• 2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR. ÖZEL GÜVENLİK 85...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM YAZILI SINAV SORULARI


İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir olay/kaza, hastalık ya da yaşamın tehlikede olduğu durumda uygulanır
B) Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
C) Olay yerinde uygulanır
D) Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar sürdürülür
E) Ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanır

“Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü
derece donmadır?


A) Deride solukluk, soğukluk hissi olur
B) Kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur
C) Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur
D) Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür
E) Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur

Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp
masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?


A) 5/2
B) 10/2
C) 30/2
D) 40/2
E) 40/3

Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?

A) Bayılma
B) Şok
C) Koma
D) Havale
E) Ataksi

Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını
sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?


A) İlk yardım
B) Temel yaşam desteği
C) Cerrahi müdahale
D) Kemoterapi
E) Radyoterapi

Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?

A) Göğsün ortasına çift elle
B) Göğsün ortasına tek elle
C) Göğsün ortasına dört parmakla
D) Göğsün ortasına üç parmakla
E) Göğsün ortasına iki parmakla

Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışı sergilenmemesi gerekir?

A) İlk yardımcı kendini tanıtır
B) Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
C) Hoşgörülü ve nazik davranır
D) Yaralının endişelerini giderir
E) Sakin ve sabırlı davranır

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

A) İlaçla tedavi etmek
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
E) Çevre güvenliğini sağlamak

Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?

A) Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı kapalı bir torbaya konur
B) Kopan parçanın olduğu torba içi buz dolu ikinci torbaya konur
C) Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
D) Kopan parçanın muhafaza edildiği torbanın üstüne yaralının adı soyadı yazılır
E) Torba yaralıyla aynı ambulansa konur

Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

A) Solunum zorluğu çekenler
B) Ölmüş olanlar
C) Ayağı kırık olanlar
D) Karın bölgesi yarası olan
E) Yaşlılar


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM YAZILI SINAV SORULARI

Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?

A) Buruna sıcak su çekilir
B) Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
C) Başı arkaya eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
D) Buruna tampon uygulanır
E) Hasta düz bir yere yatırılır

Şokta hangisi görülür?

A) Hızlı ve yüzeysel solunum
B) Soğuk ve soluk cilt
C) Hızlı ve zayıf nabız
D) Endişe ve huzursuzluk
E) Hepsi görülür

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına
ne denir?


A) Yara
B) İncinme
C) Burkulma
D) Ağrı
E) Şok

Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişi bayıldıysa sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm yukarı kaldırılır
B) Kişi bayıldıysa solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
C) Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
D) Solunum kontrol edilir
E) Etraftaki meraklı kişilerden yardım
istenir
.

Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset‟ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki „Bak‟ ne anlama gelmektedir?

A) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakmak
B) Yaralıda kırık olup olmadığına bakmak
C) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakmak
D) Kaç yaralı olduğuna bakmak
E) Şah damarından nabız bakmak

Kısa mesafede süratli taşıman teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?

A) Kucakta taşıma; bilinci açık çocuklar ve hafif yetişkinlerde uygulanır
B) İlk yardımcının omzundan destek alma; hafif yaralı ve yürüyebilecek
hastalarda uygulanır
C) Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda uygulanır
D) Omuzda taşıma; bilinci kapalı veya yürüyemeyen hastalarda uygulanır
E) Sandalye ile taşıma; özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlıdır

Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

A) 40-60
B) 60-100
C) 80-120
D) 90-140
E) 100-200

Rentek manevrası nedir?

A) Sedye ile hasta taşıma yöntemidir
B) Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C) Acil taşıma tekniğidir
D) Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E) Hava yolunu açma manevrasıdır

Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran
hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?


A) Heimlich manevrası yapmalıdır
B) Su içirmelidir
C) Sırtüstü yatırmalıdır
D) Baş aşağı çevirmelidir
E) Yüzükoyun yatırmalıdır

Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması
gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?


A) Bir kişi, dikkat ederek sırtında taşır
B) Bir kişi, yaralının hareket etmeyeceği bir şekilde kucakta taşır
C) En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır
D) Bir çarşaf üzerine konarak taşınır
E) Hiçbir surette böyle hastalar taşınmaz


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM YAZILI SINAV SORULARI

Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

A) Çıkarılarak kanama kontrolü yapılır
B) Çıkarılarak yara üzeri örtülür
C) Çıkarılarak bol su ile yıkanır
D) Dokunulmaz, sabitlenerek sağlık kuruluşuna götürülür
E) Dokunulmaz kendi kendine çıkması beklenir

Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır
B) Hasta sıkıca bağlanır
C) Elleri açılmaya çalışılır
D) Kendi haline bırakılır kafasını çarpmaması için önlem alınır
E) Sarımsak, soğan koklatılır

Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?

A) Bir el alında, diğer el çenede olmalıdır
B) Alt çene kemiği yere 90 derece dik olmalıdır
C) Baş geriye doğru itilmelidir
D) Çok dikkatli ve hassas davranılmalıdır
E) Alt çene göğüsle temas halinde olmalıdır

Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Erişkinlerde ağız ve buruna birlikte üflenir
B) Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir
C) Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir
D) Erişkinlerde her üflemeden sonra solunum kontrolü yapılır
E) Ne kadar çok hava üflenirse o kadar iyidir

Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?

A) Yırtık yaralar
B) Kesik yaralar
C) Delici yaralar
D) Ezikli yaralar
E) Parçalı yaralar

Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

A) Solunum: 8-10, Nabız: 50-80
B) Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
C) Solunum: 12-20, Nabız: 110-130
D) Solunum: 8-10, Nabız: 60-100
E) Solunum: 20-25, Nabız: 50-80

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

A) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
B) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
C) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
D) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
E) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtfaiyeci yöntemi
B) Altın beşik yöntemi
C) Rentek manevrası
D) Kaşık tekniği
E) Köprü tekniği

Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?

A) Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir
B) Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir
C) Hasta/yaralı sayısı bildirilmelidir
D) Hasta /yaralıların durumu söylenmelidir
E) Hasta/yaralıların maddi durumları bildirilmelidir


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM YAZILI SINAV SORULARI


İlkyardım nedir?

A) Yardım çağırmaktır.
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
C) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
E) Tıbbi araç ve gereç ile yapılan müdahaledir.

Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?

A) Koruma, Kayıt tutma, Kurtarma
B) Koruma, Kurtarma, Tedavi etme
C) Koruma, Bildirme, Tedavi etme
D) Koruma, Bildirme, Kayıt tutma
E) Koruma, Bildirme, Kurtarma

Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

A) Toplardamar kanaması
B) Dış kanama
C) Atardamar kanaması
D) Doğal deliklerden olan kanama
E) Kılcal damar kanaması

Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baskı noktalarına baskı uygulanır.
B) Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır.
C) Kanamalı bölge su ile yıkanır.
D) Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır.
E) Bandaj ile sararak basınç uygulanır.

Bebek veya çocuk bir hastada kalp – akciğer canlandırması uygulaması
sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?


A) 5 soluk – 1 kalp masajı
B) 2 soluk – 30 kalp masajı
C) 1 soluk – 10 kalp masajı
D) 1 soluk – 30 kalp masajı
E) 3 soluk –30 kalp masajı

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

A) Gerekirse yaralıya su ile müdahale edilebilir.
B) Hasar gören bölgenin üzeri açık bırakılmalıdır.
C) Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir.
D) Su toplamış yerler patlatılmalıdır.
E) Yaralı elektrik bağlantısından hemen çekilmelidir.

Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilkyardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir?

A) Bilinç kontrolü yapılır.
B) Yaşam bulguları değerlendirilir.
C) Hasta kusturulmaya zorlanarak rahatlatılır.
D) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
E) Üstü örtülür


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlkyardım, bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
B) Acil tedavi, acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir
C) İlkyardımcı önce kendi can güvenliğini korumalıdır
D) 112’nin aranması sırasında kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir
E) İlkyardımcı hasta/yaralıyı soğuk tutar ve hasta/yaralının yarasını görmesine izin verir

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

A) Karaciğer
B)Mide
C)Bağırsaklar
D)Safra kesesi
E)Akciğer

Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?

A) Temel Yaşam Desteği ile hayati organlara oksijen gitmesi sağlanır
B) Hava yolu açıklığı değerlendirilmeden hızlıca nefes verilir
C) Solunum, bak-dinle-hisset yöntemi ile değerlendirilir
D) Temel Yaşam Desteğinde kalp masajı yapılarak kalpten kan pompalanması sağlanır
E) Yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar kalp basısı uygulanır

Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır
B) Hasta/yaralının bacakları 30cm kadar yukarı kaldırılır
C) Üzeri örtülerek ısıtılır
D) Yardım gelinceye kadar hasta/yaralının yanında kalınır
E) Ayağa kaldırılarak yürütülür

Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yanık bölgesinde ağrı ve şişlik olur
B) Deride kızarıklık olur
C) Yara oluşmuş ise üzeri temiz nemli bir bezle örtülür
D) Yanık bölgesine yoğurt sürülür
E) İçi su dolu baloncuklar patlatılmaz

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik kesilir
B) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır
C) Donmuş bölgeler ovulmaz kendiliğinden ısınması beklenir
D) Kimyasal madde yanığı olan bölge suyla yıkanır
E) Kimyasal madde ile temas eden kıyafetler çıkarılmaz

Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?

A) Su içirilir
B) Solunum yolu açıklığı kontrol edilir
C) Sıkan giysiler gevşetilir
D) Çevre güvenliği sağlanır
E) Kusma varsa yan pozisyonda tutulur

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kedi köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda yara bölgesi 5 dakika sabun ve soğuk suyla yıkanır
B) Arı sokmalarında soğuk uygulama yapılır
C) Arı sokmalarında arının iğnesi görülüyorsa çıkarılır
D) Deniz canlıları sokmasında yara bölgesi hareket ettirilmez ve ovalanmaz
E) Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
B) Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle çıkarılmaya çalışılır
C) Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek boğaza gönderilir
D) Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek
yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir

E) Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde ovalanmalıdır

Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olay yeri görünür şekilde işaretlenir
B) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
C) Sıkışan bir yeri olup olmadığı kontrol edilir
D) Aracın motoru durdurulur, el freni çekilir
E) İkinci bir tehlike olmasa da yaralı araçtan hızlıca çıkarılır


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM İLK YARDIM YAZILI SINAV SORULARI


Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir yaralıyı eğer bir tehlike söz
konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?


A) Rentek manevrası
B) Ayaklarından tutarak sürükleme
C) Heimlich manevrası
D) Altın beşik
E) İtfaiyeci yöntemi ile taşıma

İlkyardım nedir?

A) Yardım çağırmaktır
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E) Ambulansta yapılan müdahaledir

Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye
dinlenmelidir?

A) 2 saniye
B) 5 saniye
C) 10 saniye
D) 20 saniye
E) 8 saniye

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

A) Ortam güvenliğini sağlamak
B) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
D) Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E) Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak

Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

A) Dil dışarı çekilir
B) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C) Baş-çene pozisyonu sağlanır
D) Hastaya koma pozisyonu verilir
E) Baş yana çevrilir

İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
B) Koruma, Kurtarma, Tedavi
C) Bildirme,Tedavi, Koruma
D) Koruma, Bildirme, Kurtarma
E) Koruma, Bildirme, Önleme

İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

A) Hava yolunun açılması
B) Kalp masajı
C) Suni solunum
D) Psikolojik yardım
E) Dilin elle tutulup çekilmesi

Özel güvenlik görevlisi Veli, bir patlama sonrası meydana gelen
yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?


A) Yanık üzerine yanık merhemi sürer
B) Su toplamış yerleri patlatır
C) Kişi hala yanıyorsa üzerini bir battaniye ile kapatıp yuvarlanmasını
sağlar

D) Yanık bölgelerine (parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapar
E) Yanmış alandaki derileri kaldırır

Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

A) Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B) Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C) Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E) Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir

2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYIN


2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN