logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişileri sorguya çekmek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kardiyoloji
Soru Açıklaması
3.
Hasan silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 120 saat
Soru Açıklaması
4.
Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
Soru Açıklaması
5.
5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
Doğru Cevap: "D" Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
Soru Açıklaması
8.
5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
9.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "E" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
10.
Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanlığından
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
11.
Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir?

I-Sağlık tesislerinde

II-Kişi koruma

III-Spor müsabakalarında

IV-Para ve değerli eşya nakli
Doğru Cevap: "C" II, IV
Soru Açıklaması
12.
Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
13.
Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "C" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
14.
5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İl milli eğitim müdürlüğü
Soru Açıklaması
15.
Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?
Doğru Cevap: "C" 15 gün
Soru Açıklaması
16.
Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonunun
Soru Açıklaması
17.
İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
Doğru Cevap: "D" Meşru savunma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin haklarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Mesai saatlerini belirleme hakkı
Soru Açıklaması
20.
5188 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kimlik kartı dört yılda bir değiştirilir
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
21.
Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?
Doğru Cevap: "B" Yetkili genel kolluğa-tutanakla
Soru Açıklaması
22.
Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "C" Temizlikçi personel
Soru Açıklaması
23.
Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?
Doğru Cevap: "B" Sürekli nokta
Soru Açıklaması
24.
Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Kamil ile Mustafa’nın hangi tutanağı tutması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
25.
Havalimanında çocuğunu kaybeden aileye çocuğunu bularak teslim eden ÖGG Ahmet hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yardım
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Orantısız olmalı
Soru Açıklaması
27.
Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Adli görevi
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar’ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
Soru Açıklaması
29.
Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
31.
Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
Soru Açıklaması
32.
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Olay tespit tutanağı
Soru Açıklaması
33.
Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Yer ve yol soranlara bilgi vermek
Soru Açıklaması
34.
Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan eserlerin zarar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
Soru Açıklaması
35.
Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hangi takımı tuttuğunu belli etmek
Soru Açıklaması
36.
Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?
Doğru Cevap: "B" Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "A" Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
Soru Açıklaması
38.
I-Tutanak düzenlenir.

II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir.

III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir.

IV-Şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır.

Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" IV- II -III-I
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Metal detektörler
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?
Doğru Cevap: "A" Şapka
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
41.
Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
Doğru Cevap: "D" Biyometrik sistemler
Soru Açıklaması
42.
Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;
Doğru Cevap: "A" Zaman-uzaklık-bariyer(engel)
Soru Açıklaması
43.
X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
Soru Açıklaması
44.
CCTV sisteminde quad cihazı ne işe yarar?
Doğru Cevap: "D" Ekranı bölmelere ayırma
Soru Açıklaması
45.
Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Satışları artırmak
Soru Açıklaması
46.
Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?
Doğru Cevap: "B" Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
Soru Açıklaması
47.
Şokta hangisi görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi görülür
Soru Açıklaması
48.
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yara
Soru Açıklaması
49.
Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Etraftaki meraklı kişilerden yardım istenir
Soru Açıklaması
50.
Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde ‘Bak-Dinle-Hisset’ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki ‘Bak’ ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakmak
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
51.
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda uygulanır
Soru Açıklaması
52.
Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
Doğru Cevap: "B" 60-100
Soru Açıklaması
53.
Rentek manevrası nedir?
Doğru Cevap: "B" Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
Soru Açıklaması
54.
Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Heimlich manevrası yapmalıdır
Soru Açıklaması
55.
Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır
Soru Açıklaması
56.
Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sel
Soru Açıklaması
57.
Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "D" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
58.
Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Enkaz ekibi
Soru Açıklaması
59.
Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
Doğru Cevap: "B" Tavanda
Soru Açıklaması
60.
Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

I. Kondüksiyon (iletim)

II. Konveksiyon (taşınım)

III. Radyasyon (ışınım
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
61.
Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Otomatik sprinkler sistemi
Soru Açıklaması
63.
Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
Doğru Cevap: "E" 21
Soru Açıklaması
64.
Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kenevir bitkisinden elde edilir
Soru Açıklaması
65.
Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin vb maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler.

Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uçucular
Soru Açıklaması
66.
Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kişinin beden dilini gözden geçirmelidir
Soru Açıklaması
67.
Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak
Soru Açıklaması
68.
İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Şiddetli gürültü
Soru Açıklaması
69.
I-Çift anlamlı olabilir

II-Kesin bir anlamı olmayabilir

III-Sözcüklerden daha az etkilidir

IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması
70.
“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal Medya
Soru Açıklaması
72.
Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Amaç
Soru Açıklaması
74.
Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anlaşılırlığın zorlaşması
Soru Açıklaması
75.
Empati neden gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için
Soru Açıklaması
76.
Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "E" Mesajın doğru algılanmasını engeller
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
Doğru Cevap: "C" Yürüyüş yapmak
Soru Açıklaması
78.
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Davranış
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı eylem yapan toplulukların denetim altına alınması veya dağıtılması için güvenlik görevlilerince uygulanan taktiklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Doğrudan ateşli silah ve göz yaşartıcı gaz kullanmak
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Örf ve adetler kanunla düzenlenir, şenlikler için mülki amirden 24 saat önce izin alınır
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
81.
Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Kama düzeni yol kapaması yapmak için
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?
Doğru Cevap: "C" Çember
Soru Açıklaması
83.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kanunlara riayet etme
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
Doğru Cevap: "B" Çarşı pazar kalabalığı
Soru Açıklaması
86.
“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?
Doğru Cevap: "D" Geleneklere göre yapılan şenlikler
Soru Açıklaması
88.
Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?
Doğru Cevap: "B" Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
Soru Açıklaması
89.
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
Soru Açıklaması
90.
Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Refakat koruması
Soru Açıklaması
logo
65. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Tam koruma (%100) yapılmalıdır
Soru Açıklaması
92.
Korudukları kişinin asansöre bineceği durumlarda güvenlik adına aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Asansördeki herkes indirilmelidir
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Delillere el koyma
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
96.
Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Aracın sağ arkasında oturur
Soru Açıklaması
97.
Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
Soru Açıklaması
98.
Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
Soru Açıklaması
99.
Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?
Doğru Cevap: "C" Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerini muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.