logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Beden sağlığını koruma
Soru Açıklaması
2.
Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
Doğru Cevap: "D" Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar
Soru Açıklaması
4.
Empati ile Sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
Doğru Cevap: "E" Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama
Soru Açıklaması
6.
Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Stres
Soru Açıklaması
7.
Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
Doğru Cevap: "E" Valilik
Soru Açıklaması
8.
Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
Doğru Cevap: "C" Evinde bulunduramaz
Soru Açıklaması
9.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Önleme araması
Soru Açıklaması
10.
Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 3
11.
"Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.
Doğru Cevap: "E" Beden dil
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerdendir?
Doğru Cevap: "D" Kıl
Soru Açıklaması
13.
Adli makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bilirkişi raporu
Soru Açıklaması
14.
Kontrol noktasında görevli ÖGG Dursun ile Abidin'in kullanamayacağı yetki hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
15.
Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" El koyma
Soru Açıklaması
16.
Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "A" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
18.
İletişimde "Sen Dili"ni kullanmak neden sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "B" Suçlayıcılık içerdiği için
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da belirtilen yetkilerini kullanamazlar?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik kimlik kartının yakasında takılı olmadığında
Soru Açıklaması
20.
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Aktif dinleme
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik En çok Sorulan Soruları Çöz Deneme 3
21.
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
22.
Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?
Doğru Cevap: "D" Yetkili Genel Kolluk Birimine
Soru Açıklaması
24.
İlk yardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Öfke durumu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.