logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
1.
I – Sürgü tam çekilerek bırakılır

II – Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir

III – Şarjör çıkartılır

IV- Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir, karanlıkta takiben elle de kontrol edilir

Silah sökülürken dikkat edilecek yukarıdaki işlemlerin sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II-III-I-IV
Soru Açıklaması
2.
Silahımızın irca yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan hangisini doğurur?
Doğru Cevap: "E" Atış sırası bekleyen fişek, fişek yatağına sürülemeyip atışa hazır fişek haline gelemeyecektir
Soru Açıklaması
3.
“Kapsül” silahın hangi unsurları üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "B" Fişek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Silah Temizlik ve Bakım Türlerinden (zamanlarından) değildir?
Doğru Cevap: "C" Aylık bakım
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin poligonda uyması gereken en önemli kuraldır?
Doğru Cevap: "D" Atış eğitimcisinin verdiği talimatlara uyması
Soru Açıklaması
6.
Özel Güvenlik Görevlilerinin kullanmış olduğu tabancalarında kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "E" Sürgü
Soru Açıklaması
7.
Kimyasal silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yakıcı-Zehirleyici-Bayıltıcı-Göz yaşartıcı
Soru Açıklaması
8.
Silahlarda çap ölçüsü hangi husus dikkate alınarak ölçülür?
Doğru Cevap: "A" İki set arasındaki mesafe
Soru Açıklaması
9.
Hatve nedir?
Doğru Cevap: "E" Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
Soru Açıklaması
10.
Silahlarda ateşleme sisteminde; hem horoz hem de iğne olan, tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Horozlu iğneli sistem
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
11.
Temel Atış Tekniklerini bilen bir Özel Güvenlik Görevlisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hedefi görür görmez süratle tetiği düşürür
Soru Açıklaması
12.
Özel Güvenlik görevlisinin kullanmış olduğu silahının tırnağının kırık olması atış anında nasıl bir sonuç doğurur?
Doğru Cevap: "E" Kovan normal olarak dışarı atılamaz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Nükleer silahlar
Soru Açıklaması
15.
Etkili mesafe nedir?
Doğru Cevap: "B" Merminin delme gücü
Soru Açıklaması
(sınav soru ve cevapları açıklandığında A şıkkı doğru kabul edilmiş ve sonra soru iptal edilmiştir 86.dönem iptal olan sorular yazımız için tıklayınız)
16.
Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yiv ve Set’in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere Rayyür denir
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi silah arıza sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Hafif ateşli silahların hepsi seri atış yapar
Soru Açıklaması
19.
İstinat boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Tetik
Soru Açıklaması
20.
MP5 Makineli tabanca ile nişan almada aşağı/yukarı (yükseklik) ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
Doğru Cevap: "C" Döner gez
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
21.
(9×19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek çapını
Soru Açıklaması
22.
Kurma kolu emniyeti hangi silahta vardır?
Doğru Cevap: "C" Mp 5
Soru Açıklaması
23.
Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
Doğru Cevap: "B" Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikalini sağlar
Soru Açıklaması
24.
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
25.
Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
Soru Açıklaması
27.
Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası mekanik arızalardan hangisini doğurur?
Doğru Cevap: "E" Fişek boş kovanı fişek yatağından çekilemez
Soru Açıklaması
28.
Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ateşli silah
Soru Açıklaması
29.
Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" 5 yıl
Soru Açıklaması
30.
Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Namlu
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
31.
Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arpacık
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak arızalı olabilir
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "E" Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Çap
Soru Açıklaması
35.
Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Silah olduğu yere bırakılarak atış gözlemcisine bilgi verilmelidir
Soru Açıklaması
36.
6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 21 yaşını
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve
hedefteki sonucu hangi nişan hattı sebebiyle oluşmuştur?
Doğru Cevap: "C" Yukarı arpacık
Soru Açıklaması
38.
Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "D" Sürgü
Soru Açıklaması
39.
Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gerdelin arızalı olması
Soru Açıklaması
40.
Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
Doğru Cevap: "A" Çıkarıcı yıldızı
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
41.
İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Silah ateşleme yapmaz
Soru Açıklaması
42.
Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ……………. denir.


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Hatve
Soru Açıklaması
43.
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 45
Soru Açıklaması
44.
Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kabza emniyeti
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
Doğru Cevap: "A" Baş üzerinden atış pozisyonu
Soru Açıklaması
46.
MP5 makineli tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ETS
Soru Açıklaması
47.
Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" 6136
Soru Açıklaması
48.
Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……… denir?
Doğru Cevap: "B" Rayyür
Soru Açıklaması
49.
Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Hazne
Soru Açıklaması
50.
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Balistik
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
51.
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?
Doğru Cevap: "A" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
52.
Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Çift hareketli
Soru Açıklaması
53.
Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Sürgü
Soru Açıklaması
54.
Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Gerdel
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Namlu Emniyeti
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Toplu tabanca
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
Doğru Cevap: "E" Tırnağın kırık olması
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Horozun darbe gücü
Soru Açıklaması
59.
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek yatağına fişek sürülmemesi
Soru Açıklaması
60.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
Doğru Cevap: "C" İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı ve Valinin onayıyla belirlenir
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
61.
Rayyür nedir?
Doğru Cevap: "E" Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
Soru Açıklaması
63.
(9×19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek çapını
Soru Açıklaması
64.
Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İğne veya yayı kırık olabilir.
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
Doğru Cevap: "A" Nişangâh sistemi
Soru Açıklaması
67.
Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Gövde(Çerçeve)
Soru Açıklaması
68.
Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
Doğru Cevap: "A" Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
Soru Açıklaması
69.
Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Yiv ve Set izi
Soru Açıklaması
70.
“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Silah sürekli dolu halde taşınır.
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
71.
Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
Doğru Cevap: "D" Gez
Soru Açıklaması
72.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
Doğru Cevap: "C" 21-5
Soru Açıklaması
73.
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Sürgü tutucu pimi
Soru Açıklaması
74.
14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör
Soru Açıklaması
75.
Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzeme değildir?
Doğru Cevap: "D" Havya
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi atışı etkileyen temel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Silah takibi
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Zor bakım
Soru Açıklaması
79.
Tabancaların parçalarından sürgü takımında hangi unsur bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Rampa
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Gez emniyeti
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
81.
Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gez
Soru Açıklaması
82.
Silahın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

I-Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah kılıfa konulurII-Sürgü çekilip gözle atım yatağı kontrol edilir ve bırakılır


III-Şarjör çıkartılır


IV-Tabanca ölü noktaya çevrilir
Doğru Cevap: "E" IV, III, II, I
Soru Açıklaması
83.
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Kovanın atılması
Soru Açıklaması
86.
Nişan hattı nedir?
Doğru Cevap: "B" Göz, gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme üst tepesi ile hedefin orta noktasını oluşturan hat
Soru Açıklaması
87.
Poligonda atış eğitimi alan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığı taktirde öncelikli yapması gereken hareket tarzı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" “TUTUKLUK ” diye bağırıp yardımcı el havaya kaldırılarak namluyu hedeften ayırmadan silahı nezaretçiye teslim etmelidir
Soru Açıklaması
88.
Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev değişiminde birbirlerine silah teslim ederken dikkat edecekleri en önemli husus hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Silah teslim alınırken her zaman dolu olduğu kabul edilmelidir
Soru Açıklaması
89.
Bankada görevli özel güvenlik görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara uymak zorunda değildir?
Doğru Cevap: "B" Olası olaylara karşı parmağı tetikte ve eli silahının üzerinde olmalıdır
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Arpacık
Soru Açıklaması
logo
SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR. HER SORU 2 PUANDIR.
91.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
Doğru Cevap: "C" Gez ve arpacığın kırık olması
Soru Açıklaması
92.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakledilmesindeki usul nedir?
Doğru Cevap: "D" Mahallin en büyük mülki amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile nakledilebilir
Soru Açıklaması
93.
Gaz tabancaları hangi silah grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hafif ateşli silahlar
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Fişek
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Horoz ezme
Soru Açıklaması
96.
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
97.
Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
Doğru Cevap: "C" Tetik
Soru Açıklaması
98.
Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?
Doğru Cevap: "C" Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek hatası
Soru Açıklaması
100.
Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.