logo
Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır
1.
Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Çift hareketli
Soru Açıklaması
2.
Sökülmüş silahın takılması İşleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
Soru Açıklaması
3.
(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek çapını
Soru Açıklaması
4.
Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?
Doğru Cevap: "C" Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir
Soru Açıklaması
5.
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
6.
Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Çekirdek-kovan-barut-kapsül
Soru Açıklaması
7.
Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "E" Fişek /kovan dışarı atılmaz
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
Doğru Cevap: "D" Tırnağın kırık olması
Soru Açıklaması
tırnağın kırık olması durumunda ''Kovan normal olarak dışarı atılamaz''
9.
Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
10.
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Balistik
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır
11.
14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör
Soru Açıklaması
12.
Hatve nedir?
Doğru Cevap: "C" Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Horozun darbe gücü
Soru Açıklaması
14.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Karayollarında
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Toplu tabanca
Soru Açıklaması
16.
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Atış Menzili
Soru Açıklaması
17.
Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?
Doğru Cevap: "B" Rayyür
Soru Açıklaması
18.
Silah bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Doğru Cevap: "D" 21
Soru Açıklaması
19.
Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
20.
Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Set
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konusu İle İlgili Sınav da 25 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır
21.
Hazne nedir?
Doğru Cevap: "C" Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir
Soru Açıklaması
22.
Ateşli silahlarda namlu içerisindeki girintilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yiv
Soru Açıklaması
23.
Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?
Doğru Cevap: "A" Uzun namlulu silah
Soru Açıklaması
24.
Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini, tabancanın hangi parçası sağlar?
Doğru Cevap: "C" İcra yayı
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.