• KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ

  ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTAD...ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.

Korumanın Tanımı: Koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirleri bütünüdür.

Koruma Hukuku: Anayasanın 5. Maddesinde “Kişilerin ve toplumun refah, huzurunu ve mutluluğunu sağlamak, kişi hak ve hürriyetlerini, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak..” devletin temel amaç ve görevlerinden sayılmıştır.

Korumanın Amacı: Korunan kişiyi bedeni olarak zarardan ve hayatını tehlikeye sokacak ölüm tehditleri, kaçırma, silahlı saldırı gibi durumlardan korumak, önemli kişiyi rahatsız edici ve utandırıcı sözlü bir saldırıda bulunulmasını, elbiselerinin kirletilmesini saldırganın teşhirde bulunmasını önleyerek korunan kişiyi toplum karşısında küçük düşürücü durumlardan korumaktır

Kişi Koruma: Önemli kişinin; ikametgah ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personelini, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere denir.

Korumaya Alınacak Kişiler

 • Görevleri sebebi ile korumaya alınan kişiler,
 • Görevleri süresince taleplerine bakılmaksızın korumaya alınan kişiler,
 • Görevden ayrıldıktan sonra taleplerine bakılmaksızın süreli olarak korumaya alınan kişiler,
 • Görevleri süresince talepleri halinde korumaya alınacak kişiler.

Ayrıca Talepleri Halinde Korumaya Alınacak Diğer Şahıslar

 • İtirafçılar,
 • tanık ve ihbarcılar
 • Terör odaklarının açık hedefi haline gelenler
 • Yakınlarının durumu sebebiyle can güvenliği bulunmayan kimseler
 • Tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileri ile diğer yabancı şahıslar
 • Çeşitli sebeplerle can güvenliği tehdit altında olanlar
 • Korunması istihbarı birimlerce talep olunanlar

Korunucak kişilerle ilgili kararları her yılın Ocak ayında illerde İl Koruma Komisyonları ve merkezde Merkez Koruma Komisyonları tarafından gözden geçirilir.

Başlıca Koruma Çeşitleri

 • ÖZEL KORUMA: Korunacak kişinin, konut, iş yeri ve gezilerinde her türlü tehlikeden uzak tutulması için alınacak koruma tertip ve tedbirlerin tümüdür.
 • YAKIN KORUMA: Korunacak kişiye bulunması gereken alanlarda yanında bulunarak yapılan korumadır.
 • KONUT KORUMA VE İŞ YERİ KORUMA: Konut ve iş yerinde nokta tahsis etmek veya devriye görevlisi suretiyle 24 saat kesintisiz uygulanan koruma tedbirleridir.
 • ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA: Korunmaya alınmamış kişilerin tehlike anında çağrı merkezlerinden talepte bulunmaları üzerine sağlanacak geçici korumadır.

Fiziki Güvenlik Tedbirleri

1) Aydınlatma (Park ve Bahçeler vb.)
2) Işıklandırma (Giriş Kapıları)
3) Kamera Sistemlerinin Kurulması
4) İlk Yardım Çantası
5) Fener, Düdük, Köpek
6) Kapı Kilit Sistemleri v.b.
7) Diğer Malzemeler

Kişisel Güvenlik Tedbirleri

1) Gizliliğe Riayet
2) Rutin İşlerden kaçınmak
3) Uyanık ve Şüpheci Olmak
4) Sistemli Olmak
5) Haberleşme
6) Girişim ve Sağduyu

Koruma Personelinin Nitelikleri
Bedenen ve fikren yeteneklere sahip olmak
Saldırıyı silahsız da önleyebilecek kabiliyete sahip olmak
İyi silah kullanabilmek
Panik ve kargaşada soğuk kanlı olmak
Pratik zekaya sahip olmak
Koruduğu kişiye uygun kültür, giyim ve görünüşe sahip olmalıdır.
ilk yardım bilgisine sahip olmalı
Mümkünse en az bir yabancı dil bilmelidir.

Yakın Koruma Ekibinin Oluşumu

 • Koruma Amiri
 • Ekip Amiri
 • Koruma Görevlisi
 • Sürücüler: V.I.P ve Koruma Araçları Sürücüleri

Koruma Görevinde Dört Aşama

 • Muhtemel bir tehlike her zaman vardır.
 • Muhtemel tehlikeden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak
 • Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek tehlikeyi tanımak
 • Uygun usul ile saldırıyı veya tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.

Temel Koruma Prensipleri

 • Tam (100%) koruma mümkün değildir.
 • Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.
 • Önemli kişi her ortamda korunmalıdır.
 • Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve alternatif plan önceden hazırlanmalıdır.
 • Koruma görevi, her türlü acil ve ani hallere karşı daha önce yapılmış olan bir plan dahilinde uygulanmalıdır.
 • Saldırı anında kaçırma planları ve güvenli noktalar ile ani rahatsızlıklarda gidilebilecek hastaneler yakın personelince detayları ile bilinmelidir.
 • Önemli kişi akla gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeden utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır.
 • Gerekli müdahale yerinde ve zamanında yapılmalıdır.
 • Koruma esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli,
 • Koruma elemanları kendilerini ve önemli kişiyi koruyabilmek için zinde olmalıdır.
 • Ekip ruhu ön planda olmalıdır.
 • Koruma şekli önceden belirlenmeli, korunacak kişi ve korumalar birbirlerini iyi tanımalıdırlar.
 • Silah son çare olarak kullanılmalıdır.
 • Görevlerde telsizle kodlu konuşmaya dikkat edilmelidir.
 • Keşif ve istihbarat çalışması yapılarak önemli kişinin tehlikeye uğramadan gideceği en kısa ve güvenli güzergah seçilmelidir.

Öncü İstihbarat Çalışmasının Tanımı ve Amacı

Korunan kişinin, programı dahilinde veya ani gelişmeler üzerine gideceği güzergah ve mevkide bir güvenlik alanı oluşturmak için yapılan bütün koruma planlarının, faaliyetlerinin ve düzenlemelerinin tümünü oluşturan organizasyonlara öncü istihbarat çalışması denir. Amaç, riski ortadan kaldırmak veya minimuma indirmektir.

Hassas Bölgeler (Boğma Noktaları) Bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğumuz saldırıya açık riskli noktalara boğma noktaları denir.

 • İniş ve Biniş Noktaları
 • Kalabalık Trafik
 • Kavşaklar
 • Tüneller
 • Hemzemin Geçitleri
 • Trafik Lambaları
 • Yüksek Binalar ve Köprüler
 • Yol Çalışması

Acil Durumlarda kullanılabilecek Güvenli Bölgeler
* Kolluk Kuvvetleri Binaları
* Hastaneler
* Kamu Binaları
* Haberleşme Merkezleri
* Bakanlık, Valilik
* Belediye Binaları

Suikast Bilerek ve amaçlayarak bir toplumda değer taşıyan birisini öldürmektir.

Suikastın Amaçları:

 • Toplumda kargaşa yaratmaktır.
 • Onarılamaz yaralar açmaktır.
 • ikilik yaratmak, halkı galeyana getirmektir.
 • Devletin itibarını sarsmak, yönetimde boşluk meydana getirmek.
 • Devletler arası ilişkileri gerginleştirmek.
 • Yandaşlarına moral vermek

Suikastin Temel Nedenleri Devrimci – Siyasal Nedenler, Ekonomik Nedenler, Psikolojik Nedenler, Kişisel Nedenler, Dini ve Sosyal Nedenler
Suikastin Safhaları Hedef Seçimi, Araştırma Yapmak, Saldırıyı Planlamak( Eğitim, Prova, Yer ve Zaman), Saldırı, Kaçış

Sabotaj Tesislere zarar vermek faaliyetlerini engellemek ya da geçici bir süre faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla düzenlenen saldırılara sabotaj denir.

Koruma Şekilleri

Sağ elle silah kullanan, korunan kişiler kişinin 1 adım gerisinde sağ tarafında durur.

 • Tek kişi için korumakla sorumlu olduğu alan 360°,
 • iki kişi için 180°, dört kişi için 90°dir.
 • Dört kişiden fazla bile olsa 90° koruma açısı değişmez.

Koruma Çemberleri

 • İç Çember: Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halkadır.
 • Orta Çember: Savunma hattıdır. Yerel kolluk veya sabit özel güvenlik personelinden oluşur.
 • Dış Çember: Hakim yere yerleştirilmiş keskin nişancılar, yaklaşma istikametlerini kapatan ve güzergah üzerindeki kritik yerleri emniyete alan ve kontrol eden birimden oluşur.

Koruma Seviyelerinin belirlenmesi

 • Yüksek Tehdit (Teyit Edilmiş); Kişinin hedef olduğunu resmi makamlarca belgelenmesi, basın yayın organlarında teşhir edilmesi örgütlerin, legal ve illegal yayın organları tarafından hedef gösterilmesi yüksek tehdit var demektir.
 • Orta Tehdit ( Muhtemel Tehdit): Kişinin yapmış olduğu görevi temsil ettiği misyon kamuoyu araştırmaları konuşmaları fikirleri düşünceleri yaşam tarzı ekonomik durumu gibi nedenlerden dolayı hedef olabilirler.
 • Düşük Tehdit (Önleyici Tedbir): Ani gelişen olaylar, konferans açık hava toplantısı konserler vs. kişilerin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için geçici olarak korunması demektir.

Tehlike anında koruma


VİP ilerleme istikameti Saat 12 yönüdür.

Saldırıyı fark eden koruma görevlisi yüksek sesle bağırarak diğer görevlilere saldırının nereden geldiğini bildirmelidir.
Dikkat saat 3 yönünde bıçaklı saldırgan gibi uyarıda, önemli kişi saat 9 yönüne doğru kaçırılmalıdır.

Tehlike anında Görme, Tehlikeyi algılama, Haber verme, Tehlikeyi ilk görenin müdahale etmesi, Korunan kişiyi kapatma ve kaçırma yapılmalıdır.

Merdivenlerde koruma: Yakın koruma, yürüyüş sırasında korunan kişinin sürekli önünde ve arkasında bulunur.
Asansörde koruma: Asansörde yabancı kişiler var ise korunan şahısla arasına koruma koruma personeli kişileri rahatsız etmeden girmelidir. Asansör hareket halinde iken kesinlikle kapı tarafında bulunmalı, korunan kişi duvar tarafında bulunmalıdır.
Uçaklarda koruma: Devlet büyüklerinin kendilerine tahsisi edilmiş özel uçakları vardır. Kontrol kendi ellerinde olduğundan güvenliği en iyi şekilde sağlayabilirler.

Araçlı Koruma Düzenleri

 • Tek araçlı koruma düzeni
 • İki araçlı koruma düzeni
 • Çok araçlı koruma düzeni
 • Resmi konvoy koruma düzeni

Konvoyda Bulunacak Araçlar

* Motosikletli öncü ekipler
* Trafik eskort aracı
* Öncü koruma aracı
* VIP otosu
* Sağ artçı koruma aracı
* Sol artçı koruma aracı
*Yedek VIP aracı
*CAT aracı (Karşı Müdahele Aracı)
*Yerel koruma aracı
* Ambulans

Koruma aracının özellikleri
Ülkenin yol ve hava şartlarına uygun olmalı,
çarpışmalara dayanıklı mümkünse zırhlı olmalıdır.
Koruma araçları dört kapılı ve kolay inilir binilir olmalıdır.

VİP(korunan/önemli kişi) in gideceği düzergahı üzerinde dikkat edilecekler

 • Mevsime yada bölgeye uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
 • Okunamayacak kadar silinmiş yada değiştirildiği bariz belli olan plakalı araçlar
 • Arıza yapmış araçlar
 • Yol üzerinde yol çalışmalarına dikkat edilmelidir

Önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallar

 • Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir
 • Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır
 • Araçlar çalışır vaziyette olmadır
 • Önemli kişi aracı çıkışın hemen karşısında olmalıdır
 • Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir Koruma amiri makam aracının ön sağ koltuğunda oturmalıdır
 • Önemli kişi makam aracının sağ arka koltuğuna oturmalı
 • Önemli kişi oturup kapı kapatılmadan koruma düzeni bozulmaz, koruma çemberi devam eder

Önemli kişi aractan inerken yapılması gerekenler

 • Öndeki araç iniş pozisyonu için süratlenmelidir
 • Koruma görevlilerinin inişleri sağlanmalıdır
 • Hızlı bir şekilde pozisyonlar alınmalı ve sorumluluk alanları gözetlenmeli
 • Yaya koruma düzeni oluşturulmalı ve önemli kişi araçtan indirilmeli
 • Önemli kişi binaya girene kadar aracın kapısı açık araç çalışır durmalı

Koruma araçları

 • Tek araçlı koruma : Tehlikenin yoğun olmadığı tehdit seviyesinin düşük olduğu kişilerde uygulanan bir koruma sistemidir. Koruma amiri ve sürücüden oluşur.
 • İki araçlı koruma: Orta seviyeli koruma düzenidir. İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır. Her iki araç seyir halinde iken, tehtit algılama durumlarına göre yer değiştirebilirler.
 • Üç veya daha fazla araçlı koruma düzeni: Yüksek tehdit seviyesindeki kişilere uygulanan koruma şeklidir.Korunan kişinin aracı durdugunda diğer araçlar yarımşar metre araç boyu durarak diğer araçların korunan kişiyi rahatça görmesi engellenir. Yolda seyir halinde iken diğer araç sürücülerinin araya girmesi engellenir.Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Ders Özeti için tıklayın

Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Ders Özeti için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz

Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz

Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz

Sesli Konu Anlatım için tıklayın

KONUYU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN