logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
Soru Açıklaması
3.
“Koruma şekilleri, korunan kişinin .............................. göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
Soru Açıklaması
5.
Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Buluşma
Soru Açıklaması
7.
Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlilerinin karakteri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asansördeki herkes indirilmelidir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluk asayiş hizmeti
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
Soru Açıklaması
12.
Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öncü ekibi
Soru Açıklaması
13.
Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Koruma amiri dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yöneltir, diğer koruma görevlileri 120 derecelik bir alanda koruma sağlar
Soru Açıklaması
14.
Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konut koruma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç koruma
Soru Açıklaması
16.
Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Boğma noktası
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
18.
Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Milletvekilleri
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların ellerine
Soru Açıklaması
22.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asansördeki herkes indirilmelidir.
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İnsancıldır.
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İstinat duvarları
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?
Doğru Cevap: "B" Tornavida
Soru Açıklaması
27.
Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Uzak koruma
Soru Açıklaması
29.
“Koruma şekilleri, korunan kişinin.................göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
30.
VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" VIP’i çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
31.
VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlk görenin hemen bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
32.
Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?
Doğru Cevap: "E" Halkın istek ve talepleri
Soru Açıklaması
33.
VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri
Soru Açıklaması
34.
Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "A" Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplumda sevilen ve sayılan bir kişi haline gelmek
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" İstinat duvarları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.