logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Su toplamış yerlerin patlatılması
Soru Açıklaması
2.
Donmuş olan bir hastada ilkyardım da yapılması yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Donmuş bölgenin ovularak ısıtılması
Soru Açıklaması
3.
Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hiçbirinde
Soru Açıklaması
4.
Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?
Doğru Cevap: "A" Altın beşik
Soru Açıklaması
5.
Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hemen polis çağırmalıdır
Soru Açıklaması
7.
Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kazazede baş çene pozisyonunda olmalıdır
Soru Açıklaması
8.
Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?
Doğru Cevap: "B" Kanama kontrolü için
Soru Açıklaması
9.
Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?
Doğru Cevap: "D" Dikilmiş yaralar
Soru Açıklaması
10.
Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hasta kusturulmaya çalışılır
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Doğru Cevap: "B" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
13.
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
14.
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 12-20
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
Doğru Cevap: "A" Sağlık kuruluşuna haber verme
Soru Açıklaması
16.
İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kan dolaşımının sağlanması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç Durumu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kimseden yardım almamalıdır
Soru Açıklaması
19.
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
Soru Açıklaması
20.
Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "B" Öksürebilir
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
21.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
Soru Açıklaması
22.
Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
Soru Açıklaması
23.
Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
Doğru Cevap: "C" 10 saniye
Soru Açıklaması
24.
Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
Soru Açıklaması
25.
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
26.
Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Akciğer
Soru Açıklaması
29.
Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
31.
İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bak-Dinle-Hisset yöntemi
Soru Açıklaması
32.
Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
Soru Açıklaması
33.
Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
Doğru Cevap: "E" Bölgeye tampon yapılır
Soru Açıklaması
34.
Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülür
Soru Açıklaması
35.
Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Krizin kendi kendine sonlanması beklenir
Soru Açıklaması
36.
Rentek manevrası nedir?
Doğru Cevap: "B" Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Deride içi su dolu kabarcıklar
Soru Açıklaması
38.
Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Süregelen bir tehlike söz konusu ise
Soru Açıklaması
39.
Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
Doğru Cevap: "D" 100-120
Soru Açıklaması
40.
Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

Doğru Cevap: "E" Bayılma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.