• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

    BU YAZIMIZDA 2020 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR. ÖZEL GÜVENLİK ...
BU YAZIMIZDA 2020 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR.


ÖZEL GÜVENLİK 86. SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI


1. I – Sürgü tam çekilerek bırakılır
II – Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir
III – Şarjör çıkartılır
IV- Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir, karanlıkta takiben elle de kontrol edilir

Silah sökülürken dikkat edilecek yukarıdaki işlemlerin sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) III-II-I-IV
B) II-IV-III-I
C) I-II-III-IV
D) II-III-I-IV
E) IV-II-III-I

2.Silahımızın irca yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan hangisini doğurur?

A) Soruda geçen yayı görevini yapamayan iğne kapsülü patlatacak darbeyi yapamayacaktır
B) Soruda geçen yayı görevini yapamayan tırnak boş kovanı fişek yatağından çekemeyecektir
C) Şarjörde fişek bitmesine rağmen gerdel yukarı itilemediği için sürgü geride takılı kalmayacaktır
D) Ezilen tetik geride kalacak ve takip eden atış yapılamayacaktır
E) Atış sırası bekleyen fişek, fişek yatağına sürülemeyip atışa hazır fişek haline gelemeyecektir

3. “Kapsül” silahın hangi unsurları üzerinde bulunur?

A) Şarjör
B) Fişek
C)Namlu
D) Gövde
E) Rampa

4. Aşağıdakilerden hangisi Silah Temizlik ve Bakım Türlerinden (zamanlarından) değildir?

A) Atış öncesi bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Yıllık bakım
E) Günlük bakım

5. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin poligonda uyması gereken en önemli kuraldır?

A) Fişek yatağında fişek bulundurularak poligona girilmesi
B) Atış yapacak özel güvenlik görevlisinin kendisini hazır hazır hissetmesi
C) Sağ el ile atış yapan özel güvenlik görevlisinin sol gözünü kapatıp derin nefes aldıktan sonra ateş etmesi
D) Atış eğitimcisinin verdiği talimatlara uyması
E) Atışa başlarken silah temizliğini yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi

6. Özel Güvenlik Görevlilerinin kullanmış olduğu tabancalarında kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A) Tırnak
B) Namlu
C) Tetik
D) Fişek yatağı
E) Sürgü

7. Kimyasal silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakıcı-Delici-Ezici-Bayıltıcı
B) Kesici-Yakıcı-Bayıltıcı-Delici
C) Zehirleyici-Kırıcı-Delici- Göz yaşartıcı
D) Bayıltıcı-Zehirleyici-Delici-Göz yaşartıcı
E) Yakıcı-Zehirleyici-Bayıltıcı-Göz yaşartıcı

8. Silahlarda çap ölçüsü hangi husus dikkate alınarak ölçülür?

A) İki set arasındaki mesafe
B) Yiv set arasındaki mesafe
C) İki yiv arasındaki mesafe
D) Namlunun uzunluğu
E) Fişek Yatağı boyutu

9. Hatve nedir?

A) Silah kapasitesidir
B) Namlu boyudur
C) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

10. Silahlarda ateşleme sisteminde; hem horoz hem de iğne olan, tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad verilir?

A) Darbeli sistem
B) Horozlu iğneli sistem
C) Vurmalı iğneli sistem
D) İğneli sistem
E) Horozlu sistem

11. Temel Atış Tekniklerini bilen bir Özel Güvenlik Görevlisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nişan aldıktan sonra tetiği ezerek yavaşça düşürür
B) Atış esnasında nefesini ayarlar
C) Göz -gez -arpacık prensibiyle nişan alır
D) Hedefi görür görmez süratle tetiği düşürür
E) Duruş pozisyonunu en uygun şekilde alır

12. Özel Güvenlik görevlisinin kullanmış olduğu silahının tırnağının kırık olması atış anında nasıl bir sonuç doğurur?

A) Tabanca dolduruş yapmaz
B) Fişek yatağına fişek sürülemez
C) Horoz düşürülemez
D) Tetik Çekilemez
E) Kovan normal olarak dışarı atılamaz

13. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

A) Saldırı ve savunma aletidir
B) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
C) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir
D) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
E) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları
yaralayan veya yok eden aletlerdir

14. Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahlar arasında yer almaz?

A) Ağır ateşli
B) Hafif ateşli
C) Uzun Namlulu
D) Otomatik
E) Nükleer silahlar

15. Etkili mesafe nedir?
(sınav soru ve cevapları açıklandığında A şıkkı doğru kabul edilmiş ve sonra soru iptal edilmiştir 86.dönem iptal olan sorular yazımız için tıklayınız)

A) Silahın menzili
B) Merminin delme gücü
C) Fişeğin ilk hızı
D) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
E) Atıcının görüş mesafesi

16. Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?

A) Yiv ve Set’in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere Rayyür denir
B) Yiv’in set üzerinde bıraktığı izlere Rayyür denir
C) Yiv ve Set’in namlu üzerinde bıraktığı izlere Rayyür denir
D) Set’in Yiv üzerinde bıraktığı izlere Rayyür denir
E) Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı izlere Rayyür denir

17. Aşağıdakilerden hangisi silah arıza sebeplerindendir?

A) Üretim hata
B) Atıcının kullanım hatası
C) Standart fişek kullanılmaması
D) Arızalı fişek kullanma
E) Hepsi

18. Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahların özelliklerinden değildir?

A) Tek atıcı tarafından kullanılır
B) İsabetli atış için atış kabiliyeti gerektirir
C) Uzun ve kısa namlulu olabilir
D) Hem yivli hem de yivsiz olabilir
E) Hafif ateşli silahların hepsi seri atış yapar

19. İstinat boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Tetik
B) Horoz
C) Gez
D) Arpacık
E) Şarjör

20. MP5 Makineli tabanca ile nişan almada aşağı/yukarı (yükseklik) ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A) Arpacık
B) Göz
C) Döner gez
D) El kundağı
E) Namlu

21. (9×19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?

A) Çekirdek çapını
B) Kovan çapı
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

22.Kurma kolu emniyeti hangi silahta vardır?

A) CZ 75 Tabanca
B) Toplu Tabanca
C) Mp 5
D) Kırıkkale Tabanca
E) Sarsılmaz Tabanca

23. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

A) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
B) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikalini sağlar
C) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
D) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
E) Çekirdeğin hızını artırır

24. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

25. Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?

A) Yiv
B) Namlu
C) Set
D) Tetik
E) Horoz


ÖZEL GÜVENLİK 87. SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI


1. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır

2. Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut
özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası mekanik arızalardan hangisini doğurur?


A) İğne kurulamaz
B) Horoz kendiliğinden düşer
C) Fişek barutu alev almaz
D) Silah mandal emniyetine alınamaz
E) Fişek boş kovanı fişek yatağından çekilemez

3. Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki
maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak
mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir?


A) Ateşli silah
B) Kimyasal silah
C) Biyolojik silah
D) Ateşsiz silah
E) Patlayıcı maddeler

4. Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

5. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

A) Çerçeve
B) Şarjör
C) Namlu
D) Fişek yatağı
E) Tırnak

6. Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir?

A) Arpacık
B) Atış hocası
C) Hedef
D) Tabanca
E) Gez

7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

A) Tetik arızalı olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) Tırnak arızalı olabilir
D) İğne kırık olabilir
E) Farklı fişek kullanılmış olabilir

8. Özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir?

A) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
B) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmeli
D) Arpacık ve hedef net, gez bulanık görülmeli
E) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli

9. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer
almaz?


A) Barut
B) Çap
C) Çekirdek
D) Kapsül
E) Kovan

10. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır?

A) Tetiğe sert biçimde birkaç defa basmalıdır
B) Sürgü arka arkaya çekilerek silahın mermiden arındırılması sağlanmalıdır
C) Silah havaya doğru çevrilerek en yakın atış yapan özel güvenlik görevlisinden yardım istenmelidir
D) Silah atış hattına çevrilerek tetiğe daha sert basılmalıdır
E) Silah olduğu yere bırakılarak atış gözlemcisine bilgi verilmelidir

11. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

A) 15 yaşını
B) 18 yaşını
C) 20 yaşını
D) 21 yaşını
E) 25 yaşını

12. Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve
hedefteki sonucu hangi nişan hattı sebebiyle oluşmuştur?

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı sinavinahazirlaniyorum.jpg


A) Aşağı arpacık
B) Sola arpacık
C) Yukarı arpacık
D) Sağa arpacık
E) Aşağı sağa arpacık

13. Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

A) İğne mekanizması
B) Namlu
C) Şarjör
D) Sürgü
E) Gövde

14. Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İcra yayının kırık olması
B) Horozun kırık olması
C) Tırnağın kırık olması
D) Fişeğin arızalı olması
E) Gerdelin arızalı olması

15. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

A) Çıkarıcı yıldızı
B) Top yuvaları
C) Tırnak
D) Horoz örsü
E) Top kilidi

16. İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Silahın horoz emniyeti çalışmaz ve horoz düşmez
B) Silah ateşleme yapmaz
C) Fişek yatağına fişek sürülemez
D) Tetik çalışmaz
E) Namludan boş kovan atılmaz

17. Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ……………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Rayyür
B) Çap (Kalibre)
C) Hatve
D) Set
E) Namlu

18. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


A) 15
B) 25
C) 30
D) 45
E) 90

19. Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tetik emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Kabza emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Mandal emniyeti

20. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

A) Baş üzerinden atış pozisyonu
B) Tek elle atış pozisyonu
C) Çift elle atış pozisyonu
D) Yatarak atış pozisyonu
E) Sütre gerisinden atış pozisyonu

21. MP5 makineli tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler aşağıdakilerden hangisidir?

A) ETS
B) MKE
C) SEMİ
D) NİM
E) SAFE

22. Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak
teşkil eder?


A) 1402
B) 2559
C) 3201
D) 5188
E) 6136

23. Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……… denir?

A) İz
B) Rayyür
C) Leke
D) Kir
E) Çekirdek izi

24. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?

A) Kovan yuvası
B) Fişek yatağı
C) Şarjör yayı
D) Hazne
E) Şarjör yatağı

25. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D) Balistik
E) ToksikolojiÖZEL GÜVENLİK 88. SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

1. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?

A) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
C) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
D) 2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
E) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

2. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

3. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?


A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

4. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

A) Gerdel
B) Şarjör kapağı
C) Rampa
D) Fişek çıkartıcı
E) Fişek yatağı

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

A) Mandal Emniyeti
B) Horoz Emniyeti
C) Şarjör Emniyeti
D) Namlu Emniyeti
E) Kabza Emniyeti

6. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

8. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Horozun darbe gücü
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

9. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Unutkanlık
B) İhmal
C) Kendine aşırı güven
D) Heyecan
E) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede
usul nedir?


A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C) İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı ve Valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge Polis Merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

11. Rayyür nedir?

A) Çekirdek ağırlığıdır.
B) Kapsül içindeki yanıcı maddedir.
C) Silah markasıdır.
D) Namlu içindeki genişliktir.
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.

12. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

A) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

13. (9×19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?

A) Çekirdek çapını
B) Kovan çapı
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

14. Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Çekirdek
E) Kovan dip tablası

15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan
faktörlerden biri değildir?


A) İğne veya yayı kırık olabilir.
B) Fişek yatağı kirli olabilir.
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

A) Nişangâh sistemi
B) Kabza sistemi
C) Atış sistemi
D) Mandal emniyeti sistemi
E) Nefes tekniği sistemi

17. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

A) Gövde(Çerçeve)
B) Sürgü(Kapak takımı)
C) Kabza
D) Nişan Tertibatı
E) Ateşleme Tertibatı

18. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

A) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B) Tırnak-çıkarıcı
C) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
D) Namlu- iğne-horoz
E) Şarjör- horoz- namlu

19. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

A) Tırnak izi
B) Yiv ve Set izi
C) Çıkarıcı izi
D) İğne izi
E) Fişek yatağı

20. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.
C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
D) Silah sürekli dolu halde taşınır.
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

21. Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?

A) İğne
B) Tetik
C) Namlu
D) Gez
E) Fişek yatağı

22. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında
Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?


A) 18-7
B) 19-3
C) 21-5
D) 25-2
E) 20-5

23. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını
sağlayan parçanın adı nedir?


A) Gerdel yayı
B) İcra yayı mili
C) Tetik manivelası
D) Kilitleme dişleri
E) Sürgü tutucu pimi

24. 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

A) Tetik
B) Mandal
C) Horoz
D) Şarjör
E) Kabza

25. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
D) Önce şarjör takılır.
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.


ÖZEL GÜVENLİK 89. DÖNEM SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzeme değildir?

A) Harbi
B) İnce uçlu ahşap
C) Kıl fırça
D) Havya
E) Temizlik bezi

2.Aşağıdakilerden hangisi atışı etkileyen temel faktörlerden değildir?

A) Silah takibi
B) Duruş
C) Kabza kavrama (Tutuş)
D) Nefes kontrolü ve nişan hattı kurma
E) Tetik ezme

3.Aşağıdakilerden hangisi silah bakım türlerinden değildir?

A) Basit bakım
B) Yıllık ve periyodik bakım
C) Zor bakım
D) Kapsamlı bakım
E) Değişik iklim şartlarında bakım

4.Tabancaların parçalarından sürgü takımında hangi unsur bulunmaz?

A) Rampa
B) İğne ve yayı
C) Tırnak
D) Gez – Arpacık
E) Kovan atma boşluğu

5.Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

A) Tetik emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Gez emniyeti
E) Kabza emniyeti

6.Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad verilir?

A) Alev gizleyen
B) Namlu ucu
C) Horoz
D) Tırnak
E) Gez

7.Silahın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
I-Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah kılıfa konulur
II-Sürgü çekilip gözle atım yatağı kontrol edilir ve bırakılır
III-Şarjör çıkartılır
IV-Tabanca ölü noktaya çevrilir


A) II, IV, III, I
B) III, IV, II, I
C) IV, I,II, III
D) III, II, I,IV
E) IV, III, II, I

8.Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

9.Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü
D) Şarjör kapağı
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

10. Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri
arasında sayılmaz?


A) Çekirdeğin havayı burgu gibi delmesi
B) Kovanın atılması
C) Atış menzilinin uzaması
D) Delme gücünün artması
E) Çekirdeğin hedefe ilk önce uç kısmı ile varması

11. Nişan hattı nedir?

A) Hedefin alt noktası ile arpacığın alt noktasını birleştiren hat
B) Göz, gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme üst tepesi ile hedefin orta noktasını oluşturan hat
C) Arpacık ve gezin hedef alt noktasına birleştiren hat
D) Gez, göz ve arpacığın alt noktası ile hedefin üst noktasını oluşturan
E) Poligon kulvarındaki hedefin gözle birleştirildiği hat

12. Poligonda atış eğitimi alan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığı taktirde öncelikli yapması gereken hareket tarzı hangisidir?

A) “TUTUKLUK ” diye bağırıp yardımcı el havaya kaldırılarak namluyu hedeften ayırmadan silahı nezaretçiye teslim etmelidir
B) Tabancanın sürgüsünü hızlıca çekip bırakmalıdır
C) Tabancayı yukarı doğrultup olduğu yerde beklemelidir
D) Şarjörü çıkartmalı ve tabancayı sökmelidir
E) Tabancayı alarak poligon dışına çıkmalı ve atış gözlemcisine dışarı
çağırmalıdır

13. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev değişiminde birbirlerine silah teslim ederken dikkat edecekleri en önemli husus hangisidir?

A) Mermi sayısı zimmet sayısı kadar olmalıdır
B) Devir teslim defteri imzalanmalıdır
C) Silah teslim alınırken her zaman dolu olduğu kabul edilmelidir
D) Yedek şarjör ve silah aparatlarının tam olup olmadığına dikkat edilmelidir
E) Silah üzerinde çizik olup olmadığı kontrol edilmelidir

14. Bankada görevli özel güvenlik görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara uymak zorunda değildir?

A) Silahını emniyetli kullanmayı öğrenmeli
B) Olası olaylara karşı parmağı tetikte ve eli silahının üzerinde olmalıdır
C) Fişek yatağının boş olduğundan emin olmalıdır
D) Atış yapmadan önce veya atış sırasında asla ilaç ve alkol kullanmamalıdır
E) Silahla ilgili her türlü şakadan kaçınmalıdır

15. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?

A) Arpacık
B) İğne yayı
C) Horoz
D) İğne
E) Tetik

16. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

A) İğnenin kırık olması
B) Barutun nemlenmesi
C) Gez ve arpacığın kırık olması
D) Tetiğin arızalı olması
E) Kapsülün hatalı olması

17. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakledilmesindeki usul nedir?

A) Silah sahibi silahını belediye sınırları içinde istediği yere nakledebilir
B) Bu konuda herhangi bir usul yoktur
C) Sadece genel kolluk tarafından nakledilebilir
D) Mahallin en büyük mülki amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile nakledilebilir
E) Silah sahibi silahını il sınırları içinde istediği yere nakledebilir

18. Gaz tabancaları hangi silah grubunda yer alır?

A) Biyolojik silahlar
B) Ezici silahlar
C) Hafif ateşli silahlar
D) Nükleer silahlar
E) Delici silahlar

19. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçalarından değildir?

A) Gövde
B) Namlu
C) Fişek
D) Sürgü
E) Şarjör

20. Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

A) Kabza kavrama
B) Nişan alma
C) Duruş
D) Horoz ezme
E) Nefes kontrolü

21. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir?

A) Fişek yatağı
B) Hazne
C) Hatve
D) Rampa
E) Şarjör

22. Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?

A) Horoz
B) Yerine getiren yay ve mili
C) Tetik
D) Emniyet mandalı
E) Ateşleme iğnesi

23. Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?

A) Silahın ısınmasını
B) Silahın soğumasını
C) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
D) Poligonun temizlenmesini
E) Beklemez ateş eder

24. Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

A) Atıcının kendine aşırı güveni
B) Atıcının silahını tanımaması
C) Aşırı unutkanlık
D) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E) Fişek hatası

25. Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir?

A) 2
B) 5
C) 7
D) 10
E) 122019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN