logo
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi hakları Konusu ile İlgili 20 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
1.
“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”
Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
Doğru Cevap: "D" 5188 sayılı Kanun
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "D" Üroloji
Soru Açıklaması
4.
Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü
Soru Açıklaması
5.
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
Soru Açıklaması
7.
Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
9.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi hakları Konusu ile İlgili 20 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
11.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
12.
Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
13.
Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 120 saat
Soru Açıklaması
14.
5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
15.
Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
16.
Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "B" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
17.
Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?
Doğru Cevap: "C" 15 gün
Soru Açıklaması
18.
Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonunun
Soru Açıklaması
19.
İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
20.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2004
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi hakları Konusu ile İlgili 20 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
21.
Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
22.
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
23.
PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
Doğru Cevap: "A" Konutta
Soru Açıklaması
24.
Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluk amiri
Soru Açıklaması
25.
Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?
Doğru Cevap: "B" Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
Doğru Cevap: "D" Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
Soru Açıklaması
28.
Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?
Doğru Cevap: "B" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
29.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?
Doğru Cevap: "B" İl Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
30.
Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi hakları Konusu ile İlgili 20 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
31.
“Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Suçtur-mahkemede kullanılmaz
Soru Açıklaması
32.
Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?
Doğru Cevap: "B" ÖGG kimlik kartı iptal edilir
Soru Açıklaması
34.
Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Elle üst ve eşya arama
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi alış veriş merkezinde görevli özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Kimlik sorma
Soru Açıklaması
36.
Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
Doğru Cevap: "C" Evinde bulunduramaz
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
38.
Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik hakkının ihlali
Soru Açıklaması
39.
Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
40.
Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
Doğru Cevap: "E" Valilik
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi hakları Konusu ile İlgili 20 Soru Sorulmaktadır Her soru 1 Puandır
41.
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "A" İdare Mahkemesine
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
43.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
Doğru Cevap: "E" Bankalarda
Soru Açıklaması
44.
 Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanı
Soru Açıklaması
45.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
Soru Açıklaması
47.
Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Çekimser oy kullanılabilir.
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Para nakillerinde
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama
Soru Açıklaması
50.
Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere
verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.