logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmemesinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası
Soru Açıklaması
2.
Görev alanında bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip, bunu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlileri veya yöneticilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi müeyyidenin uygulanması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Bir yıl süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisinin kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesine (Değişik: Türk Borçlar Kanunu 64.Maddesine), Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanırlar
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde mümkündür?
Doğru Cevap: "B" Görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri durumunda
Soru Açıklaması
5.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumluları için özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara ilave olarak aranır?
Doğru Cevap: "A" En az önlisans mezunu olmak
Soru Açıklaması
6.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedemez
Soru Açıklaması
7.
Bankada görevli silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, çalıştığı bankaya ait görev silahı ve üniforması ile birlikte öğle yemeğini yemek için dışarı çıkmıştır. Yemek sırasında şahit olduğu kavgaya silahla müdahale eder. Mehmet’in ateşli silahını kullanması hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ateşli silahını görev alanı dışında kullandığından bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, yetkisini aşarak Türk Ceza Kanunu madde 122’de düzenlenen “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle” bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemiştir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Nefret ve ayrımcılık
Soru Açıklaması
9.
Konusu suç teşkil eden emri alan özel güvenlik görevlisinin yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Emir yerine getirilmez
Soru Açıklaması
10.
Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin üzerini elle aramasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri mevzuatta düzenlenmiş hallerle kısıtlı olmak kaydı ile genel kolluğun gözetim ve denetiminde elle üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Alarm izleme merkezinde görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, hizmet alan abonelerin telefon numaralarını ticari amaçla kullanmak isteyen bir turizm şirketine vermiştir. Aşağıdakilerden hangi suç hakkında özel güvenlik görevlisi Gökhan hakkında şikayette bulunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet, havalimanında yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında, bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi, kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra, yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri, bir müddet dahi olsa elde bulundurdukları suç unsuru uyuşturucuyu, hangi yetkilerine dayanarak muhafaza etmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" Emanete alma yetkisi
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından ateşli silahlara Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir
Soru Açıklaması
14.
Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit, aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisine hak kazanır?
Doğru Cevap: "A" Beş gün ücretli izin
Soru Açıklaması
15.
4857 sayılı İş Kanununa tabi özel güvenlik görevlileri için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Genel bakımdan özel güvenlik görevlisinin haftalık çalışma süresi en çok 55 saattir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde hizmet alan kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur
Soru Açıklaması
17.
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı hareket eden kişi hangi suçu işlemiş olur?
Doğru Cevap: "A" Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
Soru Açıklaması
18.
Spor müsabakasında, birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz
Soru Açıklaması
19.
Görev yaptığı fabrikada greve giden işçilere destek olmak maksadıyla, özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen, özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?
Doğru Cevap: "D" Ali altı ay boyunca özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır
Soru Açıklaması
20.
İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına kişi ya da kuruluşun temsilcisi üye sıfatıyla aşağıda belirtilen hangi durumda katılabilir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Suçluların ifadesini almak
Soru Açıklaması
23.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Şahsı ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve konutlara girmek
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yorum bölümü
Soru Açıklaması
26.
Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yanlış yazıldığında kolay değiştirmek amacıyla kurşun kalemle de yazılabilir
Soru Açıklaması
27.
6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre; müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir?
Doğru Cevap: "C" 48 saat
Soru Açıklaması
28.
Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde el ile arama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "A" Spor müsabakalarında
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu/delil çeşitleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik bulgular
Soru Açıklaması
30.
AVM’ de hırsızlık şüphelisini özel güvenlik görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Yakalama nedeni
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik planlaması önemli olduğundan her zaman en pahalı cihazlar kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
32.
Görev alanında, hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Adli
Soru Açıklaması
33.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize, gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Aracın torpido kısmını el ile arayabilir
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Karesel devriye
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz tabancası elde ederler. Şahıs tabancanın faturalı olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yiv-set olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahsı, tabanca ve faturayı kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin yaşantılarını zorlaştırmalı/kısıtlamalı
Soru Açıklaması
37.
Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi girişinde içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden Bahattin, söz konusu güvenlik kontrollerine tabi olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve Zeki’nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Arama ve kontrole tabi olması konusunda Bahattin’i zorlamazlar fakat içeri girmesine izin vermezler
Soru Açıklaması
38.
Devriye hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri Ali ile Veli, görev sırasında bıçakla yaralama olayına müdahale ederek suç unsuru eşyaya emanete alıp suçluları yakalayarak genel kolluğa tutanak ile teslim ederler. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekibinin talebi ile özel güvenlik görevlilerinden olay yerinin korunmasına yardımcı olmaları istenir.

Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ile ilgili olarak Ali ile Veli’nin yaptığı hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi
Soru Açıklaması
39.
Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar?
Doğru Cevap: "A" Üç yıldan sekiz yıla kadar
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tabanca
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Parmak izi okuyucu
Soru Açıklaması
42.
Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Monitör
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Tel Örgü
Soru Açıklaması
44.
Bir tren garında yolcuların kullandığı girişe hangi güvenlik cihazının konulmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" Parmak izi okuyucusu
Soru Açıklaması
45.
Kontrol noktalarında bazı kişiler özel ilgiye ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangileri bu kategoride değerlendirilmezler?
Doğru Cevap: "D" Sporcular
Soru Açıklaması
46.
Kanaması durdurulamayan bir yaralıda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Solunumu ve nabzı yavaşlar
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının değerlendirilmesi kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Ortamı havalandırmak
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi, sıcaktan daha çok etkilenir?
Doğru Cevap: "D" Kalp ve tansiyon hastaları
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Kurtarma”nın kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "C" Meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Soru Açıklaması
50.
Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bölge aşağı sarkıtılır
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Sedye ile taşıma tekniği ile ilgili hangi şık yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Güçlü olan ilk yardımcı hastanın ayak kısmında olmalıdır
Soru Açıklaması
52.
Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Genellikle 10 yaşından büyük çocuklarda görülür
Soru Açıklaması
53.
Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hasta sırtüstü yatırılıp karnına bastırılarak yuttuğu sular çıkarılmaya çalışılır
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdaki yaralı taşıma tekniklerinin hangisini uygulamak için en az 2 kişi gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
Soru Açıklaması
55.
Özel güvenlik görevlisi Hasan; bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Dile
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kuraklık
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kor oluşturarak yanarlar
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi afet tanımı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Toplumun baş etme kapasitesi yeterlidir
Soru Açıklaması
59.
Ahşap, kâğıt, tekstil, şeker vb. ürünlerin yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
60.
Ülkemizde tüm acil durum birimlerinin aynı çatı altında toplandığı ihbar numarası aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 112
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijen ile temasının kesilmesi yangın söndürme yöntemlerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "B" Boğma
Soru Açıklaması
62.
Kullanılmış veya bazı sebeplerden dolayı içerisindeki itici gazı azalmış yangın söndürme cihazının manometresindeki ibre hangi boyalı alanı gösterir?
Doğru Cevap: "B" Kırmızı
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gereken doğru davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Asansörü kullanarak derhal bulunduğunuz yeri terk ediniz
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" KADES
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin, vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Deri üzerine sürerek alma
Soru Açıklaması
66.
Bir özel güvenlik görevlisinin görevi esnasında bireyler ile kurmuş olduğu iletişimde, iletişim kurma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Etkilemek ve yönlendirmek
Soru Açıklaması
67.
Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kendinizi tanımak
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır?
Doğru Cevap: "C" Anlaşılmak
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen sosyal özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "E" Resmiyet ve samimiyet
Soru Açıklaması
70.
İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
Doğru Cevap: "C" Yüz
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
72.
İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yargılayın
Soru Açıklaması
73.
Önyargı nedir?
Doğru Cevap: "C" Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden peşin bir karara varmış olma durumudur
Soru Açıklaması
74.
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir?
Doğru Cevap: "C" Konuşma
Soru Açıklaması
76.
İletişimin başarısında kanal seçimi neden önemlidir?
Doğru Cevap: "D" Mesajın başarılı şekilde iletilmesini kolaylaştırdığı için
Soru Açıklaması
77.
İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" İletişim engeline
Soru Açıklaması
78.
Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile topluluk içine patlayıcı madde atılması gibi durumlarda, kalabalığın içerisinde oluşabilecek paniği önlemek ve sakinleşmesi için güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tavırlardan hangisini yapmaları daha doğru olacaktır?
Doğru Cevap: "E" Ses yükseltici cihazlarla veya yüksek sesle bağırarak grubu sakinleştirmeye ve paniği önlemeye çalışmak
Soru Açıklaması
79.
Göz yaşartıcı gazların insanların üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Kulaklarda yanma olur
Soru Açıklaması
80.
“Üniversitede gerçekleşen tüm öğrenci eylemlerine katılan üniversite öğrencisi Ahmet, arkadaşlarının yanında bir statü kazanmak adına hareketlerinin nereye gideceğini düşünmeden ani çıkışlarla hep en önde yer almaya çalışmaktadır. Ahmet bu hareketleri ile farkında olmasa da eylemlerin sürekli olmasını sağlamakta ve yaptığı eylemlerde yasa ve sosyal kurallara herhangi bir aykırılık görmez ve sorumluluk hissi duymaz.” Ahmet bu topluluk içerisinde hangi tip kişi olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Atılgan
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
“Kimyasal maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunmaktadırlar. Bu maddeler kullanılırken bulundukları hal, kullanım amaçları ve yayılacakları alana göre farklı yayma yöntemleri geliştirilmiştir.“ Aşağıdaki yöntemlerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddeleri yayılma yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Damlama ile yayma
Soru Açıklaması
82.
“Başkentin en büyük AVM’lerinden birisinin kapalı alanında aniden başlayan yangın nedeniyle aşırı paniğe kapılmış gruba yön verme……. , çünkü……..” Cümlesinde boş bırakılan yerleri en uygun ve anlamlı şekilde tamamlayınız.
Doğru Cevap: "E" Çok zordur - panik korku ve bilgisizliğin ortaya çıkardığı bir şuursuz bir harekettir
Soru Açıklaması
83.
Verdiği kararlar nedeniyle hakemlere yapılan itirazlar sonucu sık sık ara verilen ve rakip takımın galip gelmesi ile sona eren basketbol final müsabakasında görev yapan güvenlik görevlileri, maç sonunda hakemleri kapalı spor salonundan çıkarırken fiziki saldırı ve yabancı maddelerden en iyi şekilde korumak için hangi düzen veya düzenler kullanmalıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Çember ve çatı düzeni
Soru Açıklaması
84.
Stadyumda maç esnasında aniden tribünden atlayarak saha içerisine giren fanatik bir taraftara bu maçta görevli özel güvenlik görevlisi ne yapmalı?
Doğru Cevap: "A" Yeteri kadar kuvvetle gidip şahsı yakalayıp derhal sahadan dışarı çıkartmalı
Soru Açıklaması
85.
Kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için güvenlik görevlilerinin alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal tepkilerden daha çok bireysel tepki önemlidir ve bunun için daha fazla güvenlik tedbiri alınmalıdır
Soru Açıklaması
86.
Taraflar arasındaki çatışmayı önlemede kullanılan en etkili yöntemlerinden birisi uzlaşma diğer adıyla kazan-kazan yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme uygun olan yaklaşım tarzıdır?
Doğru Cevap: "A" Hem benim isteklerimi, hem de senin isteklerini karşılayacak bir çözüm bulalım
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olaylarda eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı uyguladıkları eylem taktikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik görevlileriyle olumlu diyalog kurarak alanın kendilerine terk edilmesini sağlama propaganda yapma
Soru Açıklaması
88.
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
Soru Açıklaması
89.
Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konut koruma
Soru Açıklaması
90.
Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları kişilerin bulunduğu alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Arama
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Patlayıcı maddelerin terör amaçlı kullanılma nedenlerini sıraladığımızda; aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Güven ve emniyet hissi oluşturması
Soru Açıklaması
92.
Tek kişilik korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 180
Soru Açıklaması
93.
Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler, koruma taleplerini merkezde hangi Bakanlığa başvurarak iletirler?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Askerlik hizmetini mutlaka tamamlamış olmalıdır
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde bulunan görevlilerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık görevlileri
Soru Açıklaması
96.
Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkilerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Genel kolluk olaya el koyuncaya kadar delilleri muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
98.
Özel güvenliğin görev yaptığı mezarlığa belirli bir süre için genel kolluk takviye olarak görev alır. Bu durumda sevk ve idare yetkisini kullanacak olan makam hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Genel Kolluk Amiri
Soru Açıklaması
99.
Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonunu amaç edinen örnek proje aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" KAAN
Soru Açıklaması
100.
Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanlarında, genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerince yapılan üst aramasında kimden yazılı izin alınır?
Doğru Cevap: "B" Mülki Amirden
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.