logo
Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
1.

Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Eylem
Soru Açıklaması
2.

Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?

Doğru Cevap: "A" 1 metre
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar

Doğru Cevap: "D" Provokatörler
Soru Açıklaması
4.

Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
Soru Açıklaması
5.

Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanamaz?

Doğru Cevap: "E" Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kollektif davranış özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Kendisi olma
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Taviz vermeme
Soru Açıklaması
8.

Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Grup dinamiği
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
10.

Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelen, enaz iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
11.

Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Gruplarda ortak amaç yoktur.
Soru Açıklaması
12.

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergah, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Doğru Cevap: "D" Vali
Soru Açıklaması
13.

İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Davranış
Soru Açıklaması
14.

Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ya da ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan,kendisine has dili,dini,kültürü,tarihi olan,aralarında birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Toplum
Soru Açıklaması
15.

Bireyin grup ya da kalabalık içerisinde kendi inisiyatifi ile düşünememesi kendi kendisine karar verememesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?

Doğru Cevap: "B" İrade zayıflığı
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklar için doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" İşbölümü içinde ve planlı hareket ederler
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Topluluğu içeriden yöneten kişidir?

Doğru Cevap: "D" Önder
Soru Açıklaması
19.

Spor karşılaşmalarında hakemi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
20.

Bir örgüte girerek veya bir mitinge, bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Provokatör
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
21.

“Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?

Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
22.

“Birbirinden habersiz olarak düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmeleri ile ortaya çıkan insan yığınlarına” ne denir?

Doğru Cevap: "A" Kalabalık
Soru Açıklaması
23.

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Rasyonellik
Soru Açıklaması
24.

Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Tesir altında kalanlar
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
Doğru Cevap: "C" Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
Soru Açıklaması
26.
Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik etkisi yoktur
Soru Açıklaması
27.
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
Doğru Cevap: "B" Çatışma
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?
Doğru Cevap: "D" Çember
Soru Açıklaması
29.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
Doğru Cevap: "B" Çarşı pazar kalabalığı
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
31.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş
tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yukarıdan kafaya vuruş
Soru Açıklaması
32.
Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Askeri kuralları
Soru Açıklaması
33.
“Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kol düzeni
Soru Açıklaması
34.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
35.
Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
36.
Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
37.
Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Elleri cebinde ve rahat pozisyonda olmalıdır
Soru Açıklaması
38.
Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kama düzeni
Soru Açıklaması
39.
Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gaz süzgeci
Soru Açıklaması
40.
Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
41.
Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Sunum yapma
Soru Açıklaması
42.
Güvenpark’ta meydana gelen yasadışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Fatih ve arkadaşları bir Şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Diğer görevlilerin kelepçe takan Fatih’in emniyetini sağlamasına gerek yoktur
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin genel özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları
Soru Açıklaması
44.
Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Önceden Mülki Amirliğe bildirim yapmak
Soru Açıklaması
46.
Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kalabalık
Soru Açıklaması
47.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır
Soru Açıklaması
48.
Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum Psikolojisi
Soru Açıklaması
49.
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "D" Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması
Soru Açıklaması
50.
İnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir
Doğru Cevap: "A" Sosyal etki
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.