logo
ozel guvenlik ençok sorulan soruları çöz deneme-7
1.
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Davranış
Soru Açıklaması
2.
Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
3.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.
Soru Açıklaması
4.
“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
5.
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
Soru Açıklaması
6.
Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Refakat koruması
Soru Açıklaması
7.
Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zor Kullanma
Soru Açıklaması
8.
Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara .............. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Bilirkişi raporları
Soru Açıklaması
9.
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
10.
Yanıcı madde, isi ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ....... denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
logo
ozel guvenlik ençok sorulan soruları çöz deneme-7
11.
Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Erezyon
Soru Açıklaması
12.
Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........ denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
13.
İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kuruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?
Doğru Cevap: "D" Önder
Soru Açıklaması
15.
Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tesir altında kalanlar
Soru Açıklaması
16.
Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarıni bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?
Doğru Cevap: "C" Paniğe kapılmış
Soru Açıklaması
17.
Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri
Soru Açıklaması
18.
Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişi Koruma Koruma
Soru Açıklaması
19.
Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
20.
Özel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 5188 sayılı Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir.
Soru Açıklaması
logo
ozel guvenlik ençok sorulan soruları çöz deneme-7
21.
Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
22.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile .. .denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
23.
Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?
Doğru Cevap: "D" Davet işaretidir
Soru Açıklaması
24.
Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Olay yeri
Soru Açıklaması
25.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Deprem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.