logo
97. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi namlunun bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sürgü
Soru Açıklaması
3.
Şarjör (Hazne) silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu parçadır. Şarjör gövdesi içerisinde şarjör yayının uç kısmında bulunan ve fişeklerin üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan kısma ne denir?
Doğru Cevap: "E" Gerdel
Soru Açıklaması
4.
Sökülmüş silahın takılması işleminde hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?
Doğru Cevap: "D" Silahın sökülürken izlenen yolun sonundan başlanarak başa doğru sıralama takip edilir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanını doğru kabul etmek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Atışa atış öğretmeninin “ATIŞ SERBEST” komutu ile başlanır, “ATEŞ KES” komutu ile son verilir
Soru Açıklaması
7.
Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin, silahının tutukluk yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur?
Doğru Cevap: "C" Atış nezaretçisinin komutlarına uygun hareket etmelidir
Soru Açıklaması
8.
Silahın boşaltılması esnasında aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılır
Soru Açıklaması
9.
Silah ruhsatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İş yeri bulundurma ruhsatı olanlar akşamları silahını evine götürebilir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir kişi atış yaparken, atış sırası bekleyen diğer atıcı hataları düzeltmeye yardımcı olur
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi fişek çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör kapasitesi
Soru Açıklaması
12.
Nişan hattını oluşturmaya yarayan, gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nişan tertibatı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Kapsül
Soru Açıklaması
14.
Yarı otomatik tabanca nedir?
Doğru Cevap: "D" İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır
Soru Açıklaması
15.
İlk dolduruşta sürgü geriye çekilerek sürgünün hızla ileriye gitmesini ve şarjörün en üstündeki fişeğin fişek yatağına sürülmesini, sonraki atış sırasında barut gazı basıncıyla geriye gelen sürgünün hızla ileriye giderek yeni fişeğin fişek yatağına yerleşmesini sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Yerine getiren yay
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Tetiğin birden güç uygulayarak değil, ezerek çekilmesi
Soru Açıklaması
17.
Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır.

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Yiv ve setler
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sürgüde (kapak takımı) bulunan bir parça değildir?
Doğru Cevap: "E" Horoz
Soru Açıklaması
19.
Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur
Soru Açıklaması
20.
Sürgü üzerinde bulunan, boş kovanın dışarı atılmasında çok önemli görevi olan, yayı arızalandığında görevini yapamayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak
Soru Açıklaması
logo
97. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Silahı eline aldığında şarjörü çıkartmadan, sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
Soru Açıklaması
22.
Hangisi sürgü tutucu piminin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Tabancanın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi atış esnasındaki emniyet tedbirler için söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Silahlar atış hattından önce komuta gerek olmadan doldurulur ve boşaltılır
Soru Açıklaması
24.
Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Horozun elle kurulup, tetiğin çekilmesi ile horozu düşüren sistemdir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Her zaman ve her yerde emniyet mandalı açık bulundurulmalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.