• 2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

    BU YAZIMIZDA SİNAVİNAHAZİRLANİYORUM.COM OLARAK 2019 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ SORULARINA YER VERDİK ÖZEL GÜVENLİK 8...BU YAZIMIZDA SİNAVİNAHAZİRLANİYORUM.COM OLARAK 2019 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ SORULARINA YER VERDİK


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

1. Kesici silahlar hangi silah grubu içerisinde yer alır?

A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Hafif ateşli silahlar
E) Harp silahları

2. Aşağıdakilerden hangisinde ateşli silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

A) Barut gazı ile çalışan silahlardır
B) Canlı varlıkları yaralayıp öldürebilen aletlerdir
C) Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
D) Cansız varlıkları parçalayan yok eden silahlardır
E) Suçta kullanılan her türlü aletlerdir

3. Gaz tabancaları hangi grup silahlar arasında yer alır?

A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Biyolojik silahlar
D) Kimyasal silahlar
E) Nükleer silahlar

4. Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük bakım
B) Kapsamlı bakım
C) Haftalık bakım
D) Yıllık bakım
E) Atış sonrası bakım

5. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?

A) Tetik
B) İğne
C) Horoz
D) Kapsül
E) İğne yayı

6. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

A) Tetik arızalı olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) İğne kırık olabilir
D) Tırnak arızalı olabilir
E) Farklı fişek kullanılmış olabilir

7. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kriminoloji
B) Balistik
C) Kriminilastik
D) Olay Yeri İnceleme
E) Adli tıp

8. Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?

A) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B) Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürülür
C) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
D) Şarjör çıkartılır
E) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

9. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

A) Atış Menzili
B) Mermi yolu
C) Hatve
D) İlk Hız
E) Hiçbiri

10. “Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.”
Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?


A) Fişek yatağı – namlu
B) Namlu – hazne
C) Hazne – şarjör
D) Rampa – fişek yatağı
E) Fişek yatağı – hazne

11. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı Otomatik
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli
E) Toplu

12. Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?

A) Hatve
B) Rayyür
C) Mermi yolu
D) Gerdel
E) Kapsül

13. Çap nedir?

A) Namlu içerisindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
B) Yiv ve set sayısıdır
C) Namlu boyudur
D) Silahın kapasitesidir
E) Çekirdeğin namlu içindeki bir tur dönüşüdür

14. Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında
silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?


A) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
B) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
C) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun

15. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makinalı tabanca modelidir?

A) AK 47
B) A3
C) SAR
D) MPX
E) 75B

16. Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır
B) Poligonda atış emniyetinden, birinci derecede atış amiri sorumludur
C) Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Atış esnasında silahta bir tutukluluk oluşursa, silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
E) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar

17. Parmağın tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapmasına ne denir?

A) Horoz düşürme
B) Tetik çekme
C) Tetik ezme
D) Ateş etme
E) Tetik kavrama

18. “Fişek yatağında fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına ……..denir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?


A) Kabza emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) İğne emniyeti
D) Tetik emniyeti
E) İkaz emniyeti

19.
I.Gerdelin yıpranması
II. Şarjör ağzının açılması
III. Gerdelin kırılması
IV. Gerdel yayının yıpranması
V. Gerdel yayının ters takılması
Yukarıdaki maddelerin sonucunda meydana gelen silah arıza yerleri aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) Hazne arızaları
B) Namluda meydana gelen arıza
C) Nişan tertibatı arızaları
D) Fişek arızaları
E) İğne arızaları

20.
I. Silahta fişek olmayabilir
II. İğne yayı kırık olabilir
III. Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir
IV. Barut miktarı az olabilir
V.Şarjörde hatalı fişek olabilir
Yukarıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?


A) I-II
B) II-IV
C) I-III-V
D) III-IV
E) I-II-IV

21. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kapsülün ana görevi barutun nemlenmesini önlemektir
B) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yola hatve denir
C) Toplu tabancalarda şarjör yuvası bulunur
D) Kovan atma boşluğu sürgü üzerinde bulunur
E) Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere rampa denir

22. Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 23

23. Silahın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Tabanca emniyete alınamaz
C) Fişek ateşlenemez
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz

24. Şarjör emniyeti hangi silahta vardır?

A) CZ-75
B) Kırıkkale
C) Yavuz 16
D) Beretta 92 FS
E) 14’lü Browning

25. Toplu tabancalarda tırnak nerededir?

A) Namlunun altında
B) Top yuvalarının önünde
C) Tetik korkuluğunun önünde
D) Namlunun üzerinde
E) Toplu tabancalarda tırnak yoktur


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI


1.Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

2.Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır.
Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?


A) Uzun namlulu silah
B) Obüs
C) Tank
D) Uçak Savar
E) Top

3.Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

4.Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5.Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

A) Mandal emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Kabza emniyeti

6.Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

7.Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

8.Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

9.Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?

A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Karayollarında
C) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde

11. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

A) Yiv
B) Set
C) Çap
D) Hazne
E) Rayyür

12. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Horozun darbe gücü
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

13. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?

A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

14. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan
faktörlerden biri değildir?


A) Fişek yatağı kirli olabilir
B) İğne veya yayı kırık olabilir
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

15. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
B) Tetik düşmez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır
E) Silah emniyete alınmaz

16.Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

17. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse
silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız
B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız
C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir
D) Silah sürekli dolu halde taşınır
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır

18. Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile
yapılır

D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
C) İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge polis merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

20. MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça
hangisidir?


A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

21. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

A) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

22. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Silahın temiz olması
B) İğnenin sağlam olması
C) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
D) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
E) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

23. Hatve nedir?

A) Namlu boyudur
B) Silah kapasitesidir
C) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir

24. Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta
herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?


A) Durum görmezlikten gelinir
B) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C) Göreve başlanmaz
D) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
E) Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir

25. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI


1. Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İğne kırıktır
B) Şarjör iyi takılmamıştır
C) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
D) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir
E) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur

2. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?

A) Tetiği aniden düşürme
B) İsnat boşluğunu almayı unutma
C) Tetiği ezerek düşürme
D) Düzensiz tetik düşürme
E) Silahın patlama sesinden etkilenme

3. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

A) Hazne
B) Namlu
C) Sürgü
D) Horoz
E) Harbi

4. 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

A) 3 yıl
B) 4 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
E) 1 yıl

5. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Fişek ateşlenemez
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz

6. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

A) Yiv
B) Set
C) Rampa
D) Hazne
E) Rayyür

7. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?

A) Horoz
B) İğne
C) Şarjör
D) Tetik
E) İğne yayı

8. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?

A) Harbi
B) Temizleyici yağ
C) Tel (yumuşak) fırça
D) Süngü
E) Temizlik bezi

9. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından
değildir?


A) Horoz Emniyeti
B) Tırnak Emniyeti
C) Mandal Emniyeti
D) Kabze Emniyeti
E) Tetik Emniyeti

10. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

A) Horoz
B) Sürgü
C) Namlu
D) Yiv
E) Set

11. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nişan alma tertibatı
B) Kovan atma tertibatı
C) Ateşleme tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Fişek verme tertibatı

12. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

A) Gerdel
B) Namlu
C) Yiv
D) Set
E) Tetik

13. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

A) Top yuvaları
B) Tetik
C) Namlu
D) Horoz
E) Şarjör

14. Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?

A) Tırnak kırıktır
B) İğne kırıktır
C) Şarjör veya yayı arızalıdır
D) Kitleme dişleri kırıktır
E) Çıkarıcı kırıktır

15. Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

A) Duruş
B) Nişan alma
C) Nefes kontrolü
D) Horozun düşürülmesi
E) Fişek yatağı kontrolü

16. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?

A) Çekirdek
B) Fişek yatağı
C) Barut
D) Kovan
E) Kapsül

17. Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?

A) Düzgün nişan alınmasını sağlar
B) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
C) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
D) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini
engeller
E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra
ileriye gitmesini sağlar


18. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

A) Namlu
B) Şarjör
C) Kovan
D) Gerdel
E) Sürgü

19. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?

A) Zehirleyici silahlar
B) Yakıcı silahlar
C) Bayıltıcı silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Göz yaşartıcı silahlar

20. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

A) Parça tesirli olması
B) Sinir sistemini etkilemesi
C) Yakıcı olması
D) Boğucu olması
E) Göz yaşartıcı olması

21. Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?

A) Akıl hastanelerine
B) Uçaklara
C) Cezaevlerine
D) Düğün salonlarına
E) Mahkemelere

22. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

A) Tornavida
B) Kama
C) Topuz
D) Hançer
E) Şişli baston

23. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?

A) Göz
B) Namlu ucu
C) Gez
D) Hedef
E) Arpacık

24. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı Otomatik
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli
E) Toplu

25. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I.Kapak takımını çıkart
II.Şarjörü çıkart
III.Yerine getiren yayı çıkart
IV.Namluyu çıkart
V.Tabancayı boşalt


A) V-IV-III-II-I
B) II-V-I-III-IV
C) V-III-IV-II-I
D) III-II-I-V-IV
E) I-II-III-IV-V


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

1. Bir tabancanın tetiği çekildiğinde horoz kurulup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı otomatik
B) Çift hareketli
C) Tam otomatik
D) Makinalı
E) Tek hareketli

2. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kovan-kapsül-barut- çekirdek
B) Çekirdek – alev kanalı – kurşun- metal gömlek
C) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
D) Kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
E) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

3. Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?

A) Kabza emniyeti
B) Şarjör emniyeti
C) Namlu emniyeti
D) Horoz emniyet
E) Mandal emniyeti

4. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A) Namlu
B) Sürgü
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Tabanca emniyete alınamaz
C) Horoz düşmez
D) Tetik çalışmaz
E) Fişek ateşlenmez

6. Hazne nedir?

A) Boş kovandır
B) Dolu fişektir
C) Fişek yatağıdır
D) Fişek rampasıdır
E) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir

7. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovan atma tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Ateşleme tertibatı
D) Fişek sürme tertibatı
E) Patlatma tertibatı

8. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

A) Tetiğin arızalı olması
B) Fişekteki barutun yetersiz veya nemli olması
C) Kapsülün arızalı olması
D) Tırnağın kırık olması
E) İğnenin kırık olması

9. Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Emniyet mandalını açmak gerekir.
B) Horozu kurmak gerekir.
C) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
D) Tetiği düşürmek gerekir.
E) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?

A) Eğitim ve öğretim kurumları
B) Hastanelerin psikiyatri bölümleri
C) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerler
E) Alışveriş merkezleri (AVM’lerde)

11. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

A) Şarjörün çıkarılması
B) Silahın rastgele bir noktaya çevrilmesi
C) Sürgünün çekilip bırakılması
D) Sürgünün çekilerek fişek yatağının gözle kontrol edilmesi
E) Silahın ölü noktaya çevrilmesi

12. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
C) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
D) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
E) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

13. Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG’nin görevden sonra silahı teslim ederken uyacağı kurallardan biri değildir?

A) Namlu ölü noktaya çevrilmeli
B) Silah tesliminde silahın emniyetinin kapalı olması
C) Görevi teslim eden ve alan silahın dolu veya boş olduğunu kontrol etmeli
D) Silah devir teslim ve rapor defterine işlenmez
E) Fişekler kontrol edilerek alınmalı

14. Hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerdendir?

A) Pense
B) Harbi
C) Tornavida
D) Matkap
E) Yan keski

15. Tırnak kırıldığında hangisi meydana gelir?

A) Kovan normal olarak dışarı atılamaz
B) Tabanca dolduruş yapmaz
C) Fişek yatağına fişek sürülemez
D) Fişek ateşlemez
E) Tetik çekilemez

16. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kriminalistik
B) Olay Yeri İnceleme
C) Balistik
D) Jeoloji
E) Kriminoloji

17. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?


A) 21-5
B) 18-7
C) 19-3
D) 25-2
E) 20-5

18. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

A) Tetik
B) Tetik manivelası
C) Kilitleme dişleri
D) Sürgü tutucu pimi
E) Gerdel yayı

19. Silahta “Rampa” nerde bulunur?

A) Namlu çıkışında
B) Fişek yatağı gerisinde
C) Horozun altında
D) Şarjörde
E) Gövdede

20. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?

A) Psikolojik silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Nükleer silahlar
E) Biyolojik silahlar

21. 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

A) Tetik
B) Mandal
C) Horoz
D) Şarjör
E) Kabza

22. “7,62×51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?

A) Fişek boyu
B) Çekirdeğin boyu
C) Kovan boyu
D) Dip tabla çapı
E) Çekirdeğin çapı

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?

A) Yiv ve setler çekirdeğin parçalanmasını sağlarlar.
B) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlarlar.
C) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlarlar.
D) Yiv ve setler çekirdeğe dönüş vererek, takla atmadan hedefe gitmesini
sağlarlar.

E) Yiv ve setler namlunun aşırı ısınmasını engeller.

24. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

A) 45
B) 25
C) 35
D) 55
E) 65

25. Yerine getiren yayın görevi nedir?

A) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
B) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
C) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
D) Çekirdeğin deliş gücünü artırır
E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI


1. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
B) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
C) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
D) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
E) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

2. Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut Çekirdek
E) Kovan dip tablası

3. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fişek verme tertibatı
B) İğne emniyeti tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

4.
I-Sürgü geriye çekilerek bırakılır
II-Silah ölü bir noktaya çevrilir
III-Şarjör çıkartılır
IV-Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir
V- Söküm işlemine başlanır.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususların doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?


A) I-II-III-V-IV
B) II-V-III-IV–I
C) II-III-I-IV-V
D) II-IV-V-III-I
E) V-III-I-IV-II

5. Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Tetik çekilemez
B) Tabanca dolduruş yapmaz
C) Fişek yatağına fişek sürülmez
D) Fişek ateşlemez
E) Fişek /kovan dışarı atılmaz

6. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Unutkanlık
B) İhmal
C) Kendine aşırı güven
D) Heyecan
E) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

7. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

A) Gövde(Çerçeve)
B) Sürgü(Kapak takımı)
C) Kabza
D) Nişan Tertibatı
E) Ateşleme Tertibatı

8. Aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme kuralına uymaz?

A) Tetikte isnat boşluğu alınır
B) Hedefe nişan alındığında tetik hemen çekilmeli
C) Tetik parmağı tetik üzerine doğru yerleştirilir
D) Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılır
E) Tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemeli

9. Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

10. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

A) Tırnak izi
B) Yiv ve Set izi
C) Çıkarıcı izi
D) İğne izi
E) Fişek yatağı

11. Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma
tertibatının ortak parçasıdır?


A)Şarjör
B) Tırnak
C) Çıkarıcı
D) Horoz
E) Fişek

12. Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki
şıklardan hangisi yapılmalıdır?


A) Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır
B) Atış biraz sağa yukarı yapılmalıdır
C) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
D) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
E) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır

13. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?

A) Şarjör kapak
B) Gerdel
C) Şarjör yuvası
D) Şarjör Yayı
E) Şarjör kapağı

14. Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme dişlilerinin görevi nedir?

A) Fişeğin düz gitmesini sağlar
B) Fişeğin namludan çıkışını sağlar
C) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar
D) İğneyi sabitler
E) Geri tepmeyi engeller

15. Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola ……denir?
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı yerleştiriniz.


A) Rayyür
B) Çap
C) Hatve
D) Kalibre
E) İlk hız (m/s)

16. Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Duruş
B) Kabza kavrama
C) Nefes kontrolü
D) Nişan alma
E) Tetik ezmeme

17. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Silahını tatile giderken yanında götürebilir
B) Meskun mahalde çantasında taşıyabilir
C) Yetkili kişilerden silahının tamir ve bakımı için izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
D) İşyerine götürüp burada bulundurabilir
E) Aracında kılıf içerisinde şarjörsüz taşıyabilir

18. Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

A) Mermi yolu
B) Etkili menzil
C) Azami menzil
D) Namlu ağzı çıkış hızı
E) En uzak hedef

19. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet sistemi hangisidir?

A) Şarjör emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Mandal emniyeti
D) Horoz emniyeti
E) İkaz pim emniyeti

20.Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

A) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

21. Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?

A) İğne
B) Tetik
C) Namlu
D) Gez
E) Fişek yatağı

22. MP-5 makineli tabancanın kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Silahı elle doldurma ve kurmak için kullanılır
B) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir
C) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında hiçbir fonksiyonu yoktur
D) Atış esnasında kurma kolu sürgü ile birlikte hareket eder
E) Kurma kolu takılı bırakıldığında, gövde ile birlikte namlu, mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar

23. Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?

A) Fişek verme tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Nişan tertibatı
D) Kovan atma tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

24. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden değildir?

A) Silahını güvenli kullanır
B) Silahını tanır
C) Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır
D) Silahını korur
E) Silah bakımına özen göstermez

25. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

A) Gerdel yayı
B) İcra yayı mili
C) Tetik manivelası
D) Kilitleme dişleri
E) Sürgü tutucu pimi


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI


1. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

2. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?

A) Uzun namlulu silah
B) Obüs
C) Tank
D) Uçak Savar
E) Top

3. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

4. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

5. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

A) Mandal emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Kabza emniyeti

6. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

7. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

8. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

9. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek
yerlerdendir?


A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Karayollarında
C) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde

11. Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?

A) Yiv
B) Set
C) Çap
D)Hazne
E) Rayyür

12. Aşağıdakilerden hangisi mermi çerkirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Horozun darbe gücü
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgar

13. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?

A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

14. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

A) Fişek yatağı kirli olabilir
B) İğne veya yayı kırık olabilir
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

15. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Tetik düşmez
B) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır
E) Silah emniyete alınmaz

16. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?

A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

17. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız
B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız
C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir
D) Silah sürekli dolu halde taşınır
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır

18. Sökülmüş silahın takılması İşleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

19. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C) İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı ve Valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge Polis Merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

20. MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?

A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

21. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

A) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

22. (9×19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?

A) Çekirdek çapını
B) Kovan çapı
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

23. Aşağıdakilerden hangisi kabza kavramada yapılan hatalardan değildir?

A) Kabzayı çok sıkma
B) Sol el işaret parmağını tetik korkuluğunun altına konulması
C) Kabza kavrama esnasında tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında olması
D) Sol elin sağ elin altına konulması
E) Silah kabzasının ele tam oturtulmaması

24. Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?

A) Durum görmezlikten gelinir
B) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C) Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst
sorumluya/yetkiliye bildirilir

D) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
E) Göreve başlanmaz

25. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN