logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e amiri tarafından konusu suç teşkil eden emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmeyeceği için emre uymamalıdır
Soru Açıklaması
2.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri
Soru Açıklaması
3.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin hak ve ödevleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" İş Kanunu
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisi verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Parmak izi ve fotoğraf alma
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, genel kolluğu kim görevlendirmeye yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" Mülki idare amiri
Soru Açıklaması
7.
“Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Saldırıdan başka bir şekilde kurtulmak mümkün olmalı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki görevlilerden hangisi hukuki olarak genel ve özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri
Soru Açıklaması
10.
Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetler açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekil ve şartta kısıtlanamaz
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Belediye başkanlığı temsilcisi
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı kuruluşta bilgi ve eğitimi olduğu için mesai saatlerinde tesisin elektrik işlerini de yapmaya zorlanmaktadır. Durumun tespit edilmesi veya Mehmet’in şikayetçi olması durumunda, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hangi işlem tesis edilecektir?
Doğru Cevap: "E" Kuruluş yetkilisine idari para cezası uygulanacaktır
Soru Açıklaması
13.
Kural olarak, koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik hizmetinden faydalanacak kişi veya kuruluş
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenlik görevlisi Cemil, görev yaptığı alışveriş merkezinde daha önce tartışma yaşadığı mağaza çalışanı Ebru’yu, asılsız olarak hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalamış ve genel kolluğa bildirmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil’in aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Suç uydurma
Soru Açıklaması
15.
Ev ve bahçe malzemeleri satan büyük bir mağazada görevli özel güvenlik görevlisi Mahmut, mağazada şiddet kullanarak reyon görevlisini darp ederek yaralayan müşteriyi zor kullanarak engellemiş ve etkisiz hale getirmiştir. Bu adli konu ile ilgili özel güvenlik görevlisi Mahmut ilk olarak kimi bilgilendirmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" Polis
Soru Açıklaması
16.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un Ek Madde 1’inde yer alan hükme göre; ruhsatlı silahla girilemeyecek yerleri belirten şık hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahkeme salonları, akıl hastaneleri ve psikiyatri bölümleri, ceza ve tutukevleri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Para nakilleri esnasında
Soru Açıklaması
18.
“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un kapsamında kişi, kurum veya kuruluşların, özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Yukarıdaki cümle ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarına ilişkin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Görev yapılan yerin işletme sahipleri ve sorumluları özel güvenlik görevlilerinin görev alanını gerektiğinde doğrudan genişletebilirler
Soru Açıklaması
20.
Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapabilir?

I-Kolluk kuvvetleri

II-Özel güvenlik personeli

III-Mağdur kişi
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Özel güvenlik görevlileri Okan ile Fuat, devriye görevi esnasında hangi davranışı yapmaları yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bölgelerinden izinsiz ayrılabilirler
Soru Açıklaması
22.
Zor kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Amaç direnenleri cezalandırmaktır
Soru Açıklaması
23.
Havaalanında özel güvenlik görevlisi Veli, giriş kapısında yolcunun üzerinde dedektörden sinyal sesi almıştır. Ziyaretçi üzerinde bir madde olmadığını iddia etmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hangi uygulaması yanlış olur?
Doğru Cevap: "D" Polis gözetimi olmadan da elle arama yapılabilir
Soru Açıklaması
24.
Stratejik bir tesiste görev yapan ÖGG Volkan ile Serdar’ın devriye öncesi görev alanı ve içerisindeki tesis, bina, personel ve vatandaşlar hakkında bilgi edinerek fikren ve ruhen göreve hazırlanmaları, devriye öncesi hangi hazırlık aşamasına girer?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik hazırlık
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi, üst araması yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yan yatırarak
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
27.
AVM içerisinde devriye görevi yapan ÖGG Aytekin, bir şahsın bir müşterinin cep telefonunu cebinden çaldığını görmesi üzerine, şüpheliyi yakalamış ve kolluğa haber vermiştir. ÖGG Aytekin aşağıdaki tutanaklardan hangisini hazırlaması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
28.
Hava meydanında devriye görevi yürüten ÖGG Fatih ile Mert, devriye bölgesindeki önemli yerler ile denetlediği diğer yerleri zamana bağlı kalmaksızın yeniden kontrol etmeleri, aşağıdaki hangi devriye yöntemine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Geri dönüşlü devriye
Soru Açıklaması
29.
Üniversitede görevli ÖGG Barış ile Kenan’dan kampüste yeni uygulamaya konulan çevre güvenlik sisteminin avantaj ve dezavantajları konusunda bir rapor istenmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin düzenleyeceği rapor hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Değerlendirme raporu
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil, bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından 5 adet yabancı menşeli yivli tüfek fişeği elde ederler. Şahıs mermileri birkaç ay önce askerden terhise gelirken hatıra amaçlı getirdiğini söyler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahısla fişekleri kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
32.
Lastik fabrikasında iş kazası sonrası bir işçi hayatını kaybetmiştir. Olay yeriyle ilgili ÖGG İlker ile Tamer’in hangi davranışı doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek genel kolluğa haber vermişlerdir
Soru Açıklaması
33.
“Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine" ne denir?
Doğru Cevap: "B" Eşya tarifi
Soru Açıklaması
34.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Nedim ile Osman, ziyaretçinin üzerinde bulunan suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete aldıklarında hangi görevi yerine getirmiş olurlar?
Doğru Cevap: "D" Koruyucu
Soru Açıklaması
35.
İşyeri kontrol noktasında görevli ÖGG Ziya’nın aşağıdaki müdahalelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kapı tipi metal dedektörden geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine şahsın üzerini elle arama yapmak
Soru Açıklaması
36.
ÖGG Alper devriye görevini yaparken yapmış olduğu tutum ve davranışlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev alanındaki sokak çocuklarını yakalayıp, ilgili kuruluşlara götürüp teslim etmek
Soru Açıklaması
37.
Devriye görevlileri ÖGG Şahin ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İfade alma tutanağı
Soru Açıklaması
38.
Havaalanı kontrol noktası ÖGG Hasan, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman yaptığı hangi hareket doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Şahsı bekletir ve silahı emanete alarak genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
39.
Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi neye işarettir?
Doğru Cevap: "C" İmdat işaretidir
Soru Açıklaması
40.
Özel güvenlik şirket yöneticisi Kürşat Bey, ÖGG personeli arasından devriye görevlileri seçecektir. Başarılı bir devriye görevlisinde olması gereken özelliklerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev ciddiyetini muhafaza için devamlı asık suratlı ve asabi bir izlenim vermelidir
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
Doğru Cevap: "C" Yangın algılama ve söndürme sistemi
Soru Açıklaması
42.
X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 50 cm
Soru Açıklaması
43.
Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yaya devriye
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemleri (CCTV) elemanlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Turnike
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi, kırık hakkında yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Açık kırıktaki kemik parçaları içeriye sokulmalıdır
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır
Soru Açıklaması
48.
Temel Yaşam Desteği yapılırken akciğerlere hava gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Baş geri itilir, çene yukarı kaldırılarak kuvvetli nefes verilir
Soru Açıklaması
49.
Spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilk yardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Burkulma bölgesinde kırık olup olmadığını anlamak için o bölge her yöne hareket ettirilir
Soru Açıklaması
50.
Yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda değildir?
Doğru Cevap: "B" Akciğer
Soru Açıklaması
52.
Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilk yardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
53.
Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
Doğru Cevap: "E" İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak
Soru Açıklaması
54.
Şok anında ilk yardım uygulamalarında hangisinin yapılması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "B" Yiyecek ve içecek bir şeyler verilebilir
Soru Açıklaması
55.
Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İlk yardım
Soru Açıklaması
56.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
Soru Açıklaması
58.
Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

I. Kondüksiyon (iletim)

II. Konveksiyon (taşınım)

III. Radyasyon (ışınım)
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
59.
Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" F
Soru Açıklaması
60.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Deprem
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Doğalgazın kullanıldığı kapalı ortamlarda gaz kaçağı algılama dedektörü kurulması gerektiğinde, dedektörün kurulacağı bölge seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tavan
Soru Açıklaması
62.
Doğalgaz kaçaklarında yapılması gerekenlerden hangileri doğrudur?

I. Elektrik düğmeleri kapatılmalıdır

II. Gaz vanaları kapatılmalıdır

III.Prizlere takılı olan fişler çekilmemelidir

IV. Kapı ve pencereler açılmalıdır
Doğru Cevap: "C" II-III-IV
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak nitelendirilebilmesi için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "E" Pahalı olması
Soru Açıklaması
64.
Kişinin kullandığı maddeyi bırakmak istemesi, bu amaçla çeşitli çabalar içine girmesine rağmen bırakamaması, bu esnada yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını bilmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi ve kullandığı maddenin dozunu devamlı arttırması durumuna uygun olan en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Madde Bağımlılığı
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söndürücü maddeler arasında yer alır?

I. Su

II. Kum

III.KKT (kuru kimyevi toz)

IV. Köpük
Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede izlenen aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi çözüm yöntemini doğru kabul etmek
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi Empatinin faydalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Empati farklı bakış açısı geliştirmez
Soru Açıklaması
68.
Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek herhangi bir yolla başkalarına aktarılması süreci neyin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" İletişim
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Güven duymama
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Karşınızdakinin konuşmalarını tekrarlamak
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Düşünceler
Soru Açıklaması
72.
30-35 cm’lik bir alanı kapsar. Duygusal bakımdan çok yakın hissedilen insanların bu bölgeye girmesine izin verilir. Bu o kişiye güvenildiği, yakın olarak görüldüğünü gösterir.

Yukarıda tanımlanan alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mahrem mesafe
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sesli iletişimi etkin kılma
Soru Açıklaması
74.
…………………; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karşımızdaki kişinin bilgisini ölçmek için
Soru Açıklaması
76.
Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendisinin daha önemli olduğunu vurgulayıp, ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması, iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" Ben merkezcilik
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez
Soru Açıklaması
78.
Bir toplumsal olayda göz yaşartıcı gaza maruz kalmış bir meslektaşına ÖGG Mehmet’in ilk yardım amaçlı olarak yaptığı aşağıdaki hangi tavsiyesi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerleri ovuşturarak yıka
Soru Açıklaması
79.
ÖGG Ahmet AVM’de görevlidir. Görev yerinde mukavemetle karşılaşmış ve kendisine saldıran silahsız kişiye karşı zimmetli copunu kullanmak zorunda kalmıştır. ÖGG Ahmet’in, copunu kullanırken, saldırganın özellikle hangi bölgesine vurmamaya özen göstermesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Göğüs
Soru Açıklaması
80.
Kanuna uygun herhangi bir gösteri yürüyüşünde görev yapan güvenlik görevlileri aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yürüyüş esnasında illegal slogan atanları hemen gözaltına alarak alandan uzaklaştırmalıdır
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda panik oluşmasına neden olan durumlardan birisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Tepe lambası yanan bir polis aracının yoldan geçmesi
Soru Açıklaması
82.
Üniversitede küçük bir saldırgan grup mevcuttur ve henüz genel kolluk çağırılmamıştır. Genel kolluk gelene kadar bu grubun etrafını çevirerek kontrol altına almak durumunda kalan özel güvenlik görevlileri hangi toplu düzeni uygulamalıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
83.
Spor müsabakalarında veya toplumsal olaylarda tehlike arz edecek bir kalabalık meydana gelmeye başladı ise güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "B" Otoriteyi hissettirmek için zor kullanma yetkisini kapsamında hemen silah kullanma
Soru Açıklaması
84.
ÖGG Osman, görev yaptığı alışveriş merkezi içerisinde, alışveriş için gelen insanların oluşturduğu kalabalığı gözlemlemektedir. ÖGG Osman tarafından gözlemlenen bu kalabalık aşağıdaki hangi tür kalabalıklardandır?
Doğru Cevap: "B" Organize olmayan pasif kalabalık
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğa karşı yapılacak müdahalenin genel amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakalanan kişileri cezalandırmak
Soru Açıklaması
86.
Terör ve şiddet hareketleri yaratarak, devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan grup aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan gruplar
Soru Açıklaması
87.
Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Grup üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için sözbirliği etmişse, bireyin grup kurallarına uyması azalır
Soru Açıklaması
88.
Bilinen en eski terörist taktiği olan, toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek maksadıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere ve toplumda sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Suikast
Soru Açıklaması
89.
Yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmaya gerek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri
Soru Açıklaması
90.
Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
logo
94. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Yaya olarak VIP (önemli kişi) koruma görevi yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangi hareket şekli yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Asansörden inişlerde, önce VIP (Önemli kişi) inmelidir
Soru Açıklaması
92.
“Korunan kişinin ziyaret edeceği yerlerin güzergahla birlikte ziyaretten uygun bir süre önce güvenlik açısından yapılan kontrol ve planlamaların tümüne ……...denir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Öncü İstihbarat
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların nedenleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kültür ve Turizm
Soru Açıklaması
94.
Hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir?
Doğru Cevap: "B" İntihar saldırısı
Soru Açıklaması
95.
Suikast eylemlerinin safhaları sıralandığında; bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hedef teslimi
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler
Soru Açıklaması
97.
Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görev ve yetkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluğun suç sonrası adli görevi bulunmamaktadır
Soru Açıklaması
98.
Genel kolluk ile özel güvenlik arasında etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonu ve birlikte çalışmayı hedefleyen proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" KAAN
Soru Açıklaması
99.
ÖGG İsmail'in görev yaptığı AVM içerisinde yaralama olayı meydana gelmiş, fail olayda kullandığı tornavidayı olay yerinde bırakarak kaçmıştır. ÖGG İsmail'in aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Olayla ilgili soruşturma yapmak
Soru Açıklaması
100.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymelerinin amacı en doğru şekilde nasıl izah edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki saygınlıklarını, güvenilirliklerini, aidiyet duygularını, kuruma bağlılıklarını ve görünürlüklerini arttırmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.