logo
Özel Güvenlik İlk Yardım Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
1.

İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

Doğru Cevap: "D" Psikolojik yardım
Soru Açıklaması
2.

Düşme sonrası şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?

Doğru Cevap: "D" Omurilik zedelenmesi
Soru Açıklaması
3.

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?

Doğru Cevap: "A" Baş dik durumda oturtulur
Soru Açıklaması
4.

Silahlı saldırı tehlikesi altındaki bir ortamda, yaralı için ilk yardım öncesinde yapılması gereken en önemli adım nedir?

Doğru Cevap: "C" Ortamdaki kişilerin güvenliği sağlanması
Soru Açıklaması
5.

İlkyardımın en önemli amacı nedir?

Doğru Cevap: "C" Hastanın durumun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
Soru Açıklaması
6.

Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Doğru Cevap: "B" Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır
Soru Açıklaması
7.

Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında, solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?

Doğru Cevap: "D" Dile
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangi müdahale esnasında genel anlamda ilk olarak yapılması gereken temel yaşam desteğidir?

Doğru Cevap: "A" Hava yolunun açılması
Soru Açıklaması
9.

Olay mahallinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İlkyardım
Soru Açıklaması
10.

Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi yapılır
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik İlk Yardım Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
11.

Bilinci olmayan kazazedede hangi uygulama yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ağızdan su verilir
Soru Açıklaması
12.

Bilinci kapalı olan kazazedede hava yolu nasıl açılır?

Doğru Cevap: "D" Hastaya baş çene pozisyonu verilir
Soru Açıklaması
13.

İlkyardım nedir?

Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
Soru Açıklaması
14.

İlkyardımın amacı hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
15.

Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Doğru Cevap: "B" Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir
Soru Açıklaması
16.

Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

Doğru Cevap: "A" Sağlık ekibi gelince
Soru Açıklaması
17.

İç kanamalarda hangi uygulama yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
Soru Açıklaması
18.

İlk yardım sırasında hastanın şuurunun açık olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine bakılarak anlaşılır?

Doğru Cevap: "B" Reflekslerin tespit edilmesi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi suni solunum uygulamasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Ağızdan ağıza solunumlarda, ilaçlı dezenfektan ile hastanın ağzı yıkanmadan suni solunuma başlanmaz
Soru Açıklaması
20.

İlk yardımcı tarafından hasta ve yaralı taşınması ve nakli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik İlk Yardım Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
21.

Gözde kimyasal madde etkisi ile meydana gelen acil durumların belirtilerinden olmayan bulgu hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gözde katarakt
Soru Açıklaması
22.

Eklemlerin birbirlerinden ayrılmalarını anlatan terim hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çıkık
Soru Açıklaması
23.

İnsan vücudundaki en küçük birim hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hücre
Soru Açıklaması
24.

Araç içerisinde sıkışan bir kimseye hangi yaklaşım uygun değildir?

Doğru Cevap: "B" Yaralıyı zorlayarak çekip çıkartmak
Soru Açıklaması
25.

Ayağından yılan tarafından ısırılan kimseye ısırıldığı anda ilk yapılması gereken nedir?

Doğru Cevap: "B" Ayak bileği seviyesi üzerinden turnike yapılır
Soru Açıklaması
26.

Kalp atımı nasıl değerlendirilir?

Doğru Cevap: "E" Nabız atışı kontrolü
Soru Açıklaması
27.

Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
28.

Bir kaza ya da hastalık durumunda, sağlık görevlilerinin bu kişilere müdahale edinceye kadar geçen süreç içinde yapılan ilaçsız uygulamalara ne denir?

Doğru Cevap: "C" İlkyardım
Soru Açıklaması
29.

Soluk yolu yabancı bir cisim ile tıkanan yetişkin bir kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "A" Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
Soru Açıklaması
30.

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik İlk Yardım Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
31.

Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılabilir
Soru Açıklaması
32.

Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmaz çevresi sargı ile desteklenmeli
Soru Açıklaması
33.

Hasta veya yaralılara acil tedavi ünitelerinde sağlık personeli tarafından yapılan tedaviye ne denir?

Doğru Cevap: "A" Acil tedavi
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdakilerden hangisinde, kurtarıcı yalnız ise temel yaşam desteği uygulamadan 112’yi aramalıdır?

Doğru Cevap: "D" Bilinci açık erişkinlerde
Soru Açıklaması
35.

Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Donuk bölgeye masaj yapılır ve ısıtılır
Soru Açıklaması
36.

Aşağıdakilerden hangisi, hayvan ısırmalarındaki ilkyardımın kapsamında değildir

Doğru Cevap: "C" Yaranın üstü kapatılmaz ve basınç uygulanmaz
Soru Açıklaması
37.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
Soru Açıklaması
38.

Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

Doğru Cevap: "C" Baş-çene pozisyonu sağlanır
Soru Açıklaması
39.

Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "A" Deride içi su dolu kabarcıklar
Soru Açıklaması
40.

Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik İlk Yardım Konusu ile İlgili 10 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
41.

Vücudumuzda oksijensiz kalmaya en hassas organımız hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Beyin
Soru Açıklaması
42.

Komadaki hastada aşağıdakilerden hangisi kaybolur?

Doğru Cevap: "D" Bilinç
Soru Açıklaması
43.
İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
Soru Açıklaması
44.
Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp
masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30/2
Soru Açıklaması
45.
Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Temel yaşam desteği
Soru Açıklaması
46.
Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "E" Göğsün ortasına iki parmakla
Soru Açıklaması
47.
Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Solunum zorluğu çekenler
Soru Açıklaması
48.
Rentek manevrası nedir?
Doğru Cevap: "B" Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
Soru Açıklaması
49.
Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Heimlich manevrası yapmalıdır
Soru Açıklaması
50.
Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kendi haline bırakılır kafasını çarpmaması için önlem alınır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.