C) Çocuk sayısına
D) Tehdit seviyesine
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

91. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
B) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
C) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
E) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

92. Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?

A) İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
B) Terör odaklarının açık hedefi olanlar
C) Tehdit altında bulunan yabancı misyon
temsilcileri ile diğer yabancı şahıslar
D) Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
E) Korunması istihbari birimlerce talep olunan şahıslar

93. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?

A) Buluşma
B) Keşif çalışması
C) Hedef seçimi
D) Saldırının planlanması
E) Kaçış planı

94. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?

A) Tehlike düzeyi
B) Kişisel saldırı olasılığı
C) Araçlar ve kabiliyeti
D) Yerel güvenlik desteği
E) Koruma görevlilerinin karakteri

95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

A) Asansördeki herkes indirilmelidir
B) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır
C) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
E) Asansörden önce koruma personeli inmelidir

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM  KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ  SINAV SORULARI

88. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

A) Genel kolluk asayiş hizmeti

B) Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
C) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
D) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
E) Özel güvenlik koruma hizmeti

89. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?

A)
Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör
tutulmalıdır
B) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
C) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır

90. Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?

A)
Makam şoförü
B) Protokol ekibi
C) Öncü ekibi
D) Trafik ekibi
E) Koruma ekibi

91. Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)
Koruma amiri dışındaki tüm koruma görevlilerinin sorumluluk alanı 90
derecedir
B) Her koruma eşit uzaklıkta kare şeklini alır ve korunan önemli kişiyi aralarına alırlar
C) Koruma amiri dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yöneltir, diğer koruma görevlileri 120 derecelik bir alanda koruma sağlar
D) Tüm görevliler dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yönlendirir
E) Düşük seviyede tehdidin algılandığı durumlarda tercih edilen bir koruma düzenidir

92. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

A)
İşyeri koruma
B) Özel koruma
C) Konut koruma
D) Çağrı üzerine koruma
E) Yakın koruma

93. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

A)
Özel koruma
B) Araç koruma
C) Yakın koruma
D) Konut koruma
E) İşyeri koruma

94. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

A)
Tehlike noktası
B) Hedef noktası
C) Boğma noktası
D) Koruma noktası
E) Saldırı noktası

95. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

A)
Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Arama
D) Yakalama
E) Telefon dinleme

96. Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
Koruma organizasyonunda sadece yakın koruma görevlileri silah kullanır
B) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır
C) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir
D) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
E) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM  KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ  SINAV SORULARI

88. Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

A)
Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
B) Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka
C) İç Halka-Dış Halka-Girift Halka
D) Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
E)
Savunma Çizgisi

89. Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

A)
Cumhurbaşkanı
B) İçişleri bakanı
C) Milletvekilleri
D) Milli Eğitim Bakanı
E) TBMM Başkanı


91. Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

A) İnsanların ellerine

B) İnsanların eşkâline
C) İnsanların kıyafetine
D) İnsanların gözlerine
E) İnsanların yüzüne

92. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

A)
Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) Çok yakın mesafede


95. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

A) Asansördeki herkes indirilmelidir.

B) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.
C) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir.
D) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.
E) Asansörden önce koruma personeli inmelidir.

93. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

A)
Sabit fikirlidir.
B) Ölümü göze almıştır.
C) İnsancıldır.
D) İkna edilmeleri zordur.
E) İçine kapanıktır.

94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

A)
Paravanlar
B) Güvenlik şeritleri
C) İstinat duvarları
D)
Zincir
E) Kordonlar

98. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

A)
Silah
B) Tornavida
C) Çelik yelek
D) Telsiz
E) El feneri

99. Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

A)
Not alıp sahibine verilir
B) Depoda koruma altına alınır
C) Mülki amire teslim edilir
D) Sahibine verip görev alanına girişini engeller
E) Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir

ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM  KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ  SINAV SORULARI


89. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?

A)
Özel koruma
B) Yakın koruma
C) Uzak koruma
D) Konut ve iş yeri koruma
E) Çağrı üzerine koruma

90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin……………..göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)
Yaşına
B) Medeni durumuna
C) Tehdit seviyesine
D) Çocuk sayısına
E) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

91. VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Saldırganın kim olduğunu tespit etmek
B) VIP’i çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
C) Olay yerini boşaltmak
D) Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak
E) Takviye kuvvetler gelene kadar çatışmayı sürdürmek

92. VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A)
Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
D) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
E) İlk görenin hemen bombayı alarak uzak mesafeye atması

93. Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?

A)
Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar
E) Halkın istek ve talepleri

94. VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?

A)
İlde bulunan hastaneler ve ambulans hizmetlerinin durumu
B) Programda kullanılacak güzergâhlar
C) Ziyaret programı
D) Güzergâhta bulunan boğma noktaları
E) Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri

95. Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A) Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler

B) Yakaladıkları suçluları mahkemeye sevk edebilirler
C) Şüphelilerin ifadelerini avukat nezaretinde alabilirler
D) Olay yerindeki delilleri toplarlar
E) Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler

96. Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?

A)
Halkı galeyana getirmek
B) Devletlerarası siyasi ilişkileri gerginleştirmek
C) Toplumda ikilik yaratmak,
D) Toplumda sevilen ve sayılan bir kişi haline gelmek
E) Örgütün propagandasını yapmak ve
kendi yandaşlarına moral vermek

97. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki
güvenlik engellerinden değildir?

A)
Paravanlar
B) İstinat duvarları
C) Güvenlik şeritleri
D) Zincir
E) Kordonlar

2020 Tüm Özel Güvenlik  Kişi Koruma ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Sorularını Online test için tıklayın

2020 Tüm Özel Güvenlik  Kişi Koruma ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Sorularını .pdf olarak indirmek için tıklayın


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…


YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN