logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı’dır.” Başkenti Ankara’dır.” Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak düzenlenen bu hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilmez?
Doğru Cevap: "B" Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değillerdir?
Doğru Cevap: "B" Suçluların ifadelerini almak
Soru Açıklaması
5.
Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, aşağıda belirtilen durumlardan hangisini yapması durumunda görev alanı ile ilgili ihlalde bulunmuş olur?
Doğru Cevap: "E" Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi hariç, işyeri ve konutlara girmesi
Soru Açıklaması
6.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma hayatında gece, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Doğru Cevap: "A" En geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir
Soru Açıklaması
7.
Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin izniyle kurum veya kuruluşun kendi bünyesinde kurulan oluşuma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik birimi
Soru Açıklaması
8.
Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülmektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı özel güvenlik alanında faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim kurumlarını hangi bakanlığımız adına denetlemektedir?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
9.
Vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, sanayi odası başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet müdürlüğü temsilcisinin olumlu, il jandarma komutanlığı ve ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin olumsuz oy kullanması durumunda karar nasıl alınır?
Doğru Cevap: "C" Vali yardımcısının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlilerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarını yapma
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Koruma ve Güvenlik Planı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun özel güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suç ve tehlike teşkil etmemekle birlikte, detektör, X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinin alarm verdiği eşyayı emanete alması
Soru Açıklaması
13.
“Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir.” Şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
14.
Takım elbiseden oluşan üniforma ile görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, geçici özel güvenlik izni alınan konser alanına girenlerin el detektörü ile üstlerini aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlisi Mehmet, konser alanının dışında 5188 sayılı kanunda sayılan yetkileri kullanabilir
Soru Açıklaması
15.
Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner, fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka yönlendirilmesi ve izdihamı engellemek için fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini yönetmekle görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Caner’in bu görevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi Caner, güvenlik sorumlusu tarafından verilen her türlü emri yerine getirir
Soru Açıklaması
16.
Geçici ve acil durumlarda verilen özel güvenlik izninde; güvenliğin sağlanması için ilgili özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde, ilave tedbirlerin alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Valilik
Soru Açıklaması
17.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90. Maddesinin a) fıkrasında düzenlenen “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Herkes tarafından geçici yakalama yapılabilir
Soru Açıklaması
18.
Üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Ali için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. maddesinde belirtilen yetkileri kullanamaz
Soru Açıklaması
19.
Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma belgesi
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir?
Doğru Cevap: "D" Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç delillerini incelemek
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sayı bölümü
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisinin kontrol noktasında bulunmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "A" Fotoğraf makinası
Soru Açıklaması
24.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Konuşmalarda unvan kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
25.
Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Koruyucu
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İfade delil
Soru Açıklaması
27.
Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teşhis tutanağı
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hayal ürünü olmalı
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kombine devriye
Soru Açıklaması
30.
“Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette uygulanır.” Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bedeni kuvvet – Maddi güç – Silah kullanma
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişi/kurum/kuruluş yetkilisi
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı’nın görev ve yetkisi dâhilinde değildir?
Doğru Cevap: "E" Stadyum dışındaki seyyar satıcıları yakalamak ve zabıtaya teslim etmek
Soru Açıklaması
33.
AVM’ de görevli özel güvenlik görevlisi Halil, devriye görevi esnasında bir şahsı hırsızlık yaparken görmesi üzerine suç konusu hırsızlık eşyası ile yakalamıştır. Hangi tutanağı tanzim etmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli paketle karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Derhal kolluğa haber verir ve etrafına güvenlik şeridi çeker
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye görevi yerine getirirken, bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "A" Darp olayına müdahale ederek şüpheliyi yakalayarak, genel kolluğa teslim eder
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Müsabaka güvenlik planını hazırlamak
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlisi Cihan, Belediye parkında devriye görevi sırasında eşkâli ve bilgileri daha önceden bildirilen cezaevinden kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır?
Doğru Cevap: "E" Adli yakalama
Soru Açıklaması
38.
Metro istasyonunda görevli özel güvenlik görevlileri Ali ile Hasan, yaya devriye görevi yaparken Asiye hanımın çantasını kapkaç yapmak suretiyle çalan iki kişiyi suçüstü yapmak suretiyle yakalar. Aşağıdakilerden hangisi Ali ile Hasan’ın tutanak tanzim ederken dikkat etmesi gereken içerik kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmza atmak istenmemesi durumunda, sebepleri ile birlikte tutanakta belirtilmesine gerek yoktur
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerin hangisi mektup bombanın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Normal mektup boyutunda ve ağırlığındadır
Soru Açıklaması
40.
Kişi, tesis veya binaya içeriden ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya korunan yere etkileyebilecek zarar/kayıp verme durumuna …………… denir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelir ise cümle doğru tamamlanmış olacaktır?
Doğru Cevap: "D" Tehlike
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" Kapı tipi metal detektör
Soru Açıklaması
42.
X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50 cm
Soru Açıklaması
43.
Kapalı bir kutu içerisinde metal nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir?

I. X-Ray cihazı

II. Metal detektörü

III. Kamera
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
44.
Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" CCTV
Soru Açıklaması
45.
Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

I.Duman

II.Işık

III.Isı

IV.Alev
Doğru Cevap: "A" I, III ve IV
Soru Açıklaması
46.
Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş, Hakan Bey evinin balkonunda otururken komşu evde tüp patlamasına şahit oluyor. Olay yerine vardığında komşunun oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde değişik derecelerde yanıklar olduğunu gözlüyor. Hakan Bey bu yanıklar karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Su toplamış deriler patlatılarak üzerlerine ilaç ya da yanık merhemi sürülmelidir
Soru Açıklaması
47.
Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğun yere düştüğüne şahit olur. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet Bey’in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Hareket ettirilmez, 112 aranır, olumsuz durumlara karşı hastanın yanında durulur
Soru Açıklaması
48.
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
Doğru Cevap: "B" Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce, ilkyardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralının yarasını görmesini sağlamak
Soru Açıklaması
50.
Ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılır
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 112
Soru Açıklaması
52.
Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin kan grubuna
Soru Açıklaması
53.
- Hareket ile artan ağrı

- Şekil bozukluğu

- Hareket kısıtlılığı

- Şişlik

Yukarıdakiler hangi hastalığın belirtileridir?
Doğru Cevap: "C" Kırık
Soru Açıklaması
54.
Özel güvenlik görevlilerinin, burun kanamalarının durdurulması için hangi uygulamayı yapmaları gerekir?
Doğru Cevap: "C" Burun kanamasında baş hafif öne eğilir, yaralının burun kanatlarına sıkıca bastırılır
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi turnikenin uygulandığı durumlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Hafif yaralanmalar olması
Soru Açıklaması
56.
Yangın yerindeki tehlikeler içerisinde bulunan çökme tehlikesi; yapıların yüksek sıcaklıktan dolayı taşıma gücünün zayıflaması ve çökmesi olayıdır. Bu tehlike göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yapı çeşitlerinden hangisinin daha önce çökmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Ahşap yapılar
Soru Açıklaması
57.
Kötü amaçlarla bir binaya, herhangi bir mala veya araziye zarar vermek amacıyla bilerek ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sabotaj
Soru Açıklaması
58.
Oksijen ile belirli bir karışım oranında yanabilen gaz ya da gaz karışımlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yanıcı gaz
Soru Açıklaması
59.
Olası bir yangın durumunda itfaiye ekibi olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Söndürme ekibi
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerindeki kaos ve kargaşanın önüne geçmek
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi olayı söndürme etkisi özelliklerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Soğutma
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği bulunan gaz çeşididir?
Doğru Cevap: "C" Karbonmonoksit
Soru Açıklaması
63.
Yanma çeşitleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yavaş - Hızlı - Parlama Patlama - Kendi Kendine Yanma
Soru Açıklaması
64.
AVM’de görevli ÖGG Erkan iki gencin kendi aralarında konuşurlarken “bong yapmak ve kafayı dumanlamak” gibi bazı kelimeleri kullandıklarını duyar. Bu durumda ÖGG Erkan aşağıdaki konuların hangisinden şüphelenmelidir?
Doğru Cevap: "B" Uyuşturucu kullanılması ihtimalinden
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada bulunan bir uyuşturucu maddedir?
Doğru Cevap: "A" Esrar
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişiminin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tek yönlü iletişim olarak kalabilir
Soru Açıklaması
67.
Herhangi bir konuya ya da olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü-sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. İletişimin iyi olabilmesi için hedef tarafından algılanabilmesi önemlidir.

Yukarıdaki ifadeyle iletişim sürecinin hangi temel evresi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj (Haber)
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yönetmek, hâkimiyet kurmak
Soru Açıklaması
69.
Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ………….. denir.
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
70.
 Ne söylemek istiyorum?

 Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?

 Nerde, hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur?

Yukarıda verilen sorular hangi amaca uluşmak için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" İletişimde amaca ulaşmak için
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi diğerlerinden kendini daha önemle olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstende tutmaya çalışması, olarak tanımlanan iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ben merkezcilik (Egoizm, bencillik)
Soru Açıklaması
72.
Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir güvenlik görevlisinin kılık kıyafetine gösterdiği özen kurum içinde aşağıdaki etkilerden hangisini doğurmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İlk iletişim süreçlerinde karşısındaki üzerinde olumlu etki yaratmasını
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel özelliklerindendir?

I) İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı bulunur

II) İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür

III) İletişim, dinamik bir olgudur

IV) İletişim belirli kalıplara bağlıdır
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir problem çözme yoludur?

I) Yenilikçi çözümler üretmek

II) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak

III) Problemin nedenini anlamaya çalışmak

IV) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
Doğru Cevap: "D" I- II ve III
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Önyargılı olmak
Soru Açıklaması
76.
Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. Cümlesi hangi kavramı tarif etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
77.
Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Farklılığa saygı ve hoşgörü
Soru Açıklaması
78.
Özel güvenlik amiri Nihat’ın emri altındaki özel güvenlik görevlilerine “kama düzeni al” talimatı verdiğine göre, Nihat aşağıda sayılan hangi duruma müdahale etmeyi planlamamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Topluluğu koruma altına almak
Soru Açıklaması
79.
Göz yaşartıcı gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur

II. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak kalıcı körlük olur

III. Nükleer silah olarak değerlendirilir

IV. Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan etkili bir yöntemdir

V. Etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer
Doğru Cevap: "C" I, IV, V
Soru Açıklaması
80.
“Panik; aşırı heyecan durumunda, çok güçlü bir korkuyla birlikte ortaya çıkan ve insanların hiçbir şey yapamaması şeklinde veya o durumdan kurtulmanın en iyi yolunu düşünmeden ve ani olarak hareket ederek bulundukları durumdan kurtulmaya çalıştıkları bir davranış türü olarak tanımlanır.” Aşağıdakilerden hangisi paniği önlemek isteyen bir güvenlik görevlisinin kesinlikle yapmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "C" Kontrolsüz davranışları önlemek ve topluluğun dikkatini bir noktaya çekmek için havaya ateş ederek yönlendirmelidir
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Üniversite kampüsünün ana meydanında siyasi pankart açılıp slogan atılarak başlatılan bir kanunsuz toplantıya müdahale edecek olan güvenlik amiri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik amiri, emrinde topluluğa müdahale edebilecek yeterli ölçüde teçhizatlı kuvveti bulunmasa da dağıtmak için her türlü zor kullanma şekillerini uygulamalıdır
Soru Açıklaması
82.
“Kalabalıklar, genel anlamda bir yerde birikmiş insanlar topluluğunu ifade eder. Aralarında herhangi bir bağ olmayan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen, yani tesadüfi olarak bir araya gelen insanlardan oluşan kalabalıklar bazen gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen bir topluluğa dönüşebilir.” Buna göre kalabalık oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kalabalığı oluşturan insanlar arasında hiyerarşi ve iş bölümü vardır
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için güvenlik görevlilerinin uygulayacağı müdahale ilkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Panik havası oluşturarak topluluğun kendiliğinden dağılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olayları başlatma yöntemlerindendir?

I. Yaygın ve etkili propaganda yapmak

II. Kışkırtıcı konuşmalar yapmak

III. Sakin olunmasını öğütlemek

IV. Heyecanı arttırmak

V. Topluluğun kendiliğinden dağılması
Doğru Cevap: "B" I, II, IV
Soru Açıklaması
85.
“Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdikleri kümelere grup denir.” Planlı, programlı ve bilinçli olarak eylem yapıp ayaklanma ve terör yaratarak, devletin anayasal düzenini bozmak amacında olan gruplar aşağıdaki grup türlerinden hangisi ile anlatılır?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan grup
Soru Açıklaması
86.
Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gaz kullanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Direniş ve saldırılarına son veren veya gözaltına alınan lider pozisyonunda olan kişilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmaya devam edilebilir
Soru Açıklaması
87.
“Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri ve grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkiler grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir.” Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kavram içerisinde değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Birey davranışı grup içinde veya dışında aynıdır, değişmez
Soru Açıklaması
88.
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tehdit seviyesi düşük kişilerde uygulanan koruma sistemidir
Soru Açıklaması
89.
“Suikastlar,…………ve………..şeklinde ikiye ayrılır.”

Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "B" Açık-Gizli suikastlar
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi Önemli kişilere (VIP) karşı gerçekleştirilen itibar düşürücü saldırılardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Bıçakla saldırma
Soru Açıklaması
logo
96. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Koruma hizmeti yapan koruma görevlileri taşıyacakları tabanca seçiminde aşağıdaki seçeneklerden hangisini dikkate almayabilir?
Doğru Cevap: "E" Silahın rengi
Soru Açıklaması
92.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında oluşturulan merkez ve il koruma komisyonu tarafından aşağıdakilerden hangi koruma şekilleri verilemez?
Doğru Cevap: "C" Sözlü koruma
Soru Açıklaması
93.
Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Her türlü ortamda her zaman takım elbiseli ve kravatlı olmalı
Soru Açıklaması
94.
Araçlarda oturma düzeni ve inme binme kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yakın koruma korunan kişiden önce araca binmelidir
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Medyatik olmalı
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdaki maddelerden hangisi Suikast eyleminin safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Eylemin yapılacağının hedefe bilgi verilmesi
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde uygulanan örnek bir projedir?
Doğru Cevap: "E" KAAN
Soru Açıklaması
98.
Bodrum ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "D" Bodrum Kaymakamı
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk- özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Görev alanına gelen genel kolluğa kimlik sormak ve silahını emanete almak
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenliğin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Emanete alma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.