logo
Özel Güvenlik Sınavlarında En çok Sorulan Sorular Deneme 2
1.
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
2.
Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yönlendirme personeli
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Park
Soru Açıklaması
4.
Metal dedektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar
Soru Açıklaması
5.
Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Zihinsel hazırlık
Soru Açıklaması
6.
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "E" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
7.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
Soru Açıklaması
8.
"Zor kullanma şartları" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Keyfilik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki müdahalelerden hangisi ilk yardımda temel yaşam desteği değildir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik yardım
Soru Açıklaması
10.
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat'ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Sınavlarında En çok Sorulan Sorular Deneme 2
11.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Milletvekilleri
Soru Açıklaması
13.
Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Dış çember
Soru Açıklaması
14.
Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?
Doğru Cevap: "A" Planlı devriye
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?
Doğru Cevap: "B" Belediye temsilcisi
Soru Açıklaması
16.
Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
18.
5188 sayılı Kanun'un 7. maddesi (e) bendi özel güvenlik görevlilerine; yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme yetkisi vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yardım
Soru Açıklaması
19.
Yabancı kişilerin Türkiye'de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "C" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Sınavlarında En çok Sorulan Sorular Deneme 2
21.
I- Kartlı geçiş sistemi
II-X-ray cihazı
III-Metal dedektörü

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
22.
Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
Doğru Cevap: "C" 10 saniye
Soru Açıklaması
23.
Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.