• 2019 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI SINAV SORULARI

    YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI konusu ile ilgili sınavda 8 soru sorulmaktadır ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜV...


YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI konusu ile ilgili sınavda 8 soru sorulmaktadır


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YAZILI SINAV SORULARIYer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

A) Tsunami
B) Sel
C) Erezyon
D) Deprem
E) Toprak kayması

Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?

A) Halokarbonlu söndürücüler
B) Sulu tip söndürücüler
C) Köpüklü tip söndürücüler
D) Tozlu Söndürücüler
E) D tozlu söndürücüler

F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?

A) Katı madde yangınları
B) Sıvı madde yangınları
C) Gaz madde yangınları
D) Hafif metal yangınları
E) Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları

Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

A) Sarı
B) Kırmızı
C) Lacivert
D) Beyaz
E) Yeşil

Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?

A) 50 cm
B) 75 cm
C) 90 cm
D) 110 cm
E) 150 cm

Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?

A) Boğma
B) Soğutma
C) Üfleme
D) Dağıtma
E) Yakıtı giderme

Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle kullanılmamalıdır
B) LPG taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C) Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak tahliye edilmelidir
D) Gaz vanaları kapatılmalıdır
E) Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir

Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?

A) Bilgisizlik
B) İhmal ve dikkatsizlik
C) Kazalar
D) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
E) Tabiat olayları


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YAZILI SINAV SORULARI


Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi
gelmelidir?


A) Yakıcı madde
B) Yanma
C) Duman
D) Yanıcı madde
E) Yangın

Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

A) Sıçramalar
B) Bilgisizlik
C) Aşırı hava sıcaklıkları
D) Yıldırım düşmesi
E) Doğalgaz kaçağı

Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

A) İlk yardım ekibi
B) Kurtarma ekibi
C) Enkaz ekibi
D) Koruma ekibi
E) Söndürme ekibi

Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?

A) Zeminde
B) Tavanda
C) Derin yerlerde
D) Askıda kalır
E) Suda birikir

Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?
I. Kondüksiyon (iletim)
II. Konveksiyon (taşınım)
III. Radyasyon (ışınım)


A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II, III
D) I, II, III
E) I, II

Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar
veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yavaş yanma
B) Kendi kendine yanma
C) Hızlı yanma
D) Parlama ve patlama şeklinde yanma
E) Oksijensiz yanma

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

A) Otomatik sprinkler sistemi
B) Duman algılama cihazı
C) Alev algılama cihazı
D) Isı algılama cihazı
E) Dedektör

Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

A) 35
B) 5
C) 25
D) 78
E) 21


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YAZILI SINAV SORULARI


Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

A) Benzin
B) Yanma
C) Duman
D) Isı
E) Yangın

Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi
kesinlikle kullanılmaz?


A) Su
B) Kum
C) Kuru kimyevi toz
D) Karbondioksit
E) Köpük

Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Duman – Koku – Alev
B) Koku – Duman – Alev
C) Duman – Alev – Koku
D) Alev – Duman – Koku
E) Alev – Koku – Duman

Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?

A) Tsunami
B) Sel
C) Erezyon
D) Deprem
E) Çığ

Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

A) Boğma
B) İtme
C) Çekme
D) Soğutma
E) Dağıtma

Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ……….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yanma
B) Yangın
C) Patlama
D) Afet
E) Reaksiyon

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde
kullanılmaz?


A) Orman
B) Fuel-oil
C) Motorin
D) Vernik-Boya
E) Yağ

Aşağıda belirtilenlerden hangisi
yangın nedenlerinden değildir?


A) Tatbikat
B) Sabotaj
C) Tedbirsizlik
D) Bilgisizlik
E) İhmal


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YAZILI SINAV SORULARI


LPG ve doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kum
B) Su
C) Kuru kimyevi toz
D) Karbondioksit
E) Köpük

Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?

A) Acil durum planları
B) Yanıcılar, oksijenler
C) Su, Köpük, CO2
D) İhbar vermemek
E) İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde
kullanılmaz?


A) Bilgi işlem merkezi
B) Fuel-oil
C) Benzin
D) Boya
E) Atık yağ

“Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek” yangın
sebeplerinden hangisine girmektedir?


A) Bilgisizlik
B) Sabotaj
C) İhmal
D) Sıçrama
E) Kazalar

Yangının oksijen ile ilgisini kesmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?

A) Boğma
B) İtme
C) Çekme
D) Soğutma
E) Dağıtma

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?

A) Yavaş yanma
B) Kendi kendine yanma
C) Hızlı yanma
D) Parlama ve patlama şeklinde yanma
E) Oksijensiz yanma

Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

A) Koruma ekibi
B) İlkyardım ekibi
C) Kurtarma ekibi
D) Teknik onarım ekibi
E) Söndürme ekibi

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?

A) Hava kirliliği
B) Sel
C) Toprak kayması
D) Deprem
E) Tsunami


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YAZILI SINAV SORULARI


Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır?

A) Yeterli miktarda ortamda karbon dioksit gazının bulunması gerekir
B) Yeterli miktarda ortamda oksijen gazının bulunması gerekir
C) Yeterli miktarda ortamda karbon monoksit gazının bulunması gerekir
D) Yeterli miktarda ortamda oksiasetilen gazının bulunması gerekir
E) Yeterli miktarda ortamda metan gazının bulunması gerekir

Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır?
A) Katı ve sıvı halde
B) Katı, Sıvı ve Aeresol halde
C) Katı, Sıvı ve Gaz halde
D) Katı, Sıvı, Gaz ve Aeresol halde
E) Katı, Gaz ve Aeresol halde

Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A Sınıfı Yangınlar
B) B Sınıfı Yangınlar
C) C Sınıfı Yangınlar
D) D Sınıfı Yangınlar
E) F Sınıfı Yangınlar

“Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.”
Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?


A) Su ile soğutma yapılmalı ve yanıcı buhar söndürülmeye ve dağıtılmaya çalışılmalıdır
B) Kuru kimyevi toz ile yanıcı maddenin üzeri kaplanarak buhar çıkarması engellenmeli ve böylece yangın söndürülmelidir
C) Köpüklü söndürücüler kullanılarak yanan maddenin üzeri kaplanmalı ve yangın söndürülmelidir
D) Gazlı söndürücüler kullanılarak yanan maddenin üzeri kaplanmalı ve söndürülmelidir
E) Yanıcı maddenin üzerine toprak, taş ve çamur gibi kolay bulunabilecek maddeler dökülerek buhar çıkarması engellenmeli ve yangın söndürülmelidir

Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Her Yıl
B) 2 Yılda Bir
C) 3 Yılda Bir
D) 4 Yılda Bir
E) 5 Yılda Bir

Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru yükselir ortamı havalandırarak gazı tahliye etmek mümkündür
B) Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz kütlelerine dönüşür
C) Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen teması ile yanmaya başlar
D) Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı
havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz

E) LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici ve boğucu etkisi yoktur

Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

A) Dedektör sistemi bütün bina içerisine kurulmalıdır
B) Bina içerisindeki bütün su boruları izole edilmelidir
C) Bina çatısına paratoner sistemi yapılmalıdır
D) Bina içerisinde alarm sistemi kurulmalıdır
E) Yıldırım doğal bir olay olduğundan herhangi bir önleme gerek
yoktur

En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır.
Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kuru Kimyevi Toz
B) Köpük
C) Kum Taş Çakıl
D) Karbon Di Oksit
E) Halon gazı

Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) CN
B) OC
C) CS
D) NC
E) CO


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YAZILI SINAV SORULARI


Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi söndürme
etkisi özelliklerinden hangisidir?


A) Boğma
B) Soğutma
C) Engelleme
D) Yakıtı giderme
E) Akışından kesme

ABC tozlarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum Klorür
B) Potasyum Klorür
C) Sodyum Karbonat
D) Mono Amonyum Fosfat (MAP)
E) Potasyum Karbonat

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

A) Köpük
B) Kum
C) Asetilen
D) Kuru Kimyevi Toz
E) Karbondioksit

İ. Sakin olun çevredekilere haber verin
İİ. Önce yangını söndürmeye çalışın sonra itfaiyeye haber verin
III. Acil çıkış yönlendirmelerine uyarak binayı tahliye edin
IV. Camlardan ve balkondan çıkarak yardım isteyin
Yukarıda yangın anında yapılması gereken davranışlar verilmiştir.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru davranış şekilleri bulunmaktadır?


A) I, II, III
B) I, II
C) I, III
D) I, IV
E) I, II, III, IV

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi
aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?


A) Ortam havalandırılır
B) LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C) Doğalgaz ise tavan kısmından süpürülerek tahliye edilir
D) Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
E) Gaz vanalarını kapatmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden birisi değildir?

A) Kimyasal tehlike
B) Patlama tehlikesi
C) Su tehlikesi
D) Çökme tehlikesi
E) Yüksek sıcaklık tehlikesi

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?

A) Tsunami
B) Deprem
C) Afet
D) Tehlike
E) Sel

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

A) Ahşap, kağıt, tekstil yangınlarında etkili bir söndürücüdür
B) Zehirleyici etkisi olmayan; kimyasal olarak nötr bir maddedir
C) Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
D) Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuzudur
E) Her yerden kolaylıkla temin edilebilir

2019 YILINDA YAPILMIŞ OLAN ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONU SINAV SORULARINI ONLİNE TEST HALİNDE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden adaylar muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN