• SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCUNDA İSMİ ÇIKAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR VE TESLİM SÜRESİ

    Sağlık Bakanlığı 14.000 sürekli işçi alımı kurası sonucu yerleşen adayların evrak listesi ve teslim süresi Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı...


Sağlık Bakanlığı 14.000 sürekli işçi alımı kurası sonucu yerleşen adayların evrak listesi ve teslim süresi

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı için kuralar 8-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye İş Kurumu tarafından, Bakanlığımıza gönderilen başvurular üzerine 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edildi.

Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular, 10.04.2020-14.04.2020 tarihleri arasında Ek-1 de istenilen belgeler ile birlikte, 14.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar kura neticesinde yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan 2020 Tarihinde Yayınlamış olduğu yeni yazı göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 14.04.2020 tarihinin 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılması uygun görülmüştür.


SAĞLIK BAKANLIĞININ YAPMIŞ OLDUĞU DUYURU ŞU ŞEKİLDEDİR.


DUYURU (14.04.2020): Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası Bakanlığımızca. 8-9.04.2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde, göreve başlama işlemleri hakkındaki duyuru ise; https://yghm saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir. Göreve başlama işlemlerine ilişkin olarak yayımladığımız duyuruda, başvuruların 10.04.2020 tarihi ile 14.04.2020 tarihleri arasında alınması kararlaştırılmıştır. Ancak, gelinen süreçte: Covid-19 pandemisi ile etkin mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.04.2020 tarih ve E.6484 sayılı Genelgesi ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek uygulanmıştır. Göreve başlama işlemlerine ilişkin duyurumuzda, atamaya esas başvuru evraklarının, ilan metnindeki tarihten sonra kabul edilmeyeceği belirtilmesine rağmen, İl Sağlık Müdürlüklerinden ve hak sahiplerinden Bakanlığımıza iletilen geri dönüşlerde, yerleşmeye hak kazananlardan büyük bir kısmının sokağa çıkma yasağı sebebiyle duyurumuzda belirtilen süre içinde, başvuruya esas evraklarını teslim edemediklerini bildirmelerine istinaden, yerleşmeye hak kazananlar açısından herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi için göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 14.04.2020 tarihinin 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılması uygun görülmüştür.


KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN


(EK-1)

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


Bakanımız merkez ve tasa eskilatı hizmet birimlerinin ihtiyani karşılamak üzere 4857 sayili ls Kanunu kapsamında sürekli isi statisünde görev yapacak personel alımı kurası sonucunda alanmaya hak kazananlardan istenecek evraklar,

1- Açıktan isçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı asli

2. Askerlikle ilişiği olmadiğına dair belge. (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3- Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48,7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

4- Adli sicil/Arşiv kaydı belgesi (E-Devlet Kapsından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

5. Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile onlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6- Öğrenim Belgesinin asli veya Noter onaylı sureti (İl Sağlık Müdürlüğünce görülüp onaylanacaktır.) ilan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan (bölümden /programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgeler.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, kamu kurum ve kuruluşlarında İşçi Alımasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge

8- Branşlardan istenilecek belgeler

1. Temizlik görevlisi mesleği için en az ilkögretim mezunu olmak

2. Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının saglik hizmetleri alan hemsire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakımm teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

3. Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik katına sahip olanlar da başvuru yapabilir)

4. Asçı mesleği için orta öğretim kurumlarının birinden veya orta öğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Orta öğretim kurumların herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.


KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN