logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
1.
Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
Soru Açıklaması
2.
Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yangın
Soru Açıklaması
3.
Yanıcı madde ısı ve oksijenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir
Doğru Cevap: "C" Yanma
Soru Açıklaması
4.
Hangisi yangın sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
5.
Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
Doğru Cevap: "B" Koku - Duman - Alev
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki durumların hangisinde bir yanma olayı meydana gelir?
Doğru Cevap: "A" Oksijen-lsı-Yanıcı Madde
Soru Açıklaması
7.
“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "C" İhmal
Soru Açıklaması
8.
Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köpük
Soru Açıklaması
9.
Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Kuru kimyevi tozla müdahale edilir.
Soru Açıklaması
10.
Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Su
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
11.
Doğal gaz kaçağında gaz nerede birikir?
Doğru Cevap: "B" Havada
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" LPG gazı zehirlidir
Soru Açıklaması
13.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yanma
Soru Açıklaması
14.
LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.
Soru Açıklaması
16.
Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir.
Soru Açıklaması
17.
Karbondioksitin birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Boğma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Havadan hafiftir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Koruyucu söndürme sistemi
Soru Açıklaması
20.
Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

I.Duman

II.Işık

III.Isı

IV.Alev
Doğru Cevap: "A" I, III ve IV
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
21.
Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yıldırımdan korunma sistemi
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Orman yangınları
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Oksijeni keser
Soru Açıklaması
24.
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Köpük-kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisinde yangının söndürülmesinde “köpük” kullanımı uygun değildir.
Doğru Cevap: "D" Marangozhaneler ve Odun İstifleri
Soru Açıklaması
27.
Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Halo karbon
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerin hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kimyasal gazlı sistem
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Havayı kesme
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
31.
Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
32.
Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Paratoner
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Rüzgarı önüne alarak kullanmak
Soru Açıklaması
34.
Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
Soru Açıklaması
35.
Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
Doğru Cevap: "A" Sivil Savunma Müdürlüğü
Soru Açıklaması
36.
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki ekiplerden hangisi binalarda kurulacak yangından korunma ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetleme ekibi
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddedir?
Doğru Cevap: "C" Gaz
Soru Açıklaması
40.
Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
Doğru Cevap: "E" Ses
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
41.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" İhmal, Kazalar, Bilgisizlik
Soru Açıklaması
42.
Dumanın Bileşiminde bulunan Zehirli gazlar aşağıdakilerden hangileri?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Bahçe-park işlemlerini düzenlemek.
Soru Açıklaması
44.
Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Yangında Koruyucu Malzemeler
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir,
Soru Açıklaması
46.
Doğalgaz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
47.
Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Katı, Sıvı, Gaz, Metal,
Soru Açıklaması
48.
Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köpük
Soru Açıklaması
49.
Elektrik yangınlarında hangi yangın söndürücü madde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
50.
Doğal gaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürme cihazı
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
51.
Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal,teknolojik ve insan kökenli olaylara denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Afet
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarını önlemek maksadıyla alınan önlemlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ormana girişlerin saklanması
Soru Açıklaması
53.
Ameliyat teknisyeni Yunus Bey, akşam evine döndüğünde kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine kapıyı açıp içeri girdiğinde yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşır. Eşini banyoda baygın ve yatar bir vaziyette bulur. Yunus Bey aşağıdaki fiillerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hemen banyonun elektrik düğmesini açıp ortamı görünür hale getirdikten sonra, uygun bir şekilde eşini temiz hava alacağı bir ortama çıkarmalıdır
Soru Açıklaması
54.
Yangında can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO(karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
55.
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Su
Soru Açıklaması
57.
Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B Sınıfı yangındır
Soru Açıklaması
58.
İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır?
Doğru Cevap: "C" Yılda en az bir kere
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Hidrojen içerikli kimyasal gazlar
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
61.
Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Elektrik
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Soğutma özelliği
Soru Açıklaması
63.
Yanmakta olan yağın üzerine su dökülünce hangi olay meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" Yağ patlaması
Soru Açıklaması
64.
Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibre yeşil alanı göstermesi ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Cihazın halen kullanılabilir olduğunu
Soru Açıklaması
65.
Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?
Doğru Cevap: "C" Bir örtü ile sıkıca sarılır
Soru Açıklaması
66.
Yangın ortamında kalan birini kurtarmak isteyen bir kişi nasıl önlem alarak içeri girer?
Doğru Cevap: "A" Kendisine tepeden aşağıya su döker
Soru Açıklaması
67.
Sel sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
68.
Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cihazlara zarar verir
Soru Açıklaması
69.
Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Boğucu olması
Soru Açıklaması
70.
Karbondioksitli yangın söndürücünün birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Boğma
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
71.
Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Bilgi işlem merkezi
Soru Açıklaması
72.
Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir
Doğru Cevap: "C" Asansörü kullanmak
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddesi değildir?
Doğru Cevap: "B" LPG
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
Soru Açıklaması
76.
LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
Doğru Cevap: "B" C sınıfı
Soru Açıklaması
77.
Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Söndürme ekibi
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır
Soru Açıklaması
79.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
80.
Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Erozyon
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
81.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Deprem
Soru Açıklaması
82.
Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu
yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Halokarbonlu söndürücüler
Soru Açıklaması
83.
F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "E" Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları
Soru Açıklaması
84.
Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yeşil
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
Soru Açıklaması
86.
Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 90 cm
Soru Açıklaması
87.
Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Boğma
Soru Açıklaması
88.
Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir
Soru Açıklaması
89.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
90.
Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?
Doğru Cevap: "D" Asit madde ile oluşan yanıklar
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Yangın Güvenliği Konusu İle İlgili Sınav da 8 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
91.
Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
92.
Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?
Doğru Cevap: "D" Soğutma
Soru Açıklaması
93.
Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
94.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Tatbikat
Soru Açıklaması
95.
“Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sabotaj
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Teknik onarım ekibi
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
Doğru Cevap: "A" Hava kirliliği
Soru Açıklaması
99.
Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
Doğru Cevap: "B" Tavanda
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Otomatik sprinkler sistemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.