• 2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENA...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI


Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Halkın istek ve talepleri
E) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan
kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir
?

A) 12
B) 3
C) 6
D) 4
E) 8

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) İki araç boyu mesafede

Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?

A) Hedef seçme
B) Saldırı
C) Plan
D) Bilgi toplama
E) Araç seçimi

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer
almaz?


A) İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B) Sinirli ve asabi olmalı
C) Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
D) Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
E) İletişim becerisi iyi olmalı

Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?

A) Tek araçlık koruma düzeni
B) İki araçlı koruma düzeni
C) Üç araçlı koruma düzeni
D) Resmi konvoy düzeni
E) Gümrük konvoyu düzeni

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?

A) Siyasi nedenler
B) Ekonomik nedenler
C) İdeolojik nedenler
D) Bilişsel nedenler
E) Psikolojik nedenler

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?

A) Sağlık Ekibi
B) Koruma Amiri
C) Ekip Amiri
D) Koruma görevlileri
E) Sürücüler

Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?

A) Buluşma
B) Keşif çalışması
C) Hedef seçimi
D) Saldırının planlanması
E) Kaçış planı


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI


Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?

A) Daha önce koruma hizmetlerinde görev yapmış olmak
B) Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
C) Yakın koruma kursu (VIP) almış olmak
D) Teknolojik cihazları tanımak ve iyi bir şekilde kullanmak (x-ray, dedektör vb.)
E) Korunan önemli kişinin (VIP) özelliklerini, konumunu durumunu iyi bilmek, tehdit durumu algılamak

Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan önemli kişinin (VIP) boğulabileceği alanlardır
B) Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek
zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir

C) Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı alanlardır
D) Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı noktalardır
E) Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır

Bir kiĢi ile yapılan koruma düzenine ne denir?

A) Zor koruma
B) Refakat koruması
C) Alan koruması
D) Karo düzeni
E) Baklava formasyonu

Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?

A) Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
B) Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
C) VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
D) Koruma esnek olmalı VIP’in görevini engellememelidir
E) Tam koruma (%100) yapılmalıdır

Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

A) Genellikle dış güçlerin taşeronlarıdır
B) Kamuoyunda ses getirecek eylemleri tercih ederler
C) Korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı eylemlerin (eylemsel şiddet boyutu)
olması gerekir
D) Devlet otoritesini reddeden örgütlü bir harekettir
E) Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır

Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kiĢiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?

A) Koruma önemli kişiye göre yapılmalıdır
B) Koruma önemli kişinin özel ve resmi yaşamını engellememelidir.
C) Koruma planı, araç gereç hazır olmalıdır
D) Koruma sürekli, düzenli ve sistemli olmalıdır
E) Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir

Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

A) Planlama
B) Hedef seçimi
C) Keşif
D) Delillere el koyma
E) Kaçış

Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden
değildir?


A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere
yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde
bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?


A) Aracın sağ önünde oturur
B) Aracın sol arkasında oturur
C) Aracın sağ arkasında oturur
D) Aracın arkasında ortada oturur
E) Aracın sol önünde oturur

ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI


Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

A) Çevre Güvenliği
B) Özel Güvenlik
C) Kişisel Koruyucu Güvenlik
D) Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri
E) Temel Koruma Prensipleri

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?

A) Beden ve ruh sağlığı normal ölçülerde olmalıdır
B) Fiziki zorluklara dayanma kapasitesi yüksek olmalıdır
C) Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakin olmalıdır
D) Herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır
E) Görev bilincine sahip ve pratik zekalı olmalıdır

Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

A) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz
B) Gidilecek güzergahlar her seferinde değiştirilmelidir
C) Yürüyüş sırasında her duruma uygun yeni kaçış noktası belirlenmelidir
D) Tedbirler için görevli koruma personelinin sağlıklı ve fizik kondisyon yönünden üst seviyede ve pratiğe sahip olmalıdır
E) Koruma düzeninde disipline uyulmalı, iltimas, savsaklama veya ihmale yer verilmemelidir

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?

A) Hemzemin geçitler
B) Tüneller
C) Kavşaklar
D) Hız yapmaya müsait yollar
E) Trafik lambaları

Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç halka- Dış halka
B) Orta halka- Dış halka
C) Orta halka- İç halka
D) Dar bölge- Savunma çizgisi
E) İç halka – Orta halka

Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden)
değildir ?


A) Konut koruma
B) Özel koruma
C) Gizli koruma
D) İşyeri koruma
E) Yakın koruma

Hangisi korunan (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?

A) İntihar saldırıları
B) Silahlı saldırılar
C) Rehin alma
D) Yumurta atma
E) Bombalı saldırı

Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak
yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması
amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?


A) Konut Koruma
B) Yaya Koruma
C) Sürekli Koruma
D) Kişi Koruma
E) İşyeri Koruma

Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin
öncelikli görevi nedir?


A) Saldırganları yakalamak
B) Kalabalığı dağıtmak
C) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
D) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
E) Kaçan saldırganları peşlerinden takip etmek


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere
yatarak hedef küçültmek
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve duyarlı olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?

A) 360 derece koruma sağlanmalıdır.
B) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır.
C) Koruma personeli, göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
D) Koruma personeli, silahını görünür halde teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir.
E) Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır, ekip ruhu önemlidir, başarı ya da
başarısızlık ekibindir.

Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

A) Temel koruma
B) Özel güvenlik
C) Çevre güvenliği
D) Koruyucu güvenlik
E) Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri

Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır.
B) Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü
bildirmelidir.
C) Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
D) Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır.
E) Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür.

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

A) Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B) Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C) VIP’in ofis düzenini sağlamak
D) VIP’in telefon trafiğini takip etmek
E) VIP’in ulaşımını sağlamak

VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?

A) Gözcüler
B) Devriye ekibi
C) Kaçış ekibi
D) İmha ekibi
E) Koruma ekibi

Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?

A) Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
B) Fiziksel bütünlüğe zarar verici
C) Silahlı bir saldırı
D) Kimyasal bir saldırı
E) Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü

Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?

A) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile
görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar.
B) Korunan kişinin (VIP) gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit
eder.
C) Korunan kişinin (VIP) bulunacağı bölgenin keşfini yapar.
D) Korunan kişinin (VIP) sağında ve bir adım arkasında yer alır.
E) Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan
keşif raporlarını toplar ve plan yapar.

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

A) Özel koruma
B) Araç koruma
C) Yakın koruma
D) Konut koruma
E) İşyeri koruma

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

A) Tam koruma yoktur. Tehlike ve saldırı riski her zaman vardır.
B) VIP (Önemli kişi) her ortamda korunmalıdır.
C) Asıl amaç, VIP’i (Önemli kişi) korumak ve kaçırmak değil, önce saldırganı yakalamaktır.
D) Koruma görevi, VIP’e (Önemli kişi) göre yapılmalıdır.
E) Koruma düzenleri ve şekli önceden bilinmelidir.

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki
araçlardan hangisi bulunmaz?


A) Makam aracı
B) Baştaki güvenlik aracı
C) İkinci güvenlik aracı
D) Kılavuz araba
E) Çekici, kurtarıcı araç


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI


Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Koruma VIP (Önemli Kişi)
B) Koruma amiri
C) Özel kalem müdürü
D) VIP’in eşi
E) Keskin nişancı

Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?

A) Koruma amiri
B)VIP
C)VIP’in eşi
D)VIP’in misafiri
E)Hepsi (korunan kişinin/VIP aracına binebilir)

Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?

A) Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B) Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C) VIP’in ofis düzenini sağlamak
D) VIP’in ulaşımını sağlamak
E) VIP’in telefon trafiğini takip etmek

Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine
silah kullanma yetkisi vermektedir?


A) 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
C) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B) VIP’in kapısını koruma amiri açar
C) Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D) VIP binaya girene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz
E) Hepsi

Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?

A) Önünde
B) Arkasında
C) Sağ ya da sol arkasında (silahı kullandığı eline göre)
D) Sağında
E) Solunda

Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak
B) Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek
C) Havaya ateş etmek
D) Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E) Olay yerini boşaltmak

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) Çok yakın mesafede

Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Halkın istek ve talepleri
E) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?

A) Daima bir tehlike vardır. Suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını
önceden bilmek mümkün değildir
B) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir
yol seçimi yapmak gereklidir
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek,
tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
D) Yakın koruma hizmetlerinde başarı, öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır
E) Saldırı veya tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir. Korunan
kişiye yumurta atılıyorsa hemen silah çekilmemelidir

Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Hedef bedenen ulaşılamayacak bir mesafededir. 5–10 metreden
daha uzaktadırlar. Uzaklık başarısızlığa neden olabilir
B) Saldırının nedeni sadece terör amacına yöneliktir
C) Saldırıda tabanca, çoğu zaman tüfek kullanılır. Roketatarlar hatta
füzeler de kullanılmaktadır
D) Saldırıda başarılı olmak için özel eğitim gerekir. Çoğu kez özel
yeteneklere ihtiyaç vardır
E) İyi bir nişancı ve iyi bir silah gereklidir.

Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi
olmalıdır?


A) Makam aracının ön sağ koltuğu
B) Takip aracının ön sağ koltuğu
C) Takip aracının arka sol koltuğu
D) Takip aracının ön sol koltuğu
E) Makam aracının arka sağ koltuğu

Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat
etmelidir
B) Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır
C) Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir
D) Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır
E) VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını
göstermelidir


Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne
olmalıdır?


A) Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
B) Karşılık verilmeli kaçılmamalıdır
C) Saldırının üzerine gidilmeli
D) Kalabalık içine gidilmeli
E) Saldırının geçmesi beklenmeli

Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?

A) Hastaneler
B) Yerleşik binalar
C) Köprüler
D) Tüneller
E) Trafik lambaları

Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?

A) İç çember
B) Orta çember
C) Dış çember
D) Ara çember
E) Kenar çember

Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına
alınacak şahıslardan değildir?


A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri bakanı
C) Milletvekilleri
D) Milli Eğitim Bakanı
E) TBMM Başkanı

Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

A) İşyeri koruma
B) Konut koruma
C) Yakın koruma
D) Beden sağlığını koruma
E) Özel koruma

2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYIN2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN