logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 5
1.
Enformasyon nedir?
Doğru Cevap: "A" Tek yönlü bilgi iletimi
Soru Açıklaması
2.
Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geri bildirim
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini .............. mahiyettedir. Boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tamamlayıcı
Soru Açıklaması
4.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
Soru Açıklaması
5.
Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "C" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
6.
Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
7.
“Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene .. .......... denir." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kol düzeni
Soru Açıklaması
8.
“Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir” ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
9.
Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar Tarafından yorumlanması sürecine
.........adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "A" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
10.
Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 5
11.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
12.
Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nokta
Soru Açıklaması
13.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik Olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
14.
Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Devriye bölgesi
Soru Açıklaması
15.
Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Arama
Soru Açıklaması
16.
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4 Yılda Bir
Soru Açıklaması
17.
En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" Karbon Di Oksit
Soru Açıklaması
18.
Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gaz süzgeci
Soru Açıklaması
19.
Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokasyon
Soru Açıklaması
20.
Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?
Doğru Cevap: "A" Planlı devriye
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 5
21.
Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" El koyma
Soru Açıklaması
22.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Önleme araması
Soru Açıklaması
23.
Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
24.
Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yönlendirme personeli
Soru Açıklaması
25.
Adli makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bilirkişi raporu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.