logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
1.
Enformasyon nedir?
Doğru Cevap: "A" Tek yönlü bilgi iletimi
Soru Açıklaması
2.
Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine ......... denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Enformasyon
Soru Açıklaması
3.
Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Komünikasyon
Soru Açıklaması
4.
Kaynağı ve hedefini insanların oluşturduğu karşılıklı iletişime ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kişiler arası iletişim
Soru Açıklaması
5.
İletişimin tam olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" iletişim, duygu ve düşünce alışverişidir.
Soru Açıklaması
6.
Çok sayıda kişiye ulaşarak bilgilendirme yapan TV,gazete, radyo vb. aşağıdakilerden hangi iletişime örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
Doğru Cevap: "A" Telefon
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Empatik iletişim
Soru Açıklaması
9.
Birlikte çalıştığı kişilere sürekli emirler veren, onlarla sorunun çözümü yada işle ilgili konularda görüş almayan bir yönetici aşağıdaki iletişim türlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
Doğru Cevap: "D" Tek yönlü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tek yönlü iletim olarak kalabilir.
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
11.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gelenekler
Soru Açıklaması
12.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
13.
Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geri bildirim(Feed Back)
Soru Açıklaması
14.
İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim türüne bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazılara cevap vermesini istemesi
Soru Açıklaması
16.
Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kaynak
Soru Açıklaması
17.
İletişim sürecinin öğelerinden biride ‘kanal’dır. Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öğretmenin kullandığı araç gereç
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
19.
İletişimde yansıma nedir?
Doğru Cevap: "C" Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir
Soru Açıklaması
20.
Algıda seçicilik nedir?
Doğru Cevap: "A" Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
21.
Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Farklı güdülenme düzeyleriyle
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Dinleme
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangileri etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Dinlemek-Anlamak
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendini dinlemek
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendini tanımak
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geri bildirim almamak
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
30.
Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
Doğru Cevap: "A" Savunmada dinleme
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
31.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
33.
“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak
Soru Açıklaması
34.
En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ses tonu
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi biçimsel (formel) iletişim yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Empatik iletişim
Soru Açıklaması
37.
“Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir.” Cümlesi neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlatım bozukluğu
Soru Açıklaması
40.
1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
2.Uyarı gecikmeden verilmelidir
3.Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
4.Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 1-2-4
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
41.
Aşağıdakilerden hangisi bir empati biçimidir?
Doğru Cevap: "E" Kendisine kötülük yapılmasını istemeyen birisinin başkasına kötülük yapmaması
Soru Açıklaması
42.
“Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak
anlamasına ..........denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
43.
Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Önyargılardan uzak, etkin bir dinleme
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden „"Alınganlık „"ile en yakın anlama sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Kişiselleştirme
Soru Açıklaması
46.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empatide anlama, sempatide ise hak verme ön plandadır
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Karşıdaki kişiyi yerine göre eleştirme ve yargılama
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur?
Doğru Cevap: "D" Aile ile birlikte vakit geçirmek
Soru Açıklaması
49.
“Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna .........denir”, cümlesinde boşluk bölümüne aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Mobbing
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
51.
Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonun şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt içi çatışma
Soru Açıklaması
53.
Motivasyon nedir?
Doğru Cevap: "E" İnsanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışa geçmeleri
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim
Soru Açıklaması
55.
Örgütlerde açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteleri ve olayları açıklamaya yardımcı olan masalımsı anlatımlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mitler
Soru Açıklaması
56.
Problem çözme işleminde başarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
57.
“Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastına iletiyi görmek mümkündür?
Doğru Cevap: "A" Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması
Soru Açıklaması
59.
İş yaşamında İletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yetişkin / yetişkin
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi işleve takılmaya örnektir?
Doğru Cevap: "A" Kalemi sadece yazma gereci olarak kullanmak
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
61.
Örgüt içerisindeki belli kişilerce niyetlenilen gelecekteki sonuçlar ile onların nasıl elde edileceği ve başarının nasıl ölçülüp değerlendirileceği ile ilgili kararların alındığı sürekli ve sistematik sürece hangi isim verilir?
Doğru Cevap: "E" Risk Yönetimi
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Stres
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Abartısız makyaj
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ders veren öğretmenin ses tonu
Soru Açıklaması
68.
SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı
TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın tembel
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
Doğru Cevap: "B" Yargılamak
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stresin kişide oluşturduğu psikolojik sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Depresyon
Soru Açıklaması
70.
Etkili bir iletişim için aşağıdaki İfadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Problemi değil insanları karşımıza almalıyız.
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
71.
Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
Doğru Cevap: "E" Yüz ve beden hareketleri
Soru Açıklaması
72.
......Örgüt içi atışmalar..........ve olmak üzere iki grupta incelenebilir?
Doğru Cevap: "B" Rol çatışmaları-Ast üstü çatışmaları
Soru Açıklaması
73.
İşletmelerin stratejik niyetini gerçekleştirmek amacıyla kendileri ni motive ederek, bilginin performansa dönüşümünü sağlayarak ortak iş başarıları elde etmek üzere oluşturulan faaliyet birimine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Takım çalışması
Soru Açıklaması
74.
Göz bebeklerinin büyümesi...... küçülmesi ise.......gösterir. Boşluklara en uygun kelimeleri bulunuz?
Doğru Cevap: "C" İlgiyi / ilgisizliği
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yolu değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdaki gruplamalardan hangisi temel iletişim becerilerini doğru olarak kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Karşımızdakini dinlemek-Kendini tanımak- Kendini doğru ifade etmek
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlatım bozukluğu
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim örneğidir?
Doğru Cevap: "E" Ali’nin babasına mektup yazması
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin etkin kullanılmasına örnek gösterilmez?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklı konuşma sırasında ayak ayak üstüne atmak
Soru Açıklaması
80.
“ Olaylara karşıdakilerin gözüyle de bakabilmemizi sağlaması ve sağlıklı iletişimin kapısını aralaması açısından adeta altın anahtar konumundadır.” İfadesi hangi kavramı nitelemektedir?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
81.
Kurum içi iletişimde dikkat edilecek usul ve davranışlardan olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hatalı işi amirine vermeden düzeltmek
Soru Açıklaması
82.
Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "B" Kendini tanımayı
Soru Açıklaması
83.
Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
Soru Açıklaması
84.
Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
Doğru Cevap: "B" Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir.
Soru Açıklaması
85.
Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
Soru Açıklaması
86.
Halkla ilişkiler açısından, toplumun çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşüncelerine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kamuoyu
Soru Açıklaması
87.
Özel Güvenlik görevlisinin söylediklerinin karşıt grup tarafından reddedilmesi iletişimde hangi direnme türüne örnektir?
Doğru Cevap: "B" lletişimi reddetmek
Soru Açıklaması
88.
lletişimde “resmi mesafe” olarak da bilinen ve el sıkışma dışında fiziksel bir yakınlığı gerektirmeyen mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal mesafe
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Etkili dinleme yapmak
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Etkili İletişim Konusu İle İlgili Sınav da 12 Soru Sorulmaktadır Her Soru 1 Puandır
91.
Aşağıdakilerden hangisi hedef öğesinde bulunması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
92.
Uzaktan ve yakından en iyi seçilen renkler hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Kırmızı-yeşil
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde* kaynağın engelleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Gürültülü ortam
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kullanılan cihazlar
Soru Açıklaması
95.
Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip edip fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyip onlar tarafından saygı duyulan kimselere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kanaat önderi
Soru Açıklaması
96.
“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
97.
Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
98.
“Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Sempati
Soru Açıklaması
99.
En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses
tonu %30,…………. %60 önem taşır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.