logo
Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır (Silahsız Adaylar SORUMLU DEĞİLDİR)
1.
Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde Rayyür’ün doğru tanımı verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yiv ve Set’in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere Rayyür denir
Soru Açıklaması
3.
Silahımızın irca yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası arızalardan hangisini doğurur?
Doğru Cevap: "E" Atış sırası bekleyen fişek, fişek yatağına sürülemeyip atışa hazır fişek haline gelemeyecektir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin poligonda uyması gereken en önemli kuraldır?
Doğru Cevap: "D" Atış eğitimcisinin verdiği talimatlara uyması
Soru Açıklaması
5.
Hatve nedir?
Doğru Cevap: "E" Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
Soru Açıklaması
6.
Özel Güvenlik görevlisinin kullanmış olduğu silahının tırnağının kırık olması atış anında nasıl bir sonuç doğurur?
Doğru Cevap: "E" Kovan normal olarak dışarı atılamaz
Soru Açıklaması
7.
(9×19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek çapını
Soru Açıklaması
8.
Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
9.
Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değişen bakım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsamlı bakım
Soru Açıklaması
10.
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Balistik
Soru Açıklaması
logo
Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır (Silahsız Adaylar SORUMLU DEĞİLDİR)
11.
“Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.”
Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Fişek yatağı – hazne
Soru Açıklaması
12.
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Çift Hareketli
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Soru Açıklaması
14.
Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Doğru Cevap: "D" 21
Soru Açıklaması
15.
Silahın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Toplu tabanca
Soru Açıklaması
17.
“Fişek yatağında fişek olup olmadığını tespite yarayan yardımcı emniyet tertibatına ……..denir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
Doğru Cevap: "E" İkaz emniyeti
Soru Açıklaması
18.
Şarjör emniyeti hangi silahta vardır?
Doğru Cevap: "E" 14’lü Browning
Soru Açıklaması
19.
Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Sürgü
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Namlu emniyeti
Soru Açıklaması
logo
Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır (Silahsız Adaylar SORUMLU DEĞİLDİR)
21.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
Doğru Cevap: "E" Tırnağın kırık olması
Soru Açıklaması
22.
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
23.
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
24.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Karayollarında
Soru Açıklaması
25.
Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Set
Soru Açıklaması
26.
 Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Horozun darbe gücü
Soru Açıklaması
27.
Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
Soru Açıklaması
28.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
Doğru Cevap: "C" İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
Soru Açıklaması
29.
MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" El kundağı
Soru Açıklaması
30.
Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir
Soru Açıklaması
logo
Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır (Silahsız Adaylar SORUMLU DEĞİLDİR)
31.
Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
32.
6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "D" 5 yıl
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Tırnak Emniyeti
Soru Açıklaması
34.
Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Horoz
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Gerdel
Soru Açıklaması
36.
Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Şarjör
Soru Açıklaması
37.
Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
38.
Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
39.
Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik silahlar
Soru Açıklaması
40.
Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kovan-kapsül-barut- çekirdek
Soru Açıklaması
logo
Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır (Silahsız Adaylar SORUMLU DEĞİLDİR)
41.
Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
Doğru Cevap: "C" Namlu emniyeti
Soru Açıklaması
42.
Hazne nedir?
Doğru Cevap: "E" Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir
Soru Açıklaması
43.
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Sürgü tutucu pimi
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik silahlar
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?
Doğru Cevap: "D" Yiv ve setler çekirdeğe dönüş vererek, takla atmadan hedefe gitmesini sağlarlar.
Soru Açıklaması
46.
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 45
Soru Açıklaması
47.
Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Gövde(Çerçeve)
Soru Açıklaması
48.
Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
Soru Açıklaması
49.
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
Doğru Cevap: "E" Namlu
Soru Açıklaması
50.
Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yiv
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


.