logo
Sınavda Trafik Adabı Konusu İle İlgili 6 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır.
1.
Bir toplumdaki yada bir ülkedeki insanların,Trafik içinde bireysel ve birbirlerine karşı davranış şekline ne denir?
Doğru Cevap: "A" Trafik Adabı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Trafikteki adap kuralları ile ilgili temel değerlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Yardımlaşma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Trafikteki adap kuralları ile ilgili temel değerlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Trafikte empati ve iletişimle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Konuşma üslubu
Soru Açıklaması
5.
Kamyonuna taşıma sınırının üzerinde yük yükleyerek karayoluna çıkan bir şofö­rün karayoluna verdiği zarar, kanuni sorumluluk dışında; aşağıdaki hak ihlallerin­den hangisi olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Kamu hakkı
Soru Açıklaması
6.
Aracının camından yola çöpünü atan bir sürücü kanuni sorumluluğunun dışında hangi hak ihlalini yapmış olur?
Doğru Cevap: "A" Çevre hakkı
Soru Açıklaması
7.
Bir sürücünün trafikte kendine verdiği zararlar hangi hak ihlali olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "D" Yaşam hakkı
Soru Açıklaması
8.
Trafik adabında aşağıdakilerden hangisi temel değerlerden sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Diğergamlık
Soru Açıklaması
9.
Özellikle kent içinde zorunlu olmadıkça; alternatif ulaşım türlerinin (toplu taşıma, bisiklet, yaya) kullanılması yerine; özel araç kullanılması hangi trafik hak ihlali kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Çevre hakkı
Soru Açıklaması
10.
“Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi hasa dar, yetişmiş insan gücü kaybı ve yaralananlara yapılan sosyal güvenlik harcamaları ülke ekonomisine büyük zarar vermektedir. ’

Yukarıdaki yazıda trafikteki hangi hak ihlalinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kamu hakkı
Soru Açıklaması
logo
Sınavda Trafik Adabı Konusu İle İlgili 6 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır.
11.
“Bir kaza bir veya birçok kimsenin ölümüne neden olabilir. Bu ölümler ailelerin yı­kımına, kaybolmasına sebep olabilir. Ailelerin yok olması ve dağılması sağlıklı bir toplumun bozulması demektir. Sağlıksız bir toplum, sağlıksız bir millet’ sağlıksız bir devlet demektir.’

Yukarıdaki yazıda trafikteki hangi hak ihlalinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Toplum hakkı
Soru Açıklaması
12.
Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. de­ğerlere sahip olabilme yetisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabıyla
Soru Açıklaması
13.
2918 sayılı karayolları trafik kanunu gereğince kontrolsüz kavşaklara yaklaşan sürücüler sağından gelen araçlara geçiş hakkını vermek zorundadır. Bu kuralı ihlal eden sürücüler,kaza olmasa bile; Kanun ihlali dışında;Trafik adabına göre hangi hak ihlalini yapmış olur?
Doğru Cevap: "D" Birey hakkı ihlali
Soru Açıklaması
14.
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren her hangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi Trafik adabındaki temel değerlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk
Soru Açıklaması
15.
insanın kötü,güç durumlara karşı koyabilme ya da katlanabilme gücü olarak ta­nımlanan temel değere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tahammül
Soru Açıklaması
16.
• Kaza sonrası meydana gelen maddi basar miktarı

• İş gücü kaybının yam sıra yaralıların tedavi süreçten ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
Doğru Cevap: "A" Ülke ekonomisini
Soru Açıklaması
17.
I Dikkatin dağılması

II. Kural ihlallerinin artması

III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Veriilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
18.
‘Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğeryoi kullanıcıları He iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. ’

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma be­cerisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru Açıklaması
19.
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açma­yacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sabır
Soru Açıklaması
20.
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "D" Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru Açıklaması
logo
Sınavda Trafik Adabı Konusu İle İlgili 6 Soru Sorulmaktadır Her Soru 2 Puandır.
21.
“Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olma­yan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. ’

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.