logo
95. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir
Soru Açıklaması
2.
Toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Top
Soru Açıklaması
3.
İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tam otomatik tabancalar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi fişek yatağında bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Tırnak arızalı olabilir
Soru Açıklaması
5.
6,35 x 16 mm’lik fişeğin anlamında 6,35 rakamı neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Çekirdek çapını
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
Soru Açıklaması
7.
Temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir?
Doğru Cevap: "D" Atış yapan kişinin nişan aldığı göze atış gözü, diğer göze yardımcı göz denir
Soru Açıklaması
8.
Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim'in, silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sırası ile yapar
Soru Açıklaması
9.
Yerine getiren yayın görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" Sürgünün, atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
10.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde, temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçalardan hangisini temizlemektedir?
Doğru Cevap: "B" Gövde (çerçeve)
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişeğin arızalı olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" İğne yayı
Soru Açıklaması
13.
Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
Soru Açıklaması
14.
Otomatik/yarı otomatik tabancalarda, şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün (kapak takımı) geride kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sürgü tutucusu
Soru Açıklaması
15.
Atış poligonunda atıcı, hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir?
Doğru Cevap: "E" Hedef kontrol
Soru Açıklaması
16.
Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nişan tertibatı
Soru Açıklaması
17.
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
18.
İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kapsül
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Namlu
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Şarjör kilitleme mandalı
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir?
Doğru Cevap: "E" Hatve
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Horoz-iğne-kapsül-barut
Soru Açıklaması
24.
Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör çıkartılmalı
Soru Açıklaması
25.
Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.