logo
93. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
Yerine getiren yayın görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" İlk dolduruşta veya atış sırasında oluşan basınçla geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
2.
Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta
doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Çıkarıcı
Soru Açıklaması
4.
Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Silahınızı her zaman dolu olarak taşıyınız
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Horoz çerçeve (gövde) üzerinde bulunur
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Tırnak- Çıkarıcı
Soru Açıklaması
8.
Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emniyet kurallarına uyma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Şarjör ağzının kenarları bozuk olabilir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
Doğru Cevap: "A" Namluyu sürgüye geçici olarak kilitler
Soru Açıklaması
logo
93. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlar
Soru Açıklaması
12.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Akıl hastanelerinde
Soru Açıklaması
13.
Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
Doğru Cevap: "D" Kapsül
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak kırık olabilir
Soru Açıklaması
15.
Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?
Doğru Cevap: "B" Nişan hattı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Zor sökülen parçalar çekiç ve tornavida kullanılarak sökülür
Soru Açıklaması
17.
Namlunun yiv ve set aralarını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Harbi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Arpacık
Soru Açıklaması
19.
Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tetik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek emniyeti
Soru Açıklaması
logo
93. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "A" Tırnak yayı arızalı olabilir
Soru Açıklaması
22.
Tabanca ve makinalı tabancalarda tetiğinin çekildiği durumda, iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Atıcı namluyu kendine çevirerek namlu içerisini kontrol eder
Soru Açıklaması
23.
Tabancada kabza ne işe yarar?
Doğru Cevap: "E" Tabancayı kavramaya ve elle tutmaya
Soru Açıklaması
24.
Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir ÖGG için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Tetik aniden ve sertçe çekilmelidir
Soru Açıklaması
25.
Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?
Doğru Cevap: "B" Karşılıklı iki set arasındaki mesafe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.