logo
Özel Güvenlik Kişi Koruma ve Korumanın İlkeleri Konusu ile İlgili 9 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
1.
Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
2.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
3.
Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gümrük konvoyu düzeni
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Sağlık Ekibi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Buluşma
Soru Açıklaması
6.
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
Soru Açıklaması
7.
Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Refakat koruması
Soru Açıklaması
8.
Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
10.
Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Aracın sağ arkasında oturur
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kişi Koruma ve Korumanın İlkeleri Konusu ile İlgili 9 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
11.
Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?
Doğru Cevap: "D" Hız yapmaya müsait yollar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?
Doğru Cevap: "C" Gizli koruma
Soru Açıklaması
14.
Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması
amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişi Koruma
Soru Açıklaması
15.
Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
16.
Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Koruma personeli, silahını görünür halde teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir.
Soru Açıklaması
17.
Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç koruma
Soru Açıklaması
20.
Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Çekici, kurtarıcı araç
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kişi Koruma ve Korumanın İlkeleri Konusu ile İlgili 9 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
21.
Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Keskin nişancı
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?
Doğru Cevap: "B" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
23.
Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
24.
Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?
Doğru Cevap: "C" Sağ ya da sol arkasında
Soru Açıklaması
25.
Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
26.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
27.
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Doğru Cevap: "D" Halkın istek ve talepleri
Soru Açıklaması
28.
Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Makam aracının ön sağ koltuğu
Soru Açıklaması
29.
Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
Soru Açıklaması
30.
Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kişi Koruma ve Korumanın İlkeleri Konusu ile İlgili 9 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
31.
Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Hastaneler
Soru Açıklaması
32.
Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Dış çember
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Milletvekilleri
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Beden sağlığını koruma
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
Soru Açıklaması
37.
“Koruma şekilleri, korunan kişinin ………………………… göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
Soru Açıklaması
39.
Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Buluşma
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kişi Koruma ve Korumanın İlkeleri Konusu ile İlgili 9 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
41.
Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlilerinin karakteri
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asansördeki herkes indirilmelidir
Soru Açıklaması
43.
Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlilerinin karakteri
Soru Açıklaması
44.
Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "C" Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Koruma esnek olmamalıdır
Soru Açıklaması
46.
Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İç çember
Soru Açıklaması
47.
Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Öncü çalışması
Soru Açıklaması
48.
Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" 90 derece koruma sağlanmalıdır
Soru Açıklaması
49.
Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Boğma noktası
Soru Açıklaması
50.
Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kılavuz araç
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.