logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 6
1.
Birden fazla kamerayı elle veya otomatik olarak ekranda görmemizi sağlar. Kelime anlamı olarak seçici, değiştirici demektir. Yukarıdaki tanım kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) Sistemine ait hangi ekipmanı anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Switcher (anahtarlayıcı)
Soru Açıklaması
2.
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Afet
Soru Açıklaması
3.
Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
4.
Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Stres
Soru Açıklaması
5.
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
Doğru Cevap: "E" Önyargı
Soru Açıklaması
6.
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir
Doğru Cevap: "A" Aktif dinleme
Soru Açıklaması
7.
Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
8.
"Seçici dinleme" nedir?
Doğru Cevap: "E" Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür
Soru Açıklaması
9.
Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir
Doğru Cevap: "D" Taktik
Soru Açıklaması
10.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2004/5188
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 6
11.
Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam kaç saattir?
Doğru Cevap: "D" 120
Soru Açıklaması
12.
Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Devriye görevlisi
Soru Açıklaması
13.
Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arama
Soru Açıklaması
14.
Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
Soru Açıklaması
15.
Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yoksunluk
Soru Açıklaması
16.
"Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece ............. denir."
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
17.
"Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye ............... denir.
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
18.
Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Kalabalık
Soru Açıklaması
19.
Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu,düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum Psikolojisi
Soru Açıklaması
20.
Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gaz maskesi
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 6
21.
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Geri bildirim
Soru Açıklaması
22.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
23.
Herhangi bir iletişim aracı bulunmaması halinde personelin birbirlerini görebildiği durumlarda daha önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarıdır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Görsel rapor
Soru Açıklaması
24.
X-Ray Cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan vinil (kurşun alaşımlı plastik perdeler) perdeler niçin kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Radyoaktif ışınların yayılımını engellemek amacıyla
Soru Açıklaması
25.
Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tsunami
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.