logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
1.
Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Devriye görevlisi
Soru Açıklaması
2.
ÖGG’nin devriye görevini yürütürken durdurma ve kimlik sormasının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Suç delillerini ortaya çıkarmak ve zapt etmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin sahip olması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Devriyenin fiziki görünüşü önem arz etmez.
Soru Açıklaması
4.
Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olan, seçiniz
Doğru Cevap: "D" Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik devriyesinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Dış görevler
Soru Açıklaması
6.
Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya bu güzergahta ani dönüşler yaparak, gözetlenme olup olmadığı takip edilip edilmediğinin kontrol edildiği devriye yöntemi hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Geri dönüşlü devriye
Soru Açıklaması
7.
I.Bir kanaldaki konuşmaları birden fazla kişi farklı telsizlerden aynı anda dinleyebilir
II.Aynı kanal ve gruba bağlı farklı telsizlerden aynı anda birden fazla çağrı (konuşma) yapılabilir
III.Telsizin bas-konuş mandalına basılarak kanala girilip konuşma yapılır

Telsiz sistemleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer ve şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği yerlerde kurulur
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır
Doğru Cevap: "C" Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına almalıdır
Soru Açıklaması
10.
Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandırıldığı yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nokta
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
11.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç kovuşturmak
Soru Açıklaması
12.
Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
13.
Güvenlik altına alınmış her hangi bir mevkie (toplantı salonu, ikametgah girişleri, sinema, VIP Salonu vb. gibi) kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş -çıkışlarını sağlamak amacı
ile oluşturulan güvenlik noktasına ......... denir
Doğru Cevap: "A" Kontrol noktası
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bacağında metal aparat takılı olanlar
Soru Açıklaması
15.
Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez
Soru Açıklaması
16.
Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar........olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır,.........karşılığı teslim edilir.
Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır
Doğru Cevap: "B" Şarjörsüz-imza
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış halidir?
Doğru Cevap: "C" Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç-Tarih ve Saat- İmza
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tutuklama tutanağı
Soru Açıklaması
19.
Özel Güvenlik görevlisinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
20.
Tutanağa imza atmak istemeyen kişiye ne yapılır?
Doğru Cevap: "B" İmzadan imtina ettiği tutanakta belirtilir.
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
21.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Görev tespit tutanağı
Soru Açıklaması
22.
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Not alma
Soru Açıklaması
23.
Suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ağırlığı
Soru Açıklaması
24.
Not alma nedir?
Doğru Cevap: "C" Bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için yazılan yazılardır
Soru Açıklaması
25.
AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adli yakalama
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Not alırken sık sık kalem değiştirilir
Soru Açıklaması
27.
Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "E" Rapor yazma
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi bir rapor türü değildir?
Doğru Cevap: "E" Manyetik rapor
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir
Doğru Cevap: "C" Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Soyut ve yuvarlak ifadeler
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
31.
Aşağıdakilerden hangisi not defteri tutulması ile ilgili kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Yanlış yazıldıysa ve değişiklik gerekiyorsa silinip yeniden yazılmalıdır
Soru Açıklaması
32.
Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
Doğru Cevap: "D" Suç işlendikten sonra şüpheliyi arama
Soru Açıklaması
34.
“Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına.......denir.” tanımında boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" El koyma
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama
Soru Açıklaması
36.
Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama
II- Kimlik Tespiti
III- Konut Araması
IV- Yakalama
V-Üst ve Eşya Araması
VI- Kimlik Sorma
Doğru Cevap: "B" I,II, III
Soru Açıklaması
37.
Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
38.
Özel güvenlik görevlileri önleyici aramayı hangi amaçla yaparlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
39.
Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
Doğru Cevap: "A" El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
Soru Açıklaması
40.
Özel güvenlik görevlisine “kimlik sorma yetkisi” veren yasal dayanak hangisidir
Doğru Cevap: "D" Özel Güv. Hiz. Dair Kanun
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
41.
Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Mülki amire
Soru Açıklaması
42.
Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınmadı gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yakalama
Soru Açıklaması
43.
Zor kullanma unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zorunluluk-Denge-Kanunilik
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sırt üstü yatırarak kelepçeleme
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanına girmekten vazgeçen ve önleme aramasına maruz kalmak istemeyen kişiye karşı yaptığı uygulamadır?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
46.
Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma
Soru Açıklaması
47.
Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder
Doğru Cevap: "B" Zor kullanma
Soru Açıklaması
48.
Özel Güvenlik görevlisinin üst aramasını kimin denetiminde yapacağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluğun denetiminde
Soru Açıklaması
49.
“Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamayacağı ve bunlara el konulamayacağı” aşağıdakilerden hangisiyle güvence altına alınmıştır.
Doğru Cevap: "E" Anayasa
Soru Açıklaması
50.
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
51.
Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
Doğru Cevap: "A" Olayın meydana geldiği yer
Soru Açıklaması
52.
’’Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ......... denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İz
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kanuna aykırı olmak
Soru Açıklaması
54.
Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ne denir. ?
Doğru Cevap: "C" Bulgu
Soru Açıklaması
55.
Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Olay yeri
Soru Açıklaması
56.
Noktalı yerlere uygun olanı yazınız.
Her delil bir......olabildiği halde her ......... bir .......... değildir.
Doğru Cevap: "A" Bulgu - Bulgu - Delil
Soru Açıklaması
57.
Olay yeri incelemenin en önemli amacı;........ -..... -........ arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.
Doğru Cevap: "D" Mağdur-Olay yeri-Fail
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
59.
Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler hangi delil türündendir?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal deliller
Soru Açıklaması
60.
Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
Doğru Cevap: "C" Toplu tabanca kullanılmıştır
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
61.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin karakteristik özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Görünmez oluşları
Soru Açıklaması
62.
Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır
Soru Açıklaması
63.
Muhafaza altına alınan eşyanın...........gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta ........ve eşya ......... şekilde muhafaza edilir.
Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Cins, marka, model, ölçü - belirtilir - bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
Soru Açıklaması
64.
Hangisi arama kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
66.
Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı.
Soru Açıklaması
67.
Rapor yazma işleminde ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır
Soru Açıklaması
68.
Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
69.
Özel güvenlik görevlisinin kimlik sorması ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlisi kimliğini ibraz edemeyen şahısları derhal yakalayıp genel kolluğa teslim eder.
Soru Açıklaması
70.
Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "D" Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
71.
Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılabilecek yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Konut, yerleşim yeri, kamuya açık olmayan işyerlerinde.
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdaki ifadelerden hangi “aramanın genel kuralları” bakımından doğru bir tanımlama değildir?
Doğru Cevap: "E" Adlî arama, kişinin görevi, unvanı ve sıfatına bakılmaksızın herkes hakkında uygulanabilir.
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi “yakalama tedbiri” ni açıklayan bir tanımlama değildir?
Doğru Cevap: "C" Yakalanan her kişi derhal polis tarafından göz altına alınır.
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, “zor kullanma” yı ifade eden doğru bir tanımlama değildir?
Doğru Cevap: "D" Meşru savunma hakkının bir parçası olarak ancak kişiye ihtar yapıldıktan sonra zor kullanılır.
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevini açıklayan doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "D" Nokta personeli, görev yaptığı yere gelenler ile görüş alışverişinde bulunur.
Soru Açıklaması
76.
Aramanın uygulandığı yer, niteliği ve konusu bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arama şekli olarak kabul edilemez?
Doğru Cevap: "E" Valizi X-ray cihazından geçirme
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme,
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanın unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlik hakkının sınırlandırılması.
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
Doğru Cevap: "C" Yakalanan herkesin gözaltına alınması
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
81.
Doğru Cevap: "C" El koyma, suça konu eşya üzerinde sahibi bulunan kişinin tasarrufta bulunma yetkisini kısıtlamayan bir tedbirdir.
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi el koyma işlemini açıklayan doğru bir tanımlama değildir?
82.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
Doğru Cevap: "B" Kişinin elbiselerini çıkarttırmak suretiyle sıvazlama suretiyle inceleme yapma.
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Güncel olayları takip edebilmek için televizyon olmalı
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek,
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi, suçüstü halinde kolluk kuvvetleri dahil herkes tarafından yerine getirilebilecek bir tedbirdir?
Doğru Cevap: "A" Yakalama
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” iie ilgili doğru bir tanımlama değildir?
Doğru Cevap: "C" Yakalamanın sadece mahkeme kararına istinaden gerçekleştirilebilmesi,
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
Doğru Cevap: "B" Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma.
Soru Açıklaması
89.
Emniyet Birimlerinde Eşkâl Tanımı bulunmayan suçla ilgili hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hakaret
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Atlı devriye
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konusu İle İlgili Sınav da 20 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 puandır.
91.
Devriyenin hizmet çeşidi, görev yapılan bölgenin özelliklerine göre farklılık gösterir. Aşağıda yerine getirme şekline göre gruplandırılarak verilen devriye çeşitlerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yaya - Motorize - Kombine
Soru Açıklaması
92.
Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 2 yıl veya daha fazla
Soru Açıklaması
93.
“İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye” kaç yıla kadar hapis cezası verilir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
94.
AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adli yakalama
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları
Soru Açıklaması
97.
Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar,
çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu Görevler
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Tükürük
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?
Doğru Cevap: "B" Yer gösterme tutanağı
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Baldır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.