logo
99. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
“Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.” Boş bırakılan yerlere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı – hazne
Soru Açıklaması
2.
(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 ve diğer rakam olan 19 neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek çapı - Kovan boyu
Soru Açıklaması
3.
Şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçaya ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Sürgü tutucu pimi
Soru Açıklaması
4.
Silahını söken ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini sürgü(kapak takımı) üzerinde göremez?
Doğru Cevap: "A" Tetik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tabancalardaki emniyet çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rampa emniyeti
Soru Açıklaması
6.
MP-5 makinalı tabancalarda, atış seçici mandal ve tetik tertibatı hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Kabza
Soru Açıklaması
7.
Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kuralları içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Silahını unutmamak için evde her zaman göz önünde bulundur
Soru Açıklaması
9.
Tabancada söküm işleminin sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Fişek yatağını kontrol et.

II. Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar.

III. Şarjörü çıkar.

IV. Ölü noktaya tut.

V. Sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Doğru Cevap: "B" IV-III-I-V-II
Soru Açıklaması
10.
Şarjör kilitleme mandalı yarı otomatik tabancada nerede bulunur?
Doğru Cevap: "E" Çerçevede (Gövdede)
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Hangisi bakım aracı değildir?
Doğru Cevap: "B" Hatve
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi silah çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Fizyolojik silahlar
Soru Açıklaması
13.
MP-5 makineli tabancanın üzerinde bulunan dönerli gezde kaç adet mesafe ayarı vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
14.
Hangisi atış sonrası silah bakımında kullanılan malzemelerdendir?
Doğru Cevap: "C" Harbi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru Açıklaması
16.
Fişek çekirdeğinin uluşabileceği en uzak mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Azami menzil
Soru Açıklaması
17.
“Rampa”, silahın hangi parçası üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "E" Namlu
Soru Açıklaması
18.
Silahlarda iğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Fişek ateşlenmez
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisinde yarı otomatik tabancaların namlusunda bulunanlar doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Rampa - Fişek yatağı - Yiv set
Soru Açıklaması
20.
Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Tabancalarda çapına uygun fişek kullanılır
Soru Açıklaması
logo
99. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi atış tekniklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Açık poligonda atış yapmak
Soru Açıklaması
22.
Silahlarda yerine getiren yayın görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" Geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
23.
Ateşleme sonrası boş kovan dışarı atılmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
Soru Açıklaması
24.
“Ateşli ve Ateşsiz Silahların kullanıldığı olaylarda olay yerinden elde edilen balistik bulguların, balistiğin alt bilim dallarının temel kaideleri ve Adli Balistik Biliminin metotları kullanılarak incelendiği; bulguların, delil kimliğine kavuşturulduğu bilim dalına………….denir.”

Yukarıda boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Adli balistik
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisinde tek göz açık şekilde yapılan atışlarda gez, arpacık ve hedefin görüntüsü doğru olarak tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gez ile arpacık net, hedef bulanık görülerek atış yapılmalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.