logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 4
1.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
2.
Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atılganlar
Soru Açıklaması
3.
Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış biçimine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Mesaj
Soru Açıklaması
4.
Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kültür
Soru Açıklaması
5.
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce ve inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
6.
Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Seyirciler
Soru Açıklaması
7.
"Koruma şekilleri, korunan kişinin ........... göre belirlenmektedir." Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
8.
Görev alanında işlenmiş bir suçun delillerini genel kolluk gelinceye kadar muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görev için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
Doğru Cevap: "D" Adli Görev
Soru Açıklaması
9.
"Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ........... denir" Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Emanete alma
Soru Açıklaması
10.
Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Triaj
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 4
11.
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli isi ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
12.
İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
13.
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İleti
Soru Açıklaması
14.
Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Öncü çalışması
Soru Açıklaması
15.
Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişilerin girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İç çember
Soru Açıklaması
16.
Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Etkin dinleme
Soru Açıklaması
17.
Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ............ cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Genel kolluktadır
Soru Açıklaması
18.
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
19.
5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki "Görev alanı” belirlemede usul nedir?
Doğru Cevap: "D" İl Özel Güvenlik Komisyon kararı üzerine valinin onayıyla belirlenir
Soru Açıklaması
20.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 4
21.
İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak, laboratuarlar da bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da ize .......... denir. Tanımlamasındaki boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Maddi suç delili
Soru Açıklaması
22.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin “Yangin, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi halinde ........ iş yeri ve konutlara girme" yetkisine yönelik boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Görev alanındaki
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
24.
En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
25.
Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
Doğru Cevap: "A" Tavanda
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.