logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
Çap nedir?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
Soru Açıklaması
2.
Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya …….. denir.

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Namlu
Soru Açıklaması
3.
Birden çok personel tarafından kullanılan top, uçaksavar, havan vb. ateşli silahlar, silahların sınıflandırılmasında hangi başlık altında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Ağır ateşli silahlar
Soru Açıklaması
4.
Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kabza emniyeti
Soru Açıklaması
5.
Otomatik/Yarı otomatik tabancalarda kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Sürgü
Soru Açıklaması
6.
İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece şarjördeki fişekler bitinceye kadar atış yapan silahlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tam otomatik silah
Soru Açıklaması
7.
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de…….. … denir.

Boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Fişek yatağı - hazne
Soru Açıklaması
8.
Özel Güvenlik Görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Soru Açıklaması
9.
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
10.
Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
Doğru Cevap: "E" 1
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Namlu emniyeti
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi basit silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Çekiç
Soru Açıklaması
13.
İşaret parmağı ile horoz düşünceye kadar tetiğe artan oranda bir kuvvetle baskı yapılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Tetik ezme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" İğne
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren silahlardandır?
Doğru Cevap: "D" Kama
Soru Açıklaması
16.
Hangi şekilde doğru nişan alınır?
Doğru Cevap: "C" Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi silahla girilemeyecek yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Lokantalar
Soru Açıklaması
18.
Namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yiv
Soru Açıklaması
19.
Silahın temizliğine başlamadan önce, ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır
Soru Açıklaması
20.
Tırnağın kırılması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Boş kovan dışarı atılamaz
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Toplu tabancalarda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Kovan atma boşluğu
Soru Açıklaması
22.
Hatve nedir?
Doğru Cevap: "C" Fişek çekirdeğinin namluda kendi etrafında bir tur dönüşü esnasında aldığı mesafedir
Soru Açıklaması
23.
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Av silahları
Soru Açıklaması
24.
MP 5 makineli tabancada el kundağı ne işe yarar?
Doğru Cevap: "E" Atış esnasında elimizin yanmasını önler
Soru Açıklaması
25.
Silah bulundurmak veya taşımak için yetkili makamlarca verilen belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ruhsat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.