logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre; acil ve geçici haller dışında, özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerinin nereye ve ne zaman yazılı olarak bildirilmesi ön görülmüştür?
Doğru Cevap: "C" İlgili valiliğe, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılan silahlar sadece özel güvenlik şirketi tarafından temin edilir
Soru Açıklaması
3.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da aşağıdakilerden hangisine herhangi bir ceza veya yaptırım getirilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre silah bulundurma ve taşıma yetkisine sahiptirler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi olmak istenmesi durumunda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranır?
Doğru Cevap: "B" Özel kolluktan emekli olanlarda
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İlk ve orta öğretimini 70 başarı puanı ile bitirmek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik denetimi sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarını denetlemekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

I. İçişleri Bakanlığı

II. Valilikler

III. Belediyeler

IV. Bakanlıklar

V. Şirketler
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi, aşağıdakilerden hangisinde yasayla düzenlenmiştir?

I. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda

II. Spor müsabakalarında

III. Toplu ulaşım tesislerinde

IV. Sağlık tesislerinde
Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaz?
Doğru Cevap: "A" Geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni verilmesi
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
“Kamu haklarından yararlanma hakkının engellenmesi” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
12.
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, postası değiştirilecek işçi ne kadar süre dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kesintisiz en az on bir saat
Soru Açıklaması
13.
Türk Ceza Kanunu’nda “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu ağırlaştıran haller sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir?
Doğru Cevap: "C" Bu suçla ilgili yargılanan kişinin beraat etmiş olması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik alanında çalışanlar için gerekli eğitim şartlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik şirket kurucuları lisans mezunu olmalıdır
Soru Açıklaması
16.
Özel güvenlik görevlisi Ali, görevli olduğu havalimanında emrinde görev yaptığı genel kolluk amirinin emirlerine uymayıp, şirket yetkilisinin verdiği talimat doğrultusunda görev yerini terk etmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Ali olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?
Doğru Cevap: "A" Ali şirket yetkilisi ile birlikte bir yıl süre ile özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Silahla görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olarak, güvenlik sorumlusunu bilgilendirmek için kısa süreli görev alanı dışına çıkabilirler
Soru Açıklaması
18.
“Şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Nalan, terminale giriş yapanlara kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, alarm verenlerin üstlerini el dedektörü ile arama, eşyalarını xray cihazından geçirme, şüphelendikleri kişilerin üstlerini el ile arama yetkilerini kullanmaktadır.” ifadesinde yer almaması gereken yetki hangisidir?
Doğru Cevap: "D" El ile üst arama
Soru Açıklaması
19.
Koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya koruma ve güvenlik hizmetinin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilebilmesi için ilk işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kişi, kurum veya kuruluşun talebinin olması
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik izni verilen yerde, zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla görev alanı genişletilebilir?
Doğru Cevap: "B" İl özel güvenlik komisyonunun kararıyla
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Yağma şüphelisi Ahmet’i özel güvenlik görevlisi Soner yakalamıştır. Yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" Öğrenim durumundan
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulgular arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Kıl, ter, tükürük
Soru Açıklaması
23.
Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir bayanın çantasından bir adet 7.65 mm çapında tabanca elde ederler. Şahıs tabancasının ruhsatlı olduğunu beyan eder ve ruhsatını ibraz eder, ancak ruhsatı kontrol ettiklerinde ruhsattaki seri numara ile tabancanın üzerindeki seri numaranın farklı olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Şahsı bırakmayıp, konuya ilişkin yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahsı, tabancayı ve ruhsatı kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
24.
Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Zehra’nın görevi ile bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Olay yerindeki iz ve delilleri bir araya toplar
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlisi Burak’ın tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İfade alma tutanağı
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi korunan yer ile ilgili alınan fiziki tedbirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" El detektörü
Soru Açıklaması
27.
Özel güvenlik görevlisi Burak, düğün merasimine gelen kişilere, etkinliğin özelliği ve çeşidine uygun davetiye ve bilet göstermelerini, ayrıca önceden hazırlanmış davetli listesi ile gelen kişinin kimliği karşılaştırmak suretiyle yetkisiz kişilerin tören alanına girişlerini engellenmek amacıyla durdurma yapmaktadır. Aşağıdaki durdurma işlemlerinden hangisinde yetki aşımı söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" Durdurma nedeninin açıklanmasına gerek yoktur
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi stadyumda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Müsabaka öncesi ve sırasında bilet kontrolü yapmak
Soru Açıklaması
29.
Kamera İzleme Odasında (CCTV Odası) görevli özel güvenlik görevlisi Fehmi’nin hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kurum/kuruluşun çevresinde bulunan fiziki engelleri aşmaya çalışan veya şüpheli cisim bırakanların takibini yapmaması
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Planlı devriye
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Kontrol noktasının amacı; korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru maddelerin, kişilerin ve araçların girişini engellemektir. Etkili bir koruma ve güvenlik hizmetinin sunulabilmesi için kontrol noktalarının planlaması doğru yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İç güvenlik halkası (Özel halka)
Soru Açıklaması
32.
Özel güvenlik görevlileri tarafından görülen, duyulan, anlatılan ve hafızada kalan bilgilerin yazıya dökülmesi, kayıtlara geçirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Not alma
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları bölgede terk edilmiş veya bulunmuş bir eşya ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
34.
Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterler arasında yer almayan seçenek hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Statik olmalı
Soru Açıklaması
35.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mesajlar uzun olmalıdır
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ve özel güvenlik görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Salim’in yapmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "B" Paniğe kapılmadan paketi derhal elle kontrol etmelidir
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Atletik yapılı kişi
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsurudur?
Doğru Cevap: "D" Çoğu zaman dışa aksettirilmek istenmemesi
Soru Açıklaması
39.
Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanda meydana gelen konusu suç teşkil eden bir olayın şüphelisini yakaladıklarında hangi yetkilerini kullanmış olurlar?
Doğru Cevap: "A" Adli yakalama
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi raporun şekil şartları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tükenmez kalem olmak şartı ile her renk kalemle yazılabilir
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet havalimanı kargo bölümünde çalışmaktadır. Çanta, bagaj, koli gibi kapalı eşyaların içinde tehlikeli madde, yasak madde olup olmadığının kontrolünü nasıl yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" X-Ray cihazı kullanmalıdır
Soru Açıklaması
42.
“Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme” yetkisini, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen madde hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 7 nci maddesi
Soru Açıklaması
43.
Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm vermez?
Doğru Cevap: "E" Çakıl taşı
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliği sağlamak amacıyla kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi dedektör çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Ses dedektörleri
Soru Açıklaması
46.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı birimde meydana gelen patlama sonrası bir kazazedenin bilinç kontrolünü yaptıktan sonra hava yolunu açmak için yaralıyı sert bir zemine yatırır. Bir elini alına yerleştirip diğer elinin iki parmağını çene kemiğinin üzerine yerleştirerek alından bastırıp çeneden kaldırarak yaralının başını geriye doğru iter. Bu pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Baş-çene pozisyonu
Soru Açıklaması
47.
Arkadaşlarıyla Cumartesi günü Şile’ye yüzmeye giden acil tıp teknisyeni Orkun henüz denizden çıkarılan bir boğulma vakasıyla karşılaşır. Kendini tanıttıktan sonra olguya müdahale eder. Kazazedeye gerekli pozisyonu verdikten ve havayolu açıklığını sağladıktan sonra Orkun bir ilkyardımcı olarak, solunumu değerlendirmek için hangi yöntemi kaç saniye süresince yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 5- 10 sn. süresince bak- dinle- hisset
Soru Açıklaması
48.
Trafik kazası sonrasında özel güvenlik görevlisi Rıfat’ın hangi yaralıyı araçtan mutlaka çıkarması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıda solunum güçlüğü varsa
Soru Açıklaması
49.
Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
Doğru Cevap: "B" Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
Soru Açıklaması
50.
Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Olağanüstü bir tehlike söz konusu ise
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel arabalarıyla tatil için İstanbul’dan Rize’ye giderken Akçaabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları hangi sıraya göre yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Koruma- bildirme- kurtarma
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi yanığın şiddetini belirleyen ana faktörler arasında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Yanığın saati
Soru Açıklaması
53.
Patlamanın şiddetiyle yere düşen bir çalışan bacaklarını hareket ettiremediğini, belinin ağrıdığını söyleyince özel güvenlik görevlileri yaralıyı hangi yöntemle sedyeye koymaya karar vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Karşılıklı durarak kaldırma
Soru Açıklaması
54.
Tam hava yolu tıkanıklarında hangi uygulama yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hemlich Manevrası
Soru Açıklaması
55.
Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Akrep-yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara bölgesi kesilerek kanatılır
Soru Açıklaması
56.
Isı, yanıcı özellik gösteren maddeler ve oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan, yanma reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
57.
Yangınlarda söndürme maddesi olarak kullanılan “su”, aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinde en ideal söndürme yapar?
Doğru Cevap: "E" A sınıfı yangınlar
Soru Açıklaması
58.
Yangın oluşum aşamaları, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Koku-Duman-Alev
Soru Açıklaması
59.
İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlerle, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Acil durum planı
Soru Açıklaması
60.
Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlkyardım ekibi
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi yangın bölgesinde karşılaşılabilecek tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Sıvılaşma tehlikesi
Soru Açıklaması
62.
Kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 6 Ayda bir kontrolü, 1 yıllık genel bakım, 4 yıl sonunda tozunun değiştirilmesi
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Duman
Soru Açıklaması
64.
Belirli miktarda alındığında, kişinin sinir sistemine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelere ne isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Uyuşturucu Madde
Soru Açıklaması
65.
“Alışılmış olan bir maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan bir hastalık tablosu, bir kriz durumudur. Kişinin dayanılmaz acılar yaşamasıdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Yoksunluk halini
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mesafe (uzaklık)
Soru Açıklaması
67.
Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendini daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" Ben Merkezcilik (Egoizm)
Soru Açıklaması
68.
Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Görüntü
Soru Açıklaması
69.
Sosyal psikologların uzun yıllar yaptıkları çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. Sözsüz mesajlar; jestler göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi öğeler……………. İle ifade edilir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
70.
Halk arasındaki karşılığı “dengine getirip, mosmor etmek” olan dinleme türüne karşılık gelen dinleyiciler, genellikle konuşma esnasında konuşmacının kelimelerini dikkatlice dinleyerek özellikle bahsetmediği noktaları tespit eder. Zihinlerinde daha önceden hazırlanmış planları olan bu tür dinleyiciler sinsice bir çaba içerisinde konuşmacıyı zor duruma düşürmeye çalışırlar. Bu tür dinlemeyi genellikle basın mensupları daha fazla yaparlar.

Yukarıdaki açıklamaya karşılık gelen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tuzak kurucu dinleme
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi bir Özel Güvenlik görevlisinin öncelikli ve ‘olmazsa olmaz’ görev anlayışını ifade eden, sağlıklı bir ilişki kurmasını ve kaliteli bir hizmet ortaya çıkarmasını sağlayan geliştirilebilir davranış yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Alınganlık gösterme
Soru Açıklaması
72.
İletişim sürecinin temel ögelerinden, kaynak, alıcı, mesaj, kanal, dönüt ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Alıcı (hedef): Düşüncelerin kodlanması, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak hazırlanan sembollerdir
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendini diğer insanlardan küçük görmek
Soru Açıklaması
75.
Empati nedir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin karşısındaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
Soru Açıklaması
76.
Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aktif dinleme
Soru Açıklaması
77.
Mavi Göl Mesire alanında piknik yapan iki grubun arasında çıkan tartışmanın devam ettiği sırada müdahalenin zaruri olmasına rağmen makul sürede yeteri kadar ekip gelemeyeceğini bilen Özel Güvenlik Görevlisi Cemal ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yapıcı konuşmalarla taraflar sakinleştirilmeye çalışılır
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda paniğe sebep olabilir?
Doğru Cevap: "C" Topluluk içerisindeki iletişim eksikliği
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İletişimin artırılması
Soru Açıklaması
80.
Özel güvenlik görevlisi Kemal, AVM girişinde görev yaparken güvenlik kontrol kapısından geçmesi için uyarıda bulunduğu kişinin fiziki saldırısına uğrar ve cop kullanmak zorunda kalır. Kemal’in copla şahsın vücudunun hangi bölgesine vurması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "C" Boyun bölgesi
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıda verilen grup ve kalabalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Takım taraftarları – Grup
Soru Açıklaması
82.
Üniversitede saldırgan bir öğrenci topluluğu mevcuttur ve genel kolluk çağırılmamıştır. Bu kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak isteyen üniversitede görevli, özel güvenlik görevlileri hangi düzende hareket etmelidirler?
Doğru Cevap: "B" Kama düzeni
Soru Açıklaması
83.
Yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kalan güvenlik görevlisinin hareket tarzıyla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda en sık rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Rehin alma
Soru Açıklaması
85.
Tiyatro salonundaki oyunu izlemekte olan seyircilerin oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi grup içerisindeki liderin, grup üyelerini etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı usullerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Grup üyeleriyle iletişimi kesme
Soru Açıklaması
87.
“Tarım Bakanlığında görev yapan ÖGG Kemal, Bakanlık binası önünde bir konuyu protesto etmek üzere toplanmış bir çiftçi kitlesiyle karşı karşıyadır.” Kemal’in bu çiftçi kitlesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Grupta duygusal hareket etme görülmez
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Duygulu ve hassas olma
Soru Açıklaması
89.
Güzergâh üzerinde olası tehlikeli bölgeler ile varış noktasındaki mevcut durum, şartlar nasıl değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Öncü istihbarat çalışması
Soru Açıklaması
90.
Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Suikast
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Hangi kapsamda özel koruma hizmeti verilmez?
Doğru Cevap: "E" Avrupa Birliği Hukuku kapsamında koruma hizmeti
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi Temel Koruma prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma faaliyetlerinde her türlü olay karşısında tereddüt edilmeden doğrudan silah kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çevre düzenini koruma
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin (Önemli kişi) araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" VIP oto sürücüsü, VIP’nin (Önemli kişi) kapısını açmalıdır
Soru Açıklaması
95.
Çoklu koruma organizasyonunda “Ekip Amiri” nin görevi nedir?
Doğru Cevap: "A" Tüm koruma organizasyonundan sorumludur
Soru Açıklaması
96.
Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" 7 kişi ile koruma (serpme)
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisi, genel kolluğun olmadığı yerde genel kolluğun idari ve adli bütün yetkilerini kullanabilir
Soru Açıklaması
98.
"Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal …………… bildirmelidir."cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Genel kolluğa
Soru Açıklaması
99.
Suçun önlenmesi ve işlenmiş suçun aydınlatılmasında genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki iletişimin şekli ve sürecini en verimli kılan uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "E" KAAN
Soru Açıklaması
100.
I. Özel Güvenlik

II. Polis

III. Sahil Güvenlik

IV. Gümrük Muhafaza

Yukarıdakilerden hangileri genel kolluktur
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.