• 2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR...ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ YAZILI SINAV SORULARIİnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki
kavramlardan hangisi ifade edebilir?


A) Sosyal etki
B) Uyma
C) Benzeşme
D) Güdü
E) Farklılaşma

Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?

A) Trafik kazasını seyredenler
B) Belediyenin iş makinesini seyredenler
C) Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
D) Tribündeki seyirciler
E) Tiyatroyu seyredenler

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

A) Anonimlik (isimsizlik)
B) Genellik
C) Tesir altında kalma
D) Duygusallık
E) Rasyonellik

Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güvenlik güçlerinin kullandığı bir savunma silahıdır
B) Yeri geldiğinde öldürücü etkiye sahip olabilir
C) Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı bir saldırı silahıdır
D) Psikolojik etkisi yoktur
E) Güvenlik görevlisi ile gösterici arasında kolun bir uzantısıdır

Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?

A) Yanma ile yayılma
B) Patlama ile yayılma
C) Sisleme ile yayılma
D) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
E) Akarak yayılma

Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

A) Anlamsız grup
B) Paniğe kapılmış grup
C) Anlamlı grup
D) Saldırgan grup
E) Amaçlı grup

Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?

A) Komplekse girme
B) Hakaret
C) Tahrik
D) Yağma
E) Silah kullanma

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?

A) Emniyet müdürü
B) Savcı
C) Hakim
D) Vali
E) Vali yardımcısı

Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

A) Çatışma
B) Refleks
C) Dürtü
D) Davranış
E) Motivasyon

Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?

A) Aerosol
B) Aşındırıcı madde
C) Likit gaz
D) Kimyasal gaz
E) Gaz


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ YAZILI SINAV SORULARI


Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşkilat
B) Seyirci
C) Grup
D) Küme
E) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanda dayanılmaz korku ve heyecanın etkisiyle ortaya çıkan kontrolsüz hareketlere panik denir
B) Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kurallardır
C) Geleneksel tören ve şenlikler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamına girmez
D) Örf ve adetler kanunla düzenlenir, şenlikler için mülki amirden 24 saat önce izin alınır
E) Hiçbiri

Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Kama düzeni yol kapaması yapmak için
B) Topluluğu bölmek için
C) Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için
D) Topluluk liderlerini yakalamak, toplulukla irtibatını kesmek için
E) Topluluğu küçük parçalara bölmek için kullanılır

Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?

A) Hat
B) Kama
C) Çember
D) Hat ve kama
E) Hepsi

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin
tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.

B) Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere
toplanması sonucu oluşan gruba kalabalık denir.
C) Çay içmek üzere bir okul kantinind toplanan öğrenci grubuna denir.
D) Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole kalabalık denir.
E) Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara denir.

Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

A) Telkine açık olma
B) Anonimlik(isimsizlik)
C) Yayılma
D) Duygusallık
E) Kanunlara riayet etme

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

A) Spor seyircileri
B) Çarşı pazar kalabalığı
C) Toplantı, miting, grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D) Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E) Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar

“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?

A) Seyirci
B) Provokatör
C) Kamu görevlisi
D) Gönüllü
E) Maceracı

Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?

A) Sendikal faaliyetler
B) Grev ve lokavtlar
C) Öğrenci eylemleri
D) Geleneklere göre yapılan şenlikler
E) Siyasi partilerin açık hava toplantıları


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ YAZILI SINAV SORULARI

Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?


A) Seyirci kalabalığı
B) Rastgele kalabalık
C) Toplantı yapmak için bir araya gelen grup
D) Küme
E) Çarşı kalabalıkları

Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?

A) Seyirci
B) Destekleyici
C) Atılgan
D) Önder
E) İhtiyatlı

Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Tam ileri doğru dürtme hamlesi
B) Direkt darbe
C) Açılı hamle
D) Tam ileri vuruş
E) Yavaş vurma

Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?

A) Saldırgan
B) Pasif
C) Paniğe kapılmış
D) Organize aktif
E) Organize pasif

Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?

A) Genel yollarda
B) Parklarda
C) Mabetlerde
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kilometre uzaklıktaki alan içinde
E) Genel meydanlarda

Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?

A) Kasık bölgesine
B) Yüzüne
C) Kafasına
D) Bel bölgesine
E) Bacak ve kollarına

Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?

A) Kama
B) Hat
C) Çember
D) Sağa kademeli hat
E) Çapraz

Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

A) Tesir altında kalanlar
B) Destekleyiciler
C) Provakatörler
D) Atılganlar
E) Seyirciler

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?

A) İletişim kurma
B) Caydırıcı olma
C) Tarafsız olma
D) İnsiyatif kullanma
E) Provakasyon özelliği taşıma

Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Rasyonel ve mantıklı davranma
B) İrade zayıflığı
C) Duygusallık
D) Telkine elverişlilik
E) Korku ve endişe


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş
tekniklerinden biri değildir?


A) Açılı hamle vuruşu
B) Direkt darbe vuruşu
C) Yan hamle vuruşu
D) Yukarıdan kafaya vuruş
E) Tam ileriye vuruş

Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Görgü kuralları
B) Hukuk kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Askeri kuralları
E) Din kuralları

Şehrin büyük alışveriş merkezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinde genel olarak özel güvenlik görevlisinin de müdahalesini gerektirecek bir panik durumu oluşmaz?

A) Acil tahliye alarmı çalmasına rağmen acil çıkış kapılarının açılmaması
B) Yürüyen merdivenlerin aniden durması
C) İçeride sebebi bilinmeyen yoğun bir duman ve ağır koku oluşması
D) Elektrik kesilmesi ve jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle alanın kararması
E) Silahlı saldırı ve soygun girişimi

“Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Kol düzeni
B) Barikat düzeni
C) Çatı düzeni
D) Kama düzeni
E) Hat düzeni

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B) Aşırı derecede gözyaşı ve yanma
C) İşitme kaybı
D) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve gözyaşına bağlı olarak geçici görememe

Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?

A) Suçlu
B) Provokatör
C) Organizatör
D) Şüpheli
E) İhtiyatlı


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ YAZILI SINAV SORULARI


Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
B) Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır
C) Kaçış yolları açık olmalıdır, dağılım istikameti önceden belirlenmeli ve ilgililere duyurulmalıdır
D) Olası ilk müdahalelere karşı olay yerinde sağlık ekibi bulundurulmalıdır
E) Kullanım öncesi kalabalık ikaz edilmelidir

Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?
A) Çarşı/Pazar kalabalıkları
B) Toplantı gösteri yürüyüşleri
C) Konser izleyicileri
D) Grev için toplananlar
E) Futbol seyircileri

Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?

A) Avantajlı pozisyonunu oluşturmalı ve korumalıdır
B) Olası bir fiziksel saldırıya karşılık hazırlıklı olmalıdır
C) Elleri cebinde ve rahat pozisyonda olmalıdır
D) Ayakları omuz genişliğinde açık olmalıdır
E) Otoriter ve resmi varlığı hissettirmelidir

Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?

A) Gaz süzgeci
B)Maske
C)Kask
D)Koruyucu başlık
E)Gaz fişeği

Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

A) Motivasyon
B)Provokasyon
C)Davranış
D)Atak
E)Etkileşim

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz
B) 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir
C) Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter
D) Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e kadar yapılabilir
E) Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir

Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?

A) Direkt olaya müdahale etmelidir
B) Kolluk görevlilerini bilgilendirmelidir
C) Vatandaştan yardım talep ederek birlikte müdahale etmelidir
D) Olayla ilgilenmemelidir
E) Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır

Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Megafonla anons edilerek sakinleştirilmeye çalışılmalıdır
B) Dağılmaları için gaz kullanılmalıdır
C) Dağılmaları için cop kullanılmalıdır
D) Kamerayla olayı kayıt altına almalıdır
E) Hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM KALABALIK YÖNETİMİ YAZILI SINAV SORULARI


Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır
B) Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
C) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır
D) Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir
E) Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir

Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

A) Sahnede dans edenler
B) Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
C) Bilet kuyruğunda bekleyenler
D) Sporsalonunda halk oyunları oynayanlar
E) Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi değildir?

A) Sunum yapma
B) Zor kullanma
C) Ödüllendirme
D) İnandırma
E) İkna etme

Güvenpark’ta meydana gelen yasadışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Fatih ve arkadaşları bir Şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Fatih kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunmalı ve hareketlerini kontrol altında tutmalıdır
B) Kelepçe takıldıktan sonra yerine oturup oturmadığı kontrol edilmelidir
C) Diğer görevlilerin kelepçe takan Fatih’in emniyetini sağlamasına gerek yoktur
D) Şahsın el, kol ve ayak hareketleri yapması gibi davranışları önlenmelidir
E) Şahsın silahlı olup olmadığına dikkat edilmelidir

Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin genel özelliklerden birisi değildir?

A) Etkileyici konuşma yeteneği
B) Üstün fizik yapısı
C) Cesaretli olması
D) Kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları
E) Katı tutumu

Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Grup üyeleri tek başlarına iken bazı duygularını frenleyip bilinçaltına
atabilirler
B) Grup halinde iken duygular bilinç üstüne çıkar ve sorumluluk duyguları
genellikle kaybolur
C) Kişinin grup içinde iken sorumluluk duygusunun azalması ve çoğunluğun gücü arkasına sığınması, istenmedik davranışlarda bulunmasına sebebiyet verir
D) Grupta duygusallık hakim olduğu için, bir hareket yapılacağında çoğu
zaman hareketin neden, nasıl ve kime karşı yapılacağı tartışılmaz
E) Grup hareketleri genellikle üyelerinin bireysel istek, beceri ve tutumlarına göre belirlenir

Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hat düzeni
B) Çember düzeni
C) Kama düzeni
D) Yakın koruma düzeni
E) Bariyer düzeni

Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir?

A) Yaygın propaganda yapmak
B) Heyecanı artırmak
C) Önceden Mülki Amirliğe bildirim yapmak
D) Eyleme geçmek
E) Etkili konuşma yapmak

Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?

A) Davranış
B) Strateji
C) Yöntem
D) Taktik
E) Eylem

Şehrin herhangi bir yerinde meydana gelen yasal olmayan bir toplumsal olayı başlatan ve sürdüren topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili olabilmek için kendilerini engellemeye çalışan güvenlik kuvvetlerine karşı hangi taktikleri uygulamazlar?

A) Dikkatleri başka noktaya çekme
B) Bayrak ve flama açarak marş söyleme
C) Güvenlik kuvvetlerini kuşatma
D) Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
E) Sorumlu güvenlik amiriyle diyaloga geçme

2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYIN


2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…


YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN